Software

Aplikacje specjalistyczne

Windows & iOS

Aplikacja do automatycznej detekcji treści pornograficznych z udziałem dzieci.

macOS, Windows & Linux

Aplikacja do interpretacji wyników testów poznawczych sprawców przestępstw seksualnych.

Gry dydaktyczne

Windows

Gra dydaktyczna przeznaczona do nauki komunikacji medycznej dla studentów medycyny.

Archiwalne
Projekty realizowane w przeszłości, które nie są już dłużej aktualizowane

Windows

Aplikacja do ręcznej klasyfikacji materiałów pornograficznych.

Web app (nieaktywne)

Aplikacja do do wspomagania procesu rekrutacyjnego symulowanych pacjentów.

Windows

Aplikacja do interpretacji wyników testów statystycznych i wyboru odpowiednich testów.

Windows

Dydaktyczna gra RPG do nauki kryminologii dla studentów kierunków społecznych.

macOS & Windows

Gra dla par zaprojektowana dla poprawy relacji oraz komunikacji w związkach.