Praca

Szukam pomocy psychologiczno-seksuologicznej w ramach konsultacji indywidualnych lub dla par.

Chcę wesprzeć ofiary przestępstw seksualnych lub sam(a) skorzystać z bezpłatnej pomocy.

Szukam pomocy przy statystyce i metodologii do badań naukowych, data science i analiza danych naukowych.

Jestem zainteresowany uzyskaniem opinii seksuologicznej, opiniowaniem sądowo-seksuologicznym na użytek wymiaru sprawiedliwości.

Orientacyjny czas oczekiwania

(ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2021 r.)

Opiniowanie sądowe
Wydanie opinii od momentu otrzymania materiałów lub przeprowadzenia badania - do 2 tygodni

Prywatne konsultacje indywidualne psychologiczne i seksuologiczne
Wybór terminu pierwszej konsultacji - do 3 tygodni

Konsultacje indywidualne psychologiczne i seksuologiczne w ramach Niebieskiego SOS
Wybór terminu pierwszej konsultacji - do 5 dni