psychologia i komunikacja

Miejsce prowadzenie zajęć

Zajęcia w tym semestrze prowadzone są w trybie zdalnym.

Przed rozpoczęciem zajęć proszę pobrać, zainstalować i skonfigurować Microsoft Teams na swoim koncie uczelnianym a następnie dołączyć przez link do zespołu: https://bit.ly/323FOnF.

Materiały do zajęć

Zajęcia pierwsze

Zajęcia drugie

Zajęcia trzecie

Zajęcia czwarte

Zajęcia piąte

Kontakt

wojciech.oronowicz-jaskowiak@wum.edu.pl