Heweliusz

autorski program dla prowadzących badania naukowe

A gdyby tak istniał darmowy program, który udzieli informacji o tym jakiego testu statystycznego użyć i jeszcze do tego uzasadni swoją odpowiedź? Taki program, który wyjaśniłby jak zinterpretować uzyskane wyniki porównań statystycznych? Czy wystarczyłoby tylko powiedzieć mu jakimi danymi się dysponuje?

pytanie

"Chciałbym sprawdzić jakiego testu statystycznego mogę użyć do mojej pracy naukowej. Chciałbym sprawdzić związek między płcią [kobieta, mężczyzna] a częstością występowania uzależnienia od gier komputerowych [uzależnienie, brak uzależnienia]. Mam razem 40 uczestników badania, mniej więcej tyle samo w różnych grupach. Jakiego testu mogę użyć?"

--- >

odpowiedź

"Wygląda na to, że masz do porównania częstości występowania - zarówno w pierwszej jak i w drugiej grupie. Użyj testu niezależności chi-2. Pamiętaj o tym, że Twoja grupa uczestników badania jest nieliczna do tego testu - można go przeprowadzić, ale pamiętaj o tym przy interpretacji wyników. Czy chcesz wyświetlić uzasadnienie wykonania tego testu statystycznego do wykorzystania w pracy naukowej? Czy chcesz zobaczyć tutorial w jaki sposób przeprowadzić samodzielnie obliczenia w programie SPSS?"

pytanie

"Policzyłem wyniki testu niezależności chi-2 i nie wiem jak je interpretować. Miałem 50 uczestników badania, otrzymałem takie wartości jak: chi2 = 32,126; df = 2; p = 0.002; V Cramera = 0.7. O czym świadczą uzyskane wyniki? Czy można je uznać za istotne statystycznie przy próbie badawczej, jaką miałem? Czy jest coś na co powinienem zwrócić szczególną uwagę?"

--- >

odpowiedź

"Uzyskane wyniki świadczą o tym, że porównanie statystyczne, które przeprowadziłeś jest istotne statystycznie, w populacji rzeczywiście istnieje taka zależność. Efekt, który odkryłeś nie dość, że jest istotny statystycznie, to jest jeszcze silny - różnice pomiędzy Twoimi zmiennymi są bardzo duże. U mężczyzn znacznie częściej niż w przypadku kobiet występują uzależnienia. Czy chcesz wyświetlić uzasadnienie tej interpretacji wyników do wykorzystania w pracy naukowej?"

aktualności

Dalszy rozwój programu

13 września 2020 r. Heweliusz 0.3

Pod dosyć długiej przerwie wróciłem do dalszego rozwijania projektu Heweliusz. W nowej wersji programu testowego odświeżyłem wygląd, dodałem funkcje online i rozpocząłem pracę nad właściwą funkcją programu tj. algorytmem doboru testów statystycznych do danych. Jest szansa na to, że program zostanie udostępniony na początku przyszłego roku, możliwe, że w okolicy stycznia. Program zostanie udostępniony za darmo moim studentom/słuchaczom kursu ze statystyki.

archiwum zmiany wersji programu

Pierwsza testowa wersja programu

26 maja 2020 r. Heweliusz 0.2

Heweliusz 0.2 to pierwsza wersja programu, która stanowi bazę do dalszego rozwijania projektu. Nie jest to jeszcze taka wersja, którą można pobrać, jest to jedynie wersja testowa, ukazana w ramach konkursu Hackaton EduShock. W porównaniu do oprogramowania docelowego jest pozbawiona wielu funkcji a bugów jest więcej niż ficzerów ;) Na zrzutach ekranu można zobaczyć główne okno aplikacji, zarys interfejsu i przykładowy output jaki będzie zapewniać program.

warunki korzystania z programu

Heweliusz (dalej „program”) jest aplikacją darmową i dostarczaną bez jakiejkolwiek gwarancji o przeznaczeniu przede wszystkim edukacyjnym. Korzystanie z programu do obliczania statystyk nie może być jedynym narzędziem pracy, ponadto podejmowane jest na wyłączną odpowiedzialność użytkownika programu. W takim wypadku bezwzględnie konieczne jest każdorazowe sprawdzanie poprawności przeprowadzonych obliczeń oraz poprawności informacji przedstawianych w programie, ponieważ bazowanie wyłącznie na danych prezentowanych w programie może wiązać się z ryzykiem popełnienia błędu.

Autor programu nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje związane z użytkowaniem programu. Autor programu nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystania oprogramowania do celów niezgodnych z obowiązującym prawem. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z użytkowania programu.

Program nie był testowany w sposób gwarantujący zapewnienie poprawności prowadzonych obliczeń. Program nie był testowany na różnych konfiguracjach komputerowych. Program nie był konsultowany merytorycznie, nie stanowi narzędzia w znaczeniu klinicznym, czy też psychometrycznym.

Wszelkie prawa związane z niniejszym programem, należą do autora programu, mgr Wojciecha Oronowicza-Jaśkowiaka. Kod źródłowy programu stanowi własność intelektualną autora.

minimalne wymagania techniczne

System operacyjny Windows (XP/Vista/7/8/10), procesor Intel Core 2 Duo , karta graficzna NVIDIA GeForce2 / ATI Radeon 7200, pamięć 1 GB RAM, miejsce na dysku 100 MB, karta dźwiękowa zgodna z DirectX 11.0

autorzy

Autor programu: mgr Wojciech Oronowicz-Jaśkowiak

Dostęp do programu jest w obecnej chwili możliwy jedynie dla testerów.

Po zakończeniu pracy program zostanie udostępniany za darmo moim studentom w ramach fakultetu z metodologii i statystyki na Uniwersytecie Otwartym Uniwersytetu Warszawskiego.