Kryminologia

Prezentacje z zajęć

Zajęcia 1. (wprowadzenie, fakty i mity związane z opiniowaniem psychologicznym)

Zajęcia 2. (ogólny schemat opiniowania psychologicznego)

Zajęcia 3. (praca biegłych sądowych, klasyfikacje sprawców zabójstw seryjnych)

Zajęcia 4. (klasyfikacja Holmesa, studium przypadku Anatolija Onoprienki)

Zajęcia 5. (seksuologia sądowa)

Zajęcia 6. (szacowanie ryzyka powrotności do przestępstwa i studia przypadków)

Zajęcia 7. (zdyskredytowane narzędzia psychologiczne)

Zajęcia 8. (data science w zapobieganiu przestępczości)

Literatura do egzaminu

Gierowski, J. K. Rola i znaczenie psychologicznej ekspertyzy typologicznej w praktyce organów ścigania.

Dostęp (PDF)

Orzechowska, A., Eichstaedt, K., Gałecki, P. (2020). Udział biegłego psychologa w przesłuchaniu świadka w świetle polskiego prawa karnego. Psychiatria Polska.

Dostęp (PDF)

Wasiak, M. (2016). Profilowanie kryminalne i lingwistyka kryminalistyczna jako multidyscyplinarne metody typowania sprawców przestępstw. Security, Economy & Law, 2(XI), 84-105.

Dostęp (PDF)

Gawenda, A. (2013). Profilowanie psychologiczne seryjnych zabójców. Przegląd Prawa i Administracji, 94, 93-109.

Dostęp (PDF)

Pieszko-Sroka, A. (2011). „Czy zeznania są wiarygodne? Poszukiwanie metody ich oceny i rola psychologa w tym procesie”. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego Nr, 5, 44-54.

Dostęp (PDF)

Materiały do zajęć

Odc. #85 Kryminatorium aut. Marcina Myszki (do zajęć 6.)