Fenrir

Pierwsze polskie narzędzia do automatycznej detekcji treści pornograficznych z udziałem dzieci (CSAM) z wykorzystaniem sztucznej intelignencji, dostarczane w trzech wersjach

xFenrirAI

Aplikacja desktopowa (macOS)

Premiera w drugiej połowie 2023 r.

Pełna detekcja, klasyfikacja CSAM - z oceną wieku, stopnia seksualizacji oraz z adaptacyjnym wyjaśnieniem dokonywanej klasyfikacji 🤖

sFenrirAI

Aplikacja desktopowa (Windows)

Już dostępna

Szybka klasyfikacja CSAM działająca jak antywirus. Po prostu wybierz folder do skanowania a aplikacja sama wybierze zdjęcia z CSAM 🧙

mFenrirAI

Aplikacja mobilna (iOS & iPadOS)

Już dostępna

Błyskawiczna detekcja materiałów pornograficznych z udziałem dzieci na miejscu oględzin ✨

Porównaj

Sieci neuronowe są tak dobre, jak dane, które zostały użyte do ich wytrenowania

Aplikacje Fenrir wyróżniają się wysoką jakością i poprawnością merytorycznego doboru materiału treningowego zgodnie z wiedzą antropologiczną, seksuologiczną, psychologiczną oraz informatyczną.

sFenrir 💻

Jak skorzystać?


 1. Potwierdź swoje wykształcenie (psycholodzy i lekarze seksuolodzy, funkcjonariusze policji i prokuratur), stanowisko pracy, napisz do mnie wiadomość i uzyskaj dostęp do aplikacji.

 2. Wybierz folder, który chcesz przeszukać (może zawierać również podfoldery oraz inne pliki - zostaną one pominięte przez program). Możesz również ocenić pojedyncze zdjęcie.

 3. Wybierz folder, do którego chcesz skopiować materiały pornograficzne z udziałem dzieci (kategoria 1.) oraz z udziałem osób dorosłych (kategoria 2.).

 4. Wyślij do dalszej oceny przez biegłego zdjęcia z kategorii 1., sprawdź również za pomocą aplikacji mobilnej mFenrir zdjęcia z kategorii 2. Zweryfikuj czy aplikacja nie popełniła błędów w klasyfikacji przy pozostałych klasach zdjęć.

Windows 7+

ok. 500 zdjęć w 30 sekund

Ocena pojedynczego pliku

mFenrir 📱

Jak skorzystać?


 1. Potwierdź swoje wykształcenie (psycholodzy i lekarze seksuolodzy, funkcjonariusze policji i prokuratur), stanowisko pracy, napisz do mnie wiadomość i uzyskaj dostęp do aplikacji.

 2. Zrób zdjęcie materiału dowodowego, które chcesz ocenić.

 3. Uzyskaj predykcję modelu. Dowiedz się czy zdjęcie, które analizujesz należy z dużym prawdopodobieństwem do materiałów pornograficznych z udziałem małoletnich.

 4. Priorytetyzuj materiały wysyłane do oceny przez biegłego.

Istotne informacje🚨


 1. Aplikacja działają w trybie offline, wszystkie obliczenia prowadzone są lokalnie na Twoim urządzeniu. Wykonane zdjęcia nie będą przechowywane w Twoim telefonie lub w aplikacji, zostają usunięte po wykonaniu predykcji.

 2. Pamiętaj, że ocena dokonywana przez model jest jedynie wskazówką, nie jest "wyrocznią". Jeżeli masz wątpliwość dotyczącą danego zdjęcia, a jest ono klasyfikowane jako niezawierające treści pornograficznych z udziałem małoletnich, to wyślij je również do biegłego z zakresu seksuologii/antropologii. Pamiętaj również, że lepiej jest wysłać "za dużo" zdjęć do biegłego, niż przesłać mniej, ale przeoczyć materiał, który mógłby stać się podstawą przyszłego oskarżenia. Aplikacja nie zastępuje biegłego.

Cykl publikacji naukowych

Badania stanowiące podstawę do aplikacji Fenrir były pierwszymi tego typu, które zostały przeprowadzone w Polsce. W toku prowadzonych badań trenowano wiele modeli uczenia maszynowego, badano ich najlepsze hiperparametry, dostosowywano architektury sieci neuronowych, tak aby końcowe rozwiązanie było zgodnie z nowymi wytycznymi Komisji Europejskiej (2020), w szczególności aby klasyfikacja ta była wytłumaczalna dla ekspertów z dziedziny nauk prawnych.

