Testy psychologiczne

Dokumenty

Program zajęć

Sylabus przedmiotu (WFz.IPs-N-A16b)

Platforma prowadzenie zajęć

Zajęcia w tym semestrze prowadzone są w trybie zdalnym przy użyciu aplikacji Microsoft Teams.

Kontakt

wojciechoronowicz@gmail.com

Podręczniki testowe

Podręczniki są udostępniane studentom wyłącznie z użyciem uczelnianego adresu e-mail, przez platformę Pegaz UJ, po akceptacji oświadczeń zawartych przy materiałach do zajęć pierwszych.

Materiały do zajęć

Zajęcia pierwsze (wprowadzenie)

Zajęcia drugie (APIS-Z)

Zajęcia trzecie (TMR/TMS)

Zajęcia czwarte (TRS)

Zajęcia piąte (WAIS-R cz. I)

Zajęcia szóste (WAIS-R cz. II)

Zajęcia siódme (WISC-R)

Zajęcia ósme (SB5)

Zajęcia dziewiąte (kwestionariusze)

Zajęcia dziesiąte (etyka)