zajęcia ze statystyki

Prezentacje z zajęć

Zajęcia 1.

Zajęcia 2.

Zajęcia 3.

Zajęcia 4.

Zajęcia 5.

Zajęcia 6.

Zajęcia 7.

Zajęcia 8.

Program PSPP

Link do pobrania oprogramowania PSPP (windows):

https://sourceforge.net/projects/pspp4windows/

Link do pobrania oprogramowania PSPP (macOS):

https://www.hs-augsburg.de/~beckmanf/pspp/

W razie trudności z pobraniem programu pomoc można znaleźć tutaj:

https://www.gnu.org/software/pspp/get.html

Materiały do zajęć

Obecność na zajęciach