Esteville

Gra komputerowa wprowadzona jako metoda dydaktyczna w ramach szkolnictwa wyższego w Polsce na kierunku medycznym.

Esteville otrzymało w 2021 r. nagrodę Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za osiągnięcia o charakterze innowacyjnym i prorozwojowym 🏅

Nauka komunikacji medycznej przez grę RPG osadzoną w otwartym świecie fantasy

Esteville to gra dydaktyczna, której celem jest nabycie i utrwalenie wiedzy dotyczącej komunikacji z pacjentem.

O ile historia przedstawiona w grze, a w szczególności sposoby leczenia (nie próbujcie tego w domu!), są fikcyjne, to sposób prowadzenia rozmów z pacjentami przekłada się na naszą rzeczywistość.

Różnorodne grupy pacjentów

W Esteville spotkasz się z różnymi grupami pacjentów, co będzie okazją do zmierzenia się z różnymi typami sytuacji komunikacyjnych w praktyce klinicznej. To ciekawszy sposób na powtórkę z komunikacji medycznej, niż przeglądanie notatek z zajęć.

Aktualne standardy komunikacji z pacjentami

Esteville jest grą dydaktyczną, w której zawarte są aktualne standardy postępowania z pacjentami - od ogólnych zaleceń komunikacyjnych, przez umiejętności komunikacyjne i protokoły rozmów. Na koniec rozmowy uzyskasz indywidualną ocenę, bazując na Twoich wyborach.

Otwarty świat gry

W Esteville czekają Cię misje, tajemnicze, dawno zapomniane artefakty, historie ludzi z wielu zakątków świata. Poznasz historię zapomnianej krainy, odwiedzisz mniej lub bardziej przyjazne Ci miejsca. Stworzysz własną historię.

Esteville jest niewielką osadą zlokalizowaną 60 mil od głównego gościńca pomiędzy dwoma największymi miastami Traozji - twierdzy Oxberg oraz miasta kupieckiego Goddar. Esteville znajduje się więc na uboczu, zarówno w sensie geograficznym, jak i politycznym i militarnym, a mieszkańcy miasteczka nie postrzegają siebie jako Traozyjczyków, ale przede wszystkim jako Esteńczyków. Niektórzy badacze wskazują także na uzasadnienie historyczne takiego stanu rzeczy - wiele estezjańskich tradycji zdaje się wywodzić z kultury upadłego królestwa Aadard. Ze względu na położenie osady jej okolice są powszechnie uznawane za niebezpieczne, a wśród pozostałych Traozyjczyków popularny jest pogląd, jakoby okolice były zamieszkiwane przez bestie i gusła. Współczesna nauka nie potwierdza tych zabobonów. 

Encyklopedia Aadard. Wydanie piąte, zmienione. Goddar, rok 263 po nadejściu Eatery.

Badania naukowe

Esteville jest grą dydaktyczną, która stale podlega procesowi ewaluacji oraz weryfikacji efektów kształcenia.

Esteville jako narzędzie wspomagające dydaktykę

Nasze pełne wyniki badań, które zostały opublikowane w Kontekstach pedagogicznych", pokazują, że Esteville być dobrym narzędziem wspomagającym dydaktykę komunikacji medycznej 👩‍⚕️. Wyniki przeprowadzonych ankiet po przejściu Esteville przez grupę ekspertów pokazują, że materiał dydaktyczny użyty w grze spełnia zakładane efekty kształcenia.


Śleboda, S., Oronowicz-Jaśkowiak, W. (2022). Esteville. Przykład gry dydaktycznej jako narzędzia wspomagającego dydaktykę komunikacji medycznej. Konteksty Pedagogiczne, 2(19), 139-153.
Empatia.pptx

Rozwój empatii przez Esteville

Nasze wstępne wyniki badań, które zostały zaprezentowane podczas V Konferencji Naukowej „Komunikacja w medycynie”, wskazują na to, że Esteville może rozwijać empatię! 💖 Jak to możliwe? Okazuje się, że sposób przedstawienia historii w grze sprawia, zrozumienie perspektywy pacjentów jest łatwiejsze. Szczegóły zostaną przedstawione już wkrótce w pełnej postaci.


Oronowicz-Jaśkowiak, W., Śleboda, S. (2021, maj). Czy gra komputerowa Esteville może rozwijać empatię? Implikacje dla komunikacji medycznej. Referat wygłoszony na V Konferencji Naukowej „Komunikacja w medycynie”, Warszawa. Organizator: Warszawski Uniwersytet Medyczny. 
propozycja.pptx

Badania pilotażowe z udziałem ekspertów

Esteville w ostatnim czasie zostało pokazane ekspertom z zakresu komunikacji, gier wideo, psychologii oraz antropologii. Wyniki badań pilotażowych pokazały, że gra spełnia założenia dydaktyczne i może efektywnie angażować studentów.


Oronowicz-Jaśkowiak, W. (2020, listopad). Propozycja gry dydaktycznej Esteville jako narzędzia wspomagającego kształcenie kompetencji komunikacyjnych. Referat wygłoszony na seminarium „Komunikacja w medycynie online. Doświadczenia nauczania kompetencji komunikacyjnych na odległość”, Warszawa. Organizatorzy: SKM Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i in.

Historia wersji

Esteville startuje!

