działalność zawodowa

szukam pomocy psychologiczno-seksuologicznej w ramach konsultacji indywidualnych lub dla par

jestem zainteresowany uzyskaniem opinii seksuologicznej, opiniowaniem sądowo-seksuologicznym na użytek wymiaru sprawiedliwości

szukam pomocy przy statystyce i metodologii do badań naukowych, data science i analiza danych naukowych