wprowadzenie

certyfikowane kursy z seksuologii sądowej i seksuologii klinicznej na Uniwersytecie Otwartym Uniwersytetu Warszawskiego

Jaka jest tematyka kursów?

Zakres tematyczny kursów dotyczy zarówno seksuologii klinicznej, jak i seksuologii sądowej. Równocześnie można wziąć udział w jednym z kursów indywidualnie lub w obu kursach równocześnie.

Pierwszy z kursów - "Wprowadzenie do seksuologii klinicznej z elementami komunikacji medycznej" - koncentruje się na zagadnieniach związanych z zaburzeniami seksualnymi oraz z zaburzeniami preferencji seksualnych. Celem dodatkowym kursu jest zapoznanie ze specyfiką komunikacji z pacjentem prezentującym trudności seksuologiczne. Omówione zostaną podstawy komunikacji medycznej, w tym techniki ułatwiające porozumienie z pacjentem oraz podstawy seksuologii. Zdobyta wiedza teoretyczna z zakresu komunikacji będzie następnie wykorzystana do poprowadzenia rozmowy z aktorem odgrywającym pacjenta. Przeczytaj więcej o kursie.

Drugi z kursów - "Wprowadzenie do seksuologii sądowej. Diagnoza psychologiczno-seksuologiczna i opiniowanie na użytek wymiaru sprawiedliwości" - koncentruje się na zagadnieniach związanych z diagnozą zaburzeń preferencji seksualnych, modeli przestępczości seksualnej oraz na szacowaniu ryzyka powrotności do przestępstwa. Kurs składa się z części teoretycznej, która obejmuje między innymi omówienie najnowszych kryteriów diagnostycznych DSM-5 oraz ICD-11 oraz z części praktycznej, związanej z pracą nad studiami przypadków. Przeczytaj więcej o kursie.

Do kogo są skierowane kursy?

Kurs z seksuologii sądowej są skierowane do psychologów i lekarzy oraz do studentów psychologii oraz kierunku lekarskiego. Kurs z seksuologii klinicznej jest skierowany do wszystkich absolwentów lub studentów kierunków medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk społecznych.

Jaki jest termin kursów?

Zajęcia będą odbywały się na kampusie Banacha Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zjazdy zostały zaplanowane, tak aby móc uczestniczyć w zajęciach, jeżeli nie mieszka się w Warszawie. Zajęcia z seksuologii sądowej będą odbywały się od godziny 12:30 do 17:00 w wybrane niedziele, od kwietnia do lipca. Zajęcia z seksuologii klinicznej będą odbywały się w trzydniowym bloku od 17 do 19 lipca.

Co można uzyskać po ukończeniu kursów?

Po pierwsze, wiedzę i umiejętności :) Po drugie, dyplom uczestnictwa w zajęciach poświadczający obecność na większości zajęć. Po trzecie, po zdanym egzaminie z treści omawianych podczas kursu i literatury podstawowej, certyfikat UO UW. Po czwarte, materiały dydaktyczne zawierające narzędzia użyteczne w późniejszej pracy klinicznej.

Jaki jest koszt uczestnictwa w zajęciach?

Koszt zajęć każdorazowo ustala Rada Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego, co jest zależne od charakteru zajęć oraz od liczby osób w nich uczestniczących. Tegoroczne kursy kosztują 367 zł za jeden kurs. Podejście do egzaminu do certyfikatu jest dodatkowo płatne.

Jaki jest zakres egzaminu? Czy jest wymagający?

Odpowiedź na drugie pytanie znajduje się pod tym adresem. Odpowiadając trochę poważniej - egzamin zarówno z seksuologii sądowej oraz seksuologii klinicznej będzie z literatury i z treści, które będziemy omawiać na zajęciach, nie będzie dodatkowych pytań dziedzinowych. Czynne uczestnictwo w zajęciach oraz zaznajomienie się z literaturą pozwoli zdać egzamin. Egzamin będzie składać się z 30 pytań zamkniętych.

Kiedy rozpocznie się rekrutacja?

Zakończyła się rekrutacja na kursy realizowane w semestrze letnim. Rekrutacja na kursy w najbliższym terminie (rok akademicki 2020/2021) odbędzie się w październiku 2020 r. Zajęcia rozpoczną się od listopada 2020 r.

grupy i kursy

Aktualne grupy i kursy

ABC statystyki badań naukowych z użyciem oprogramowania PSPP (CS/6039/1; semestr I 2020/2021)

Anatomia umysłu kryminalisty. O najciekawszych przypadkach kryminalnych z perspektywy psychologicznej (CS/5981/1; semestr I 2020/2021)

„Mam taki wstydliwy problem…” – w gabinecie seksuologa (CS/5980/1; semestr I 2020/2021)

Wprowadzenie do seksuologii klinicznej z elementami komunikacji medycznej (CS/5690/1; semestr III 2019/2020)

Poprzednie grupy i kursy

Wprowadzenie do seksuologii sądowej. Diagnoza psychologiczno-seksuologiczna i opiniowanie na użytek wymiaru sprawiedliwości (CS/5689/1; semestr III 2019/2020)

Jak rozmawiać z pacjentem doświadczającym trudności seksuologicznych? (CS/5328/2; semestr II 2019/2020)

Seksuologia sądowa. Diagnoza i opiniowanie na użytek wymiaru sprawiedliwości (CS/5327/2; semestr II 2019/2020)