Kryminalne studia przypadków

Prezentacje z zajęć

Zajęcia 1.

Zajęcia 2.

Zajęcia 3.

Zajęcia 4.

Zajęcia 5.

Zajęcia 6.

Zajęcia 7.

Zajęcia 8.

Zajęcia 9.

Zajęcia 10.

Literatura do egzaminu

W przygotowaniu

Materiały do zajęć