Statystyka

Prezentacje z zajęć

Zajęcia 1. (wprowadzenie, podstawy opisu statystycznego)

Zajęcia 2. (oprogramowanie statystyczne, rodzaje zmiennych)

Zajęcia 3. (wnioskowanie statystyczne)

Zajęcia 4. (rodzaje rozkładów, analiza korelacji)

Zajęcia 5. (przypadki odstające i testy t)

Zajęcia 6. (ANOVA i tabele krzyżowe)

Zajęcia 7. (regresja liniowa i logistyczna)

Zajęcia 8. (statystyki nieparametryczne)

Program PSPP

Link do pobrania oprogramowania PSPP (windows):

https://sourceforge.net/projects/pspp4windows/

Link do pobrania oprogramowania PSPP (macOS):

https://www.hs-augsburg.de/~beckmanf/pspp/

W razie trudności z pobraniem programu pomoc można znaleźć tutaj:

https://www.gnu.org/software/pspp/get.html

Materiały do zajęć

Obecność na zajęciach