działalność zawodowa

Poszukuję pomocy psychologiczno-seksuologicznej

Konsultacja indywidualne oraz dla par, przejdź tutaj

Jestem zainteresowany wystąpieniem o opinię seksuologiczną

Opiniowanie sądowo-seksuologiczne na użytek wymiaru sprawiedliwości, przejdź tutaj

Poszukuję pomocą przy statystyce i metodologii

Data science i analiza danych naukowych, przejdź tutaj

działalność pro bono

Jestem zainteresowany publikacjami naukowymi z zakresu seksuologii

Dziesiątki publikacji naukowych i wystąpień konferencyjnych udostępnionych za darmo w serwisie ResearchGate lub Academia (linki zewnętrzne)

Jestem zainteresowany uzyskaniem oprogramowania

Darmowe oprogramowanie do interpretacji wyników testów statystycznych i wyboru odpowiednich testów dla badaczy, przejdź tutaj