wprowadzenie

certyfikowane kursy prowadzone na Uniwersytecie Otwartym Uniwersytetu Warszawskiego

ABC statystyki badań naukowych z użyciem oprogramowania PSPP

Koncentruje się na przekazaniu wiedzy z zakresu podstaw statystyki i metodologii badań naukowych oraz wykształceniu umiejętności samodzielnego obliczenia statystyk do własnych badań naukowych. Program kursu został zaplanowany w ten sposób, aby zapoznać słuchaczy z podstawami teoretycznymi, różnicami między testami statystycznymi, wnioskowaniem a opisem statystycznym, a następnie umożliwić pracę nad własnymi danymi. W ten sposób słuchacz zdobędzie wiedzę oraz umiejętności, począwszy od wprowadzenia teoretycznego do praktyki. Przeczytaj więcej o kursie.

Anatomia umysłu kryminalisty. O najciekawszych przypadkach kryminalnych z perspektywy psychologicznej

Koncentruje się na przekazaniu wiedzy z zakresu podstaw psychologii zaburzeń na przykładzie dziesięciu przypadków kryminalnych, polskich i zagranicznych. Kurs składa się z części teoretycznej, która obejmuje między innymi omówienie najnowszych kryteriów diagnostycznych DSM-5 oraz ICD-11 oraz z części praktycznej, związanej z pracą nad studiami przypadków. Przeczytaj więcej o kursie.

Mam taki wstydliwy problem… – w gabinecie seksuologa

Koncentruje się na przekazaniu wiedzy z zakresu podstaw seksuologii klinicznej (w tym z zakresu zaburzeń psychicznych wpływających na zaburzenia seksualne) oraz komunikacji medycznej w kontekście prowadzenia rozmów z pacjentami seksuologicznymi. Podczas kursu omówione zostaną podstawy komunikacji medycznej, w tym techniki ułatwiające porozumienie z pacjentem oraz podstawy seksuologii, w szczególności zaburzenia seksualne oraz zaburzenia preferencji seksualnych. Zdobyta wiedza teoretyczna z zakresu komunikacji będzie następnie wykorzystana do poprowadzenia rozmowy z aktorem odgrywającym pacjenta. Przeczytaj więcej o kursie.

Game Over. Wprowadzenie do projektowania i tworzenia gier komputerowych z użyciem programu Fusion 2.5

Koncentruje się na przekazaniu wiedzy z zakresu projektowania gier wideo. Podczas kursu omówione zostaną podstawy projektowania oraz tworzenia dwuwymiarowych gier komputerowych RPG z użyciem narzędzia Fusion 2.5 Free Edition. Zdobyta wiedza teoretyczna z zakresu podstaw projektowania gier pozwoli następnie na samodzielne zaprojektowanie podstawowej dwuwymiarowej gry wideo. Przeczytaj więcej o kursie.

Pytania & Odpowiedzi

Jaka jest tematyka kursów?

Zakres tematyczny kursów dotyczy nauk społecznych oraz nauk technicznych - seksuologii klinicznej, kryminologii, metodologii badań naukowych oraz projektowania gier komputerowych.

Do kogo są skierowane kursy?

  • Kurs z seksuologii jest skierowany do psychologów i lekarzy oraz do studentów psychologii oraz kierunku lekarskiego.

  • Kurs z kryminologii jest kierowany przede wszystkim do studentów kierunków społecznych oraz medycznych, ale również do wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

  • Kurs z statystyki i metodologii badań naukowych jest kierowany do studentów oraz absolwentów studiów, podczas których korzysta się z metodologii badań ilościowych.

Jaki jest termin kursów?

Zajęcia odbywają się w trybie zdalnym w weekendy przy użyciu platformy Microsoft Teams.

Co można uzyskać po ukończeniu kursów?

Po pierwsze, wiedzę i umiejętności :) Po drugie, dyplom uczestnictwa w zajęciach poświadczający obecność na większości zajęć. Po trzecie, po zdanym egzaminie z treści omawianych podczas kursu i literatury podstawowej, certyfikat UO UW. Po czwarte, materiały dydaktyczne zawierające narzędzia użyteczne w późniejszej pracy.

Jaki jest koszt uczestnictwa w zajęciach?

Koszt zajęć każdorazowo ustala Rada Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego, co jest zależne od charakteru zajęć oraz od liczby osób w nich uczestniczących. Kursy kosztują zwykle ok. 300 zł za jeden kurs. Podejście do egzaminu do certyfikatu jest dodatkowo płatne.

Jaki jest zakres egzaminu? Czy jest wymagający?

Odpowiedź na drugie pytanie znajduje się pod tym adresem. Odpowiadając trochę poważniej - egzaminy są zarówno z literatury i z treści, które będziemy omawiać na zajęciach, nie będzie dodatkowych pytań dziedzinowych. Czynne uczestnictwo w zajęciach oraz zaznajomienie się z literaturą pozwoli zdać egzamin. Egzamin będzie składać się z 30 pytań zamkniętych.