psychologia i komunikacja

Miejsce prowadzenie zajęć

Kampus Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Żwirki i Wigury oraz Centrum Symulacji Medycznych WUM. Budynek oraz sala zależą od grupy ćwiczeniowej.

W czasie prowadzenia zajęć online.
Przed rozpoczęciem zajęć proszę pobrać, zainstalować i skonfigurować Microsoft Teams na swoim koncie uczelnianym a następnie dołączyć przez link do zespołu: https://bit.ly/36wfp5f.

Materiały do zajęć

Zajęcia pierwsze

Zajęcia drugie

Zajęcia trzecie

Zajęcia czwarte

Kontakt

wojciech.oronowicz-jaskowiak@wum.edu.pl