Projektowanie gier komputerowych

Prezentacje z zajęć

Zajęcia 1. (wprowadzenie, historia gier komputerowych)

Zajęcia 2. (środowiska pracy wykorzystywane przy tworzeniu gier komputerowych)

Zajęcia 3. (różnice między Unity a MMF 2.5, ekran ustawienia gry, ikona)

Zajęcia 4. (projekt gry i jej części składowe)

Zajęcia 5. (podstawowe obiekty w MMF, skład zespołu, gry dydaktyczne)

Zajęcia 6. (zajęcia z ekspertem, projektowanie poziomów)

Zajęcia 7. (zajęcia z ekspertem, lokalizacja gier wideo)

Zajęcia 8.

Zajęcia 9.

Zajęcia 10.

Literatura do egzaminu

Gałuszka, D. (2017). Gry wideo w perspektywie edukacji pozaformalnej i formalnej. Państwo i Społeczeństwo, 17(3), 71-84.

Dostęp (PDF)

Gałuszka, D. (2017). Gry wideo w środowisku rodzinnym. Diagnoza i rekomendacje. LIBRON (s. 19-41).

Dostęp (PDF)

Kowalczyk, N., & Brzezicka, A. (2020). Gry wideo a zmiany strukturalne mózgu. Kosmos, 69(1), 233-241.

Dotęp (PDF)

Kłosińska, U. (2018). Połączyły ich gry wideo: czyli jak grać w gry z seniorami. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych.

Dostęp (PDF)

Materiały do zajęć

Odc. #22 Nie tylko design aut. Tomasz Skórski (do zajęć 4.)