zapowiedzi nowych kursów

już wkrótce oferta nowych kursów na r. akademicki 2020/2021

ABC statystyki badań naukowych z użyciem oprogramowania PSPP

Wszystko, co wystarczy do przedstawienia statystyk do podstawowych prac naukowych, czy też prac licencjackich, magisterskich, nie musi być wcale trudne i pełne wzorów matematycznych, szczególnie, gdy do gry wkracza oprogramowanie statystyczne.

Podczas kursu słuchacze zostaną zapoznani z podstawami statystyki i metodologii badań naukowych, zarówno z uwzględnieniem aspektów teoretycznych, jak i praktycznych. Podczas kursu wszystkie z omawianych zagadnień zostaną zilustrowane na konkretnych przykładach i będą liczone w czasie zajęć z użyciem programu PSPP.

„Mam taki wstydliwy problem…”. W gabinecie seksuologa.

Odświeżona wersja "Wprowadzenia do seksuologii klinicznej z elementami komunikacji medycznej"

Podczas kursu omówione zostaną podstawy komunikacji medycznej, w tym techniki ułatwiające porozumienie z pacjentem oraz podstawy seksuologii, w szczególności zaburzenia seksualne oraz zaburzenia preferencji seksualnych. Zdobyta wiedza teoretyczna z zakresu komunikacji będzie następnie wykorzystana do poprowadzenia rozmowy z aktorem odgrywającym pacjenta.

Anatomia umysłu kryminalisty. O najciekawszych przypadkach kryminalnych z perspektywy psychologicznej.

W jaki sposób swoje zachowanie tłumaczył Joseph Fritzl i czy można uznać je za wiarygodne? Jak dzieciństwo Anatolij Onoprienko mogło wpłynąć na jego późniejsze życie i czyny, których się dopuścił? Kim jest „przerażający klaun”, pierwowzór postaci z horrorów i w jaki sposób współczesna psychologia mogłaby tłumaczyć jego zachowanie?

Program kursu został zaplanowany w ten sposób, aby zapoznać słuchaczy z podstawami teoretycznymi, różnicami między koncepcjami kryminologicznymi, szacowaniem ryzyka powrotności do przestępstwa, a następnie umożliwić słuchaczom pracę nad studiami przypadków. W ten sposób słuchacz zdobędzie wiedzę oraz umiejętności, począwszy od wprowadzenia teoretycznego do praktyki.