Software

Aplikacje specjalistyczne w zastosowaniach klinicznych oraz gry dydaktyczne na użytek szkolnictwa wyższego

Aplikacje specjalistyczne

macOS, Windows & Linux

Aplikacja do interpretacji wyników testów poznawczych

iPadOS, iOS, macOS & Windows

Aplikacja do automatycznej detekcji treści pornograficznych z udziałem dzieci

Web app

Aplikacja do do wspomagania procesu rekrutacyjnego symulowanych pacjentów

Serious games

Windows

Dydaktyczna gra RPG do nauki komunikacji dla studentów kierunków medycznych

Archiwalne
Projekty realizowane w przeszłości, które nie są już dłużej aktualizowane

Windows

Aplikacja do ręcznej klasyfikacji materiałów pornograficznych

Windows

Aplikacja do interpretacji wyników testów statystycznych i wyboru odpowiednich testów

Windows

Dydaktyczna gra RPG do nauki kryminologii dla studentów kierunków społecznych

macOS & Windows

Gra dla par zaprojektowana dla poprawy relacji oraz komunikacji w związkach