Praca naukowa współfinansowana ze środków budżetowych, jako projekt badawczy w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik zadania - dr Wojciech Oronowicz-Jaśkowiak.

Korzystasz z programu? Postaw kawę i pomóż w jego dalszym rozwoju!

Jeżeli uważasz projekt za ważny/fajny/ciekawy, korzystasz z aplikacji w swojej pracy, dorzuć się do kawy! ☕ Twój wkład przełoży się na dalszy rozwój projektu. poprawę dokładności, nowe funkcjonalności i jeszcze trochę więcej 🔮

Pytania & Odpowiedzi

W jakim miejscu można uzyskać więcej informacji o rozwoju projektu?

Wszelkie informacje dotyczące rozwoju aplikacji FenrirAI są publikowane na stronie internetowej www.oronowicz-jaśkowiak.pl, w zakładkach software oraz nauka. Wszystkie publikacje naukowe związane z projektem są wymienione (wraz z odnośnikami do stron internetowych z pełną wersją tekstu) na tej samej stronie internetowej.

W jaki sposób udostępnione są aplikacje FenrirAI?

Funkcjonariusze policji, prokuratorzy, biegli sądowi mogą przesłać prośbą o przesłanie oprogramowania. Uzyskanie dostępu do aplikacji mFenrir nie wiąże się z opłatami.

Co wyróżnia FenrirAI od podobnych projektów?

 • dostosowanie do polskiego wymiaru sprawiedliwości (funkcjonalność uzgodniona na podstawie wywiadu technologicznego przeprowadzonego wśród biegłych sądowych oraz funkcjonariuszy policji i prokuratury),

 • dostosowanie do nowych wytycznych Komisji Europejskiej (2021; rekomendacje dla godnej zaufania sztucznej inteligencji),

 • wytrenowanie sieci na materiałach CSAM, do których dostęp w przeszłości uzyskiwali sprawcy przestępstw przeciwko wolności seksualnej w Polsce, zatem sieć nie jest obciążona kulturowo,

 • możliwość dokonania niezależnej oceny przez badaczy (publikacje naukowe open access).

Czy aplikacja Fenrir posiada sama w sobie materiały pornograficzne z udziałem dzieci?

Nie, wytrenowana sieć neuronowa nie zawiera sama w sobie materiałów pornograficznych. Sieć neuronowa posiada jedynie zgeneralizowaną wiedzę dotyczącą współwystępowania wzorców na zdjęciach pod postacią wag połączeń między sztucznymi neuronami, nie jest technicznie możliwe wyeksportowanie z wytrenowanej sieci neuronowej zdjęć pornograficznych, które posłużyły do jej wytrenowania.

Czy planowana jest wersja mFenrir AI na urządzenia z systemem Android?

Nie, wersja mFenrirAI na urządzenia z systemem Android nie jest planowana z uwagi na aspekty związane z bezpieczeństwem aplikacji. Wydawana oraz utrzymywana będzie jedynie wersja mFenrir na urządzenia Apple z systemem iOS/iPadOS.

Dlaczego warto korzystać w praktyce z aplikacji mFenrir? Czy wstępna klasyfikacja materiałów pornograficznych z udziałem dzieci nie jest "oczywista"?

Jest, jednak tylko w przypadku młodszych dzieci (np. w okresie przedszkolnym) oraz przy widoczności całej sylwetki. W praktyce często zdarzają się przypadki, gdy widoczny jest tylko fragment ciała lub osoba przedstawiona na danym materiale znajduje się w początkowych fazach dojrzewania - aplikacja może pomóc w takich przypadkach przed wydaniem opinii przez biegłego. Aplikacja mFenrir może również pozwolić na wydanie wstępnej decyzji w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym, w oczekiwaniu na sporządzenie opinii przez biegłego.

Czy sieci neuronowe popełniają błędy przy klasyfikacji zdjęć?

Popełniają! FenrirAI może zwrócić błędną predykcję zdjęcia. Sieci neuronowe nie są "nieomylne". Ich wykorzystanie do klasyfikacji materiałów pornograficznych może dostarczyć użytecznych wskazówek, jednak klasyfikacja sama w sobie nie jest wolna od błędów. W przypadku mFenrirAI dokładność klasyfikacji w badaniach walidacyjnych wynosi około 90% (w zależności od wersji sieci neuronowej), co oznacza, że około 10 na 100 zdjęć w badaniach walidacyjnych zostało zaklasyfikowanych niewłaściwie. W przypadku tworzonej aplikacji xFenrirAI dokładność klasyfikacji w pierwszych badaniach walidacyjnych wyniosła powyżej 99%.

