Bateria DMPSPS

Diagnoza Możliwości Poznawczych Sprawców Przestępstw Seksualnych

Bateria DMPSPS jest darmowym zestawem czterech testów psychologicznych.

DMPSPS służy do pomiaru funkcji wykonawczych, zdolności do wnioskowania oraz ogólnych możliwości poznawczych sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej.

Dzięki zakresowi badania bateria DMPSPS może być pomocna w uzasadnieniu potrzeby skierowania osadzonego na dalsze badania specjalistyczne, skierowania do oddziału terapeutycznego lub oceny aktualnego funkcjonowania / postępów w terapii, może stanowić również ważny element oceny ryzyka powrotności do przestępstwa.

Pomoc w interpretacji

Prowadzone są dedykowane szkolenia z prawidłowej obsługi narzędzia, interpretacji wniosków oraz upewnienia się, że skrypty są odpowiednio skalibrowane.

Różne obszary poznawcze

Bateria umożliwia dokonanie oceny funkcji poznawczych w kilku obszarach - związanych z wnioskowaniem, hamowaniem reakcji oraz czasem reakcji na bodźce.

Uznane narzędzia

Zmodyfikowane skrypty zadań poznawczych bazują na znanych w psychologii poznawczej klasycznych eksperymentach, tj. Test Wieży z Hanoi, Test Wieży Londyńskiej, czy też Zadanie Stroopa.

Carousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel image

Łatwość obsługi

Wyniki liczone są automatycznie a same zadania uruchamiane są na komputerze. Zadanie są proste w obsłudze dla osób badanych - jak pokazują wyniki przeprowadzonych badań naukowych - nawet dla osób, które wcześniej nie korzystały z komputera.

Brak opłat

Oprogramowanie, które umożliwia uruchomienie skryptów zadań poznawczych (PEBL) jest darmowe. Zmodyfikowane skrypty zadań pozwalających na odniesienie wyniku osoby badanej do danych statystycznych są również udostępniane za darmo.

Bezpieczeństwo

Skrypty są udostępniane wyłącznie psychologom będącymi funkcjonariuszami Służby Więziennej.

W jaki sposób konstruowane było narzędzie?

Badania stanowiące podstawę do opracowanego narzędzia były największymi badaniami tego typu, które zostały przeprowadzone w Polsce.

Badania obejmowały trzynaście polskich zakładów karnych, przy wykorzystaniu dziewięciu narzędzi badawczych oraz badaniu trzystu siedemdziesięciu pięciu osób.

Szkolenia z obsługi narzędzia i interpretacji wyników

Informacja o szkoleniach zostanie podana w przyszłości.

Historia wersji

Pierwsza wersja DMPSS

9 lutego 2022 r. DMPSS v. 1.0

Bateria DMPSS jest już możliwa do pobrania oraz wykorzystania przez pracowników SW.

Warunki korzystania z programu

Bateria DMPSS (dalej „program”) jest programem darmowym i dostarczanym bez jakiejkolwiek gwarancji. Korzystanie z programu do prowadzenia diagnozy klinicznej nie może być jedynym narzędziem pracy, ponadto podejmowane jest na wyłączną odpowiedzialność użytkownika programu. W takim wypadku bezwzględnie konieczne jest każdorazowe sprawdzanie poprawności przeprowadzonych obliczeń oraz poprawności informacji przedstawianych w programie, ponieważ bazowanie wyłącznie na danych prezentowanych w programie może wiązać się z ryzykiem popełnienia błędu.

Autor programu nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje związane z użytkowaniem programu. Autor programu nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystania oprogramowania do celów niezgodnych z obowiązującym prawem. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z użytkowania programu. Program nie był testowany w sposób gwarantujący zapewnienie poprawności prowadzonych obliczeń. Program nie był testowany na różnych konfiguracjach komputerowych. Program nie był konsultowany merytorycznie, nie stanowi narzędzia w znaczeniu klinicznym, czy też psychometrycznym.

Wszelkie prawa związane z modyfikacją skrytpów zadań poznawczych, należą do autora programu, mgr Wojciecha Oronowicza-Jaśkowiaka. Oprogramowanie korzystające ze zmodyfikowanych skryptów narzędzi poznawczych - PEBL (The Psychology Experiment Building Language) jest oprogramowaniem darmowym, o otwartym kodzie źródłowym.

Minimalne wymagania techniczne

System operacyjny: Windows XP/Vista/7/8/10/11 lub macOS.

Wymagania sprzętowe: Procesor Intel Core 2 Duo / Apple M1 , karta graficzna NVIDIA GeForce2 / ATI Radeon 7200, pamięć 1 GB RAM, miejsce na dysku 100 MB.

Cytat do prac naukowych

Oronowicz-Jaśkowiak, W. (2022). Bateria DMPSS. Dostęp z www.oronowicz-jaśkowiak.pl (zakładka oprogramowanie).

Bateria DMPSPS jest udostępniana za darmo psychologom będącymi funkcjonariuszami Służby Więziennej.

Jesteś funkcjonariuszem? Wyślij wiadomość z imieniem, nazwiskiem oraz miejscem pracy i otrzymaj po weryfikacji link do bezpłatnego pobrania baterii DMPSPS.