psychologia i komunikacja

Miejsce prowadzenie zajęć

Kampus Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Żwirki i Wigury oraz Centrum Symulacji Medycznych WUM. Budynek oraz sala zależą od grupy ćwiczeniowej.

W czasie prowadzenia zajęć online.

Przed rozpoczęciem zajęć proszę pobrać, zainstalować i skonfigurować Microsoft Teams oraz ZOOM, a następnie dołączyć przez poniższe linki:

Materiały do zajęć

Zajęcia pierwsze

Zajęcia drugie

Zajęcia trzecie

Zajęcia czwarte

Kontakt

wojciech.oronowicz-jaskowiak@wum.edu.pl

Ogłoszenia dydaktyczne