8 listopada 2021 r. Esteville v. 1.0

Od dzisiaj już oficjalnie można zacząć przygodę w Esteville! Po roku pracy nad grą opublikowana została pierwsza wersja gry, która dostępna jest już dla wszystkich zainteresowanych studentów. Dostęp do niej uzyskali studenci kierunku lekarskiego zapisani na fakultet "Komunikacja medyczna - gra dydaktyczna". Udanej zabawy!

Poprawa błędów technicznych

15 stycznia 2021 r. Esteville v. 0.6

W nowej wersji gry poprawione zostały błędy z początkowych rozdziałów gry (pierwszego, drugiego i trzeciego). Naprawiono problem uniemożliwiający przesłanie rozwiązań zadań na serwer FTP. Naprawiono inne problemy uniemożliwiające powrót do poprzednich poziomów.

Widać już Esteville...

21 września 2020 r. Esteville v. 0.5

Prace nad grą są coraz bardziej zaawansowane. Ulepszona została mechanika gry, poprawiłem również błędy zgłoszone przez graczy. W ostatnim czasie zakończyłem również część fabuły związaną z dotarciem do tytułowego Esteville. Ale to dopiero początek wędrówki głównego bohatera... 

Uzupełnienie gry o elementy online!

7 września 2020 r. Esteville v. 0.4

Dzisiaj do kolejnych graczy została przesłana nowa wersja gry Esteville. W tej wersji znacząco rozbudowano fabułę oraz wprowadzono do gry elementy online. Gra łączy się z Internetem sprawdzając aktualność zainstalowanej wersji, pobiera najnowsze ogłoszenia dydaktyczne i automatycznie wysyła zadania do prowadzącego przedmiot.

Kolejna wersja Esteville

25 sierpnia 2020 r. Esteville v. 0.3

Po otrzymaniu wstępnych ocen konceptu gry i zweryfikowaniu kilku pomysłów na rozgrywkę przyszedł moment na pracę nad kolejną wersją gry. Esteville v. 0.3 jest kolejnym krokiem na drodze stworzenia pełnej wersji gry, rozbudowując świat gry o nowe elementy (przedmioty, historie, system umiejętności gracza). Pojawiła się nowa kraina i kolejne historie pacjentów.

Esteville u kolejnych graczy

16 sierpnia 2020 r. Esteville v. 0.2

Dzisiaj po raz drugi zaprezentowałem Esteville! Fragment gry został wysłany do kolejnych graczy. Jest to w dalszym ciągu jedynie koncept gry – jest bardzo okrojona, w porównaniu do efektu końcowego, tylko z kilkoma pacjentami i zarysem historii. Na podstawie wyników ocen ekspertów przejdę do dalszych prac nad grą, tak aby była ona dostatecznie rozbudowana i przygotowana merytorycznie do dydaktyki. Konceptem gry podzieliłem się z moimi współpracownikami, dydaktykami, z byłymi/obecnymi studentami oraz z osobami zajmującymi się popularyzacją gier PC. 

Pierwsza wersja Esteville dostępna!

2 sierpnia 2020 r. Esteville v. 0.1

Dzisiaj udostępniłem pierwszą wersję grey Esteville! Świat jest jeszcze bardzo okrojony, w porównaniu do tego, co chcę pokazać docelowo, dlatego nie udostępniłem jeszcze gry publicznie. Podzieliłem się nią z pierwszymi graczami aby uzyskać informacje zwrotne niezbędne do dalszego rozwoju gry.

Warunki korzystania z gry

Nikt nie lubi czytać warunków korzystania z programów/gier, dlatego będzie zwięźle.

Esteville jest grą darmową i dostarczaną bez jakiejkolwiek gwarancji o przeznaczeniu edukacyjnym. Wszelkie historie przedstawione w grze są wymyślone na potrzeby gry a ewentualna zbieżność imion i nazwisk jest przypadkowa.

Wszelkie prawa związane z niniejszym programem, należą do autora programu, mgr Wojciecha Oronowicza-Jaśkowiaka. Kod źródłowy programu oraz historie przedstawione w grze stanowią własność intelektualną autora. Zabronione jest modyfikowanie gry oraz udostępnianie jej poza podstawowym kanałem dystrybucji (stroną www.oronowicz-jaśkowiak.pl). 

Minimalne wymagania techniczne

System operacyjny: Windows XP/Vista/7/8/10/11 (nie działa na macOS).

Wymagania sprzętowe: Procesor Intel Core 2 Duo , karta graficzna NVIDIA GeForce2 / ATI Radeon 7200, pamięć 1 GB RAM, miejsce na dysku 100 MB.

Cytat do prac naukowych

Oronowicz-Jaśkowiak, W. (2020). Gra Esteville. Dostęp z www.oronowicz-jaśkowiak.pl (zakładka oprogramowanie).

Współpraca i podziękowania

Gra jest udostępniana studentom w ramach fakultetu z komunikacji medycznej ("Komunikacja medyczna - gra dydaktyczna" 2 ECTS) na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Jesteś już wpisany/a na fakultet? Wyślij wiadomość i otrzymaj hasła umożliwiające rozpoczęcie gry. 

Po zainstalowaniu gry uruchom ją w trybie administratora
(w przypadku niektórych wersji systemu Windows gra nie ma uprawnień do zapisywania postępów)