projektowanie gier komputerowych

teoria i praktyka projektowania i tworzenia gier komputerowych z wykorzystaniem programu Fusion 2.5

certyfikowany kurs z zakresu projektowania gier komputerowych

„Game Over”. Wprowadzenie do projektowania i tworzenia gier komputerowych z użyciem programu Fusion 2.5 – kurs online (semestr II 2020/2021)

Opis kursu

„Game Over” to kurs wprowadzający do tematyki projektowania gier komputerowych. Podczas kursu słuchacze zostaną zapoznani z podstawowymi elementami składającymi się na proces projektowanie gier komputerowych, zarówno z uwzględnieniem aspektów teoretycznych, jak i praktycznych. Podczas kursu wszystkie z omawianych zagadnień zostaną zilustrowane na konkretnych przykładach i będą ukazywane na bieżąco w czasie zajęć z użyciem programu Fusion 2.5.

Program kursu został zaplanowany w ten sposób, aby zapoznać słuchaczy z podstawami teoretycznymi projektowania gier komputerowych, antropologią i psychologią gier komputerowych, a następnie umożliwić słuchaczom pracę nad własnymi projektami. W ten sposób słuchacz zdobędzie wiedzę oraz umiejętności, począwszy od wprowadzenia teoretycznego do praktyki.

Program zajęć

  1. Wprowadzenie do gier komputerowych. O grach komputerowych z perspektywy badań antropologicznych i psychologicznych. Narzędzia i biblioteki do projektowania gier.

  2. Omówienie projektu gry oraz jej poszczególnych składowych. Wprowadzenie do obsługi programu Fusion 2.5.

  3. Wprowadzenie do tworzenia mechaniki gry. Obiekty podstawowe i menu gry.

  4. Zarządzanie ramkami, tworzenie wprowadzenia do fabuły i oprawa audio.

  5. Zarządzanie i zapisywanie plików i ściąganie dokumentów z FTP.

  6. Ruch i animacja postaci, liczniki i system awansu postaci.

  7. Mapa gry, ruch kamery i system dialogowy.

  8. Wartości lokalne a globalne i warunki wydarzeń.

urozmaicony program zajęć

Discord

Zajęcia prowadzone są przez platformę Discord umożliwiającą sprawną pracę w grupach oraz kontakt indywidualny z prowadzącym oraz z innymi słuchaczami.

Materiały do zajęć

Materiały do zajęć (publikacje o otwartym dostępie oraz prezentacje wykorzystane na zajęciach) są dostępne na stronie przedmiotu dla wszystkich słuchaczy.

Praca na przykładach

Praca z wykorzystaniem prawdziwych baz danych oraz ilustracją wszystkich omawianych mechanik gry na konkretnych przykładach.