anatomia umysłu kryminalisty

w jaki sposób swoje zachowanie tłumaczył Joseph Fritzl i czy można uznać je za wiarygodne? Jak dzieciństwo Anatolija Onoprienki mogło wpłynąć na jego późniejsze życie i czyny, których się dopuścił? Kim jest „przerażający klaun”, pierwowzór postaci z horrorów i w jaki sposób współczesna psychologia mogłaby tłumaczyć jego zachowanie?

certyfikowany kurs z zakresu kryminologii

Anatomia umysłu kryminalisty. O najciekawszych przypadkach kryminalnych z perspektywy psychologicznej (CS/5981/1; semestr I 2020/2021)

Opis kursu

Podczas kursu Słuchacze zostaną zapoznani z podstawami psychologii zaburzeń, seksuologii sądowej, zarówno z uwzględnieniem aspektów teoretycznych, jak i praktycznych opiniowania sądowego. Podczas kursu poruszone zostaną dodatkowo aspekty prawne, związane z wykonywaniem pracy jako biegły sądowy.

Program kursu został zaplanowany w ten sposób, aby zapoznać Słuchaczy z podstawami teoretycznymi, różnicami między koncepcjami teoretycznymi, szacowaniem ryzyka powrotności do przestępstwa, a następnie umożliwić Słuchaczom pracę nad studiami przypadków. W ten sposób Słuchacze zdobędą wiedzę oraz umiejętności, począwszy od wprowadzenia teoretycznego do praktyki.

Program zajęć

  1. W jaki sposób psychologia zaburzeń tłumaczy zachowania przestępcze?

  2. Jaki jest i jak wytłumaczyć zachowania morderców-wizjonerów? Studium Anatolija Onoprienki.

  3. Kiedy poczucie misji prowadzi do śmierci niewinnych ofiar, o mordercach-misjonarzach. Studium Johna Bodkina Adamsa.

  4. Mordercy-hedoniści, czyli o zabójcach działających ze względu na emocje. Studium Leszka Pękalskiego i Jacka Unterwegera.

  5. Morderstwa z chęci władzy i sprawowania kontroli. Studium Aleksandra Piczuszkina.

  6. Kim jest biegły sądowy? Jak wygląda postępowanie karne?

  7. Seksuologia sądowa. Przegląd i charakterystyka najważniejszych zaburzeń preferencji seksualnych.

  8. Diagnoza zaburzeń parafilicznych i parafilii. Studium Mariusza Trynkiewicza.

  9. Omówienie psychologicznych technik diagnozy zdyskredytowanych przez społeczność akademicką. Szacowanie ryzyka powrotności do przestępstwa.

  10. Spojrzenie w przyszłość – technologie informacyjne w kryminalistyce i seksuologii sądowej. Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych.

urozmaicony program zajęć

Discord

Zajęcia prowadzone są przez platformę Discord umożliwiającą sprawną pracę w grupach nad omawianiem poszczególnych studiów przypadków.

Everwind

Program zajęć jest urozmaicony o autorską grę dydaktyczną Everwind z przeznaczeniem do nauki podstaw kryminologii (przeczytaj więcej o grze tutaj).

Materiały do zajęć

Materiały do zajęć (publikacje o otwartym dostępie oraz prezentacje wykorzystane na zajęciach) są dostępne na stronie przedmiotu dla wszystkich słuchaczy.

Praca na przykładach

Podczas zajęć zostaną wykorzystane zarówno prawdziwe, jak i teoretyczne studia przypadków, aby odpowiednio zilustrować poruszane zagadnienia teoretyczne.