Praca

Działalność kliniczna

Chcę wesprzeć ofiary przestępstw seksualnych lub sam(a) skorzystać z bezpłatnej pomocy.

Szukam pomocy psychologiczno-seksuologicznej w ramach konsultacji indywidualnych lub dla par.

Jestem zainteresowany uzyskaniem opinii seksuologicznej na użytek wymiaru sprawiedliwości.

Badania naukowe

Szukam pomocy przy statystyce i metodologii do badań naukowych, data science i analiza danych naukowych.

Cennik

Niebieskie SOS

Usługi są świadczone przeze mnie za darmo (są finansowane przez społeczność Patronite)

Konsultacje psychologiczne

Koszt jednej konsultacji seksuologicznej wynosi 300 zł

Opiniowanie sądowe

Koszt wydania opinii zawiera się w zakresie od 1000 do 2500 zł (zakres zależny od typu sprawy)

Badania naukowe

Koszt opracowania statystyk zawiera się w zakresie od 1000 do 3000 zł (zakres zależny od złożoności projektu)