Warunki korzystania z aplikacji

FenrirAI (dalej „programy”) programami darmowymi i dostarczanymi bez jakiejkolwiek gwarancji. Korzystanie z programów do prowadzenia diagnozy klinicznej nie może być jedynym narzędziem pracy, ponadto podejmowane jest na wyłączną odpowiedzialność użytkownika programu. W takim wypadku bezwzględnie konieczne jest każdorazowe sprawdzanie poprawności przeprowadzonych obliczeń oraz poprawności informacji przedstawianych w programach, ponieważ bazowanie wyłącznie na danych prezentowanych w programach może wiązać się z ryzykiem popełnienia błędu.

Autor programów nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje związane z użytkowaniem programów. Autor programów nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystania programów do celów niezgodnych z obowiązującym prawem. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z użytkowania programów. Programy nie był testowane w sposób gwarantujący zapewnienie poprawności prowadzonych obliczeń. Programy nie były testowane na różnych konfiguracjach komputerowych. Programy nie nie stanowią narzędzia w znaczeniu klinicznym, czy też psychometrycznym.

Minimalne wymagania techniczne

mFenrir

System operacyjny: Apple iOS 15 lub Apple iPadOS 15
Wymagania sprzętowe: iPhone 6s i nowsze, iPad Pro 12,9 cala 1. generacji i nowsze, iPad 5. generacji i nowsze.

xFenrir

System operacyjny: Apple macOS 13
Wymagania sprzętowe:
Mac mini (2018+), iMac (2017+), MacBook Air (2018+), MacBook Pro (2017+).

sFenrir

System operacyjny: Windows 10/11
Wymagania sprzętowe: Procesor Intel Core 2 Duo (lub odpowiednik i nowsze) , karta graficzna z CUDA, pamięć min. 4 GB RAM.

Polityka bezpieczeństwa (privacy policy)

Aplikacja nie gromadzi danych dotyczących użytkowników, klasyfikowanych zdjęć, wyników klasyfikacji oraz innych danych umożliwiających identyfikację. Aplikacja wymaga uzyskania dostępu do aparatu urządzenia mobilnego, ponieważ za jego pomocą wykonywane są zdjęcia podlegające dalszej ocenie.

Privacy Policy

dr Wojciech Oronowicz-Jaśkowiak built the mFenrirAI app as a Free app. This SERVICE is provided by dr Wojciech Oronowicz-Jaśkowiak at no cost and is intended for use as is. This page is used to inform visitors regarding my policies with the collection, use, and disclosure of Personal Information if anyone decided to use my Service. If you choose to use my Service, then you agree to the collection and use of information in relation to this policy. The Personal Information that I collect is used for providing and improving the Service. I will not use or share your information with anyone except as described in this Privacy Policy. The terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions, which are accessible at mFenrir unless otherwise defined in this Privacy Policy.

Information Collection and Use
For a better experience, while using our Service, I may require you to provide us with certain personally identifiable information, including but not limited to -. The information that I request will be retained on your device and is not collected by me in any way.

Log Data
I want to inform you that whenever you use my Service, in a case of an error in the app I collect data and information (through third-party products) on your phone called Log Data. This Log Data may include information such as your device Internet Protocol (“IP”) address, device name, operating system version, the configuration of the app when utilizing my Service, the time and date of your use of the Service, and other statistics.

Cookies
Cookies are files with a small amount of data that are commonly used as anonymous unique identifiers. These are sent to your browser from the websites that you visit and are stored on your device's internal memory. This Service does not use these “cookies” explicitly. However, the app may use third-party code and libraries that use “cookies” to collect information and improve their services. You have the option to either accept or refuse these cookies and know when a cookie is being sent to your device. If you choose to refuse our cookies, you may not be able to use some portions of this Service.

Service Providers
I may employ third-party companies and individuals due to the following reasons:

 • To facilitate our Service;

 • To provide the Service on our behalf;

 • To perform Service-related services;

 • To assist us in analyzing how our Service is used.

I want to inform users of this Service that these third parties have access to their Personal Information. The reason is to perform the tasks assigned to them on our behalf. However, they are obligated not to disclose or use the information for any other purpose.

