Statystyka

Prezentacje z zajęć

Zajęcia 1. (wprowadzenie, podstawy opisu statystycznego)

Zajęcia 2. (oprogramowanie statystyczne, rodzaje zmiennych)

Zajęcia 3. (wnioskowanie statystyczne)

Zajęcia 4. (rodzaje rozkładów, analiza korelacji)

Zajęcia 5.

Zajęcia 6.

Zajęcia 7.

Zajęcia 8.

Program PSPP

Link do pobrania oprogramowania PSPP (windows):

https://sourceforge.net/projects/pspp4windows/

Link do pobrania oprogramowania PSPP (macOS):

https://www.hs-augsburg.de/~beckmanf/pspp/

W razie trudności z pobraniem programu pomoc można znaleźć tutaj:

https://www.gnu.org/software/pspp/get.html

Materiały do zajęć

Obecność na zajęciach