Diamnetowy Grant

Największe badania sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej przeprowadzone w Polsce.

Badania w 13 polskich zakładach karnych, 375 uczestników badania, 9 narzędzi badawczych.

Zakład Karny nr 1 w Łodzi, Zakład Karny w Sztumie, Zakład Karny w Oleśnicy, Zakład Karny w Rawiczu, Zakład Karny w Głubczycach, Areszt Śledczy w Starogardzie Gdańskim, Areszt Śledzczy Warszawa-Służewiec, Zakład Karny w Raciborzu, Oddział Zewnętrzny ZK w Kędzierzynie-Koźlu, Zakład Karny nr 1 w Strzelcach Opolskich, Zakład Karny nr 2 w Strzelcach Opolskich, Zakład Karny w Siedlcach, Areszt Śledczy w Grójcu

Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2017-2021, jako projekt badawczy w ramach programu „Diamentowy Grant” (DI 16/003046) Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (180.000 zł).

Cel naukowy

Określenie, które z wybranych charakterystyk psychologicznych istotnie różnicują osoby wykazujące zaburzenia parafiliczne od osób wykazujących parafilię.

Cel wdrożeniowy

Stworzenie narzędzia psychologicznego, które dzie wspierało proces diagnostyczny (różnicowanie między zaburzeniami preferencji seksualnych a brakiem tych zaburzeń).

Narzędzia psychologiczne

Skala Samooceny SES (Łaguna, Lachowicz-Tabaczek i Dzwonkowska 2007), Skala Satysfakcji z Życia SWLS (Diener, Emmons, Larson i Griffin 1985), Kwestionariusz Stylów Przywiązaniowych KSP (Plopa, 2008), Test Rozumienia Emocji TRE (Matczak i Piekarska, 2011) oraz Inwentarz Osobowości NEO-PI-R (Siuta, 2009).

Zadania poznawcze

Tower of Hanoi (Kotovsky i in., 1985), Tower of London (Baker i in., 1996), Wisconsin Card Sorting Test (Grant i in., 1948), Zadanie Stroopa w warunku emocjonalnym (Oronowicz-Jaśkowiak, Lew-Starowicz, 2019).

Miejsce realizacji projektu
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Kierownik projektu
mgr Wojciech Oronowicz-Jaśkowiak

Opiekun naukowy projektu
dr hab. Michał Lew-Starowicz, prof. CMKP

75 uczestników badania będących sprawcami przestępstw przeciwko wolności seksualnej, z diagnozą zaburzeń preferencji seksualnych

75 uczestników badania będących sprawcami przestępstw przeciwko wolności seksualnej, bez diagnozy zaburzeń preferencji seksualnych

75 uczestników badania niebędących sprawcami przestępstw przeciwko wolności seksualnej, osadzonych w zakładach karnych (grupa kontrolna)

150 uczestników badania niebędących sprawcami przestępstw przeciwko wolności seksualnej, nieosadzonych w zakładach karnych (grupa kontrolna)

Publikacje naukowe związane z projektem

Oronowicz-Jaśkowiak, W., Lew-Starowicz, M. (2021). Polish adaptation of emotional Stroop test in assessment of pedophilia – a pilot study. Psychiatria Polska, 55(1), 85-100. Wersja przetłumaczona na język polski: Polska adaptacja zadania Stroopa w warunku emocjonalnym do oceny preferencji pedofilnych.

Dostęp (PDF)

Oronowicz-Jaśkowiak, W., Lew-Starowicz, M. (2019). Modified Stroop test in psychologic diagnosis of pedophilia. A systematic review. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 28(1), 42-53. Wersja przetłumaczona na język polski: Zmodyfikowane zadanie Stroopa w diagnozie psychologicznej pedofilnych preferencji seksualnych. Systematyczny przegląd literatury. DOI: 10.5114/ppn.2019.84355.

Dostęp (PDF)

Oronowicz-Jaśkowiak, W., Gorajski, T. (2018). Diagnoza zaburzeń preferencji seksualnych oraz szacowanie ryzyka powrotności do przestępstwa w opiniowaniu sprawców przestępstw przeciw wolności seksualnej przez polskich psychologów-seksuologów. Przegląd Seksuologiczny, 1(53), 27-34.

Dostęp (PDF)

Uzyskaj dostęp do publikacji naukowych związanych z tym projektem w portalu ResearchGate.