Security
I value your trust in providing us your Personal Information, thus we are striving to use commercially acceptable means of protecting it. But remember that no method of transmission over the internet, or method of electronic storage is 100% secure and reliable, and I cannot guarantee its absolute security.

Links to Other Sites
This Service may contain links to other sites. If you click on a third-party link, you will be directed to that site. Note that these external sites are not operated by me. Therefore, I strongly advise you to review the Privacy Policy of these websites. I have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies, or practices of any third-party sites or services.

Children’s Privacy
I do not knowingly collect personally identifiable information from children. I encourage all children to never submit any personally identifiable information through the Application and/or Services. I encourage parents and legal guardians to monitor their children's Internet usage and to help enforce this Policy by instructing their children never to provide personally identifiable information through the Application and/or Services without their permission. If you have reason to believe that a child has provided personally identifiable information to us through the Application and/or Services, please contact us. You must also be at least 16 years of age to consent to the processing of your personally identifiable information in your country (in some countries we may allow your parent or guardian to do so on your behalf).

Changes to This Privacy Policy
I may update our Privacy Policy from time to time. Thus, you are advised to review this page periodically for any changes. I will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page.

This policy is effective as of 2022-09-04

Contact Us
If you have any questions or suggestions about my Privacy Policy, do not hesitate to contact me at wojciechoronowicz@gmail.com.

Historia wersji

Opisy kolejnych aktualizacji aplikacji są wyświetlane w AppStore po uzyskaniu dostępu do aplikacji.

Autorzy i podziękowania

🤖 Autorzy modelu:

 • dr Wojciech Oronowicz-Jaśkowiak (Wydział Informatyki, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych),

 • dr Piotr Wasilewski (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski),

 • dr hab. Mirosław Kowaluk (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski),

 • dr Jerzy Wojciechowski (Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski).

Cytat: Oronowicz-Jaśkowiak, W., Wasilewski, P., Kowaluk, M., Wojciechowski, J. (2022). Aplikacje Fenrir oraz mFenrir. Dostęp z www.oronowicz-jaśkowiak.pl.

❤️ Podziękowania za wszelką pomoc na różnych etapach rozwoju projektu, rekomendacje, konsultacje oraz pracę przy równolegle prowadzonych projektach:

 • prof. dr hab. Piotr Girdwoyń (Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski; konsultacje projektu),

 • prof. dr hab. Jerzy Tyszkiewicz (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski; konsultacje projektu),

 • dr hab. Tomasz Kozłowski, prof. UMK (Wydział Nauk Historycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; konsultacje projektu równoległego - analiza antropologiczna),

 • dr Maria Kujawa (Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce; Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński; rekomendacje projektu),

 • dr Marta Polańska (Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski; konsultacje projektu równoległego - analiza antropologiczna),

 • dr hab. Adrian Horzyk (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Akademia Górniczo-Hutnicza; konsultacje projektu przy ocenie śródokresowej),

 • dr hab. Norbert Dojer (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski; konsultacje projektu przy ocenie śródokresowej oraz nieodpłatne udostępnienie komputera do prowadzenia badań 💻),

 • dr Tomasz Michalak (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski; konsultacje projektu przy ocenie śródokresowej),

 • mgr Adam Siwiak (współautorstwo projektu równoległego - model sAI),

 • mgr Krzysztof Róg (współautorstwo projektu równoległego - model sAI),

 • mgr Edyta Bzikowska (współautorstwo projektu równoległego - model sAI),

 • mgr Klaudia Jabłońska (współautorstwo projektu równoległego - model sAI),

 • mgr Anita Kłok (współautorstwo projektu równoległego - model sAI),

 • prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Lubaczowie, Prokuratury Rejonowej w Zwoleniu, Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów, Prokuratury Rejonowej w Świebodzinie, Prokuratury Rejonowej w Chorzowie, Prokuratury Rejonowej w Płocku oraz Prokuratury Rejonowej Gliwice-Zachód w Gliwicach (pomoc w realizacji badań).

Aplikacja mFenrirAI, z uwagi na jej specjalistyczne zastosowanie, nie jest możliwa do znalezienia w Apple App Store bez bezpośredniego linku. Aplikacja jest udostępniana nieodpłatnie psychiatrom seksuologom, psychologom seksuologom, funkcjonariuszom policji i prokuratury, po zweryfikowaniu wykształcenia oraz stanowiska pracy.

Spełniasz warunki? Wyślij wiadomość i otrzymaj link do pobrania aplikacji.