Nabokov

Autorski program ułatwiający klasyfikację materiałów pornograficznych

Proces klasyfikacji materiałów pornograficznych jest złożonym zadaniem, a często analizie podlegają tysiące zdjęć i filmów.

Nabokov jest programem mającym na celu wspomaganie tego procesu poprzez zapewnienie interfejsu dostosowanego dla biegłych sądowych z zakresu seksuologii.

Przed użyciem zapoznaj się z warunkami korzystania z programu.

Szyfryzacja

Pracując z programem wszystkie logi odnoszące się do charakterystyki opiniowanego materiału są szyfrowane w zgodzie z AES-256 (NIST, 2001).

Wbudowana skala SMR

Nabokov pozwala na klasyfikacją danego materiału pornograficznego do jednej z trzech grup wiekowych, oszacowanych na podstawie stopnia rozwoju narządów płciowych (Marshall i Tanner, 1969/1970).

Wbudowana skala COPINE

Nabokov umożliwia również klasyfikację materiałów pornograficznych do jednej z dziesięciu kategorii związanych ze stopniem seksualizacji małoletnich (Quayle, 2008).

Historia wersji

Aktualizacja programu

24 września 2020 r. Nabokov v. 1.2

W nowej wersji programu Nabokov wprowadzono kilka usprawnień, w tym ostrzeżenie o błędach w zapisu plików, automatyczne sprawdzenie wersji programu online, odświeżony został ponadto wygląd programu. Opis kategorii skali COPINE jest czytelniejszy. Zmieniono nazwy okresów dojrzewania na czytelniejsze.

Odświeżona wersja programu

16 października 2020 r. Nabokov v. 1.1

Dzisiaj została udostępniona nowa wersja programu. Lista zmian:

  • odświeżenie wyglądu,

  • zmodyfikowanie informacji uwzględnianych w opiniowaniu,

  • poprawa bezpieczeństwa poprzez wprowadzenie obligatoryjnego szyfrowania danych,

  • dodanie legendy do poszczególnych kategorii skali COPINE.

Oprogramowanie Nabokov już dostępne do pobrania!

2 sierpnia 2020 r. Nabokov v. 1.0

Od dzisiaj możliwe jest pobranie i skorzystanie z pierwszej stabilnej wersji oprogramowania Nabokov! Na stronie głównej projektu przedstawione zostały funkcje programu oraz jego podstawowe przeznaczenie. Aby uzyskać oprogramowanie konieczne jest spełnienie dwóch warunków (akceptacji licencji oraz przesłanie dowodu wpisu na listę biegłych sądowych). Oprogramowanie udostępniane jest nieodpłatnie, liczę na Wasze wsparcie i informacje zwrotne związane z użytkowaniem programu.

Warunki korzystania z programu

Nabokov (dalej „program”) jest programem darmowym i dostarczanym bez jakiejkolwiek gwarancji o przeznaczeniu przede wszystkim edukacyjnym. Korzystanie z programu do prowadzenia analizy sądowo-seksuologicznej materiałów pornograficznych nie może być jedynym narzędziem pracy, ponadto podejmowane jest na wyłączną odpowiedzialność użytkownika programu. W takim wypadku bezwzględnie konieczne jest każdorazowe sprawdzanie poprawności przeprowadzonych obliczeń oraz poprawności informacji przedstawianych w programie, ponieważ bazowanie wyłącznie na danych prezentowanych w programie może wiązać się z ryzykiem popełnienia błędu, co jest niedopuszczalne w praktyce biegłych sądowych.

Autor programu nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje związane z użytkowaniem programu. Autor programu nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystania oprogramowania do celów niezgodnych z obowiązującym prawem. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z użytkowania programu.

Program nie był testowany w sposób gwarantujący zapewnienie poprawności prowadzonych obliczeń. Program nie był testowany na różnych konfiguracjach komputerowych. Program nie był konsultowany merytorycznie, nie stanowi narzędzia w znaczeniu klinicznym, czy też psychometrycznym.

Wszelkie prawa związane z niniejszym programem, należą do autora programu, mgr Wojciecha Oronowicza-Jaśkowiaka. Kod źródłowy programu stanowi własność intelektualną autora. Autorami wbudowanych rozwiązań i narzędzi są: AES [Announcing the AES (2001). Federal Information Processing Standards Publication 197. United States National Institute of Standards and Technology; (NIST)], COPINE [Quayle, E. (2008). The COPINE project. Irish Probation Journal, 5, 65-83], SMR [Marshall, W. A., Tanner, J. M. (1969/1970). Variations in the pattern of pubertal changes in boys. Archives of disease in childhood, 45(239), 13-23. Variations in pattern of pubertal changes in girls. Archives of disease in childhood, 44(235), 291].

Minimalne wymagania techniczne

System operacyjny: Windows XP/Vista/7/8/10/11 (nie działa na macOS).

Wymagania sprzętowe: Procesor Intel Core 2 Duo , karta graficzna NVIDIA GeForce2 / ATI Radeon 7200, pamięć 1 GB RAM, miejsce na dysku 100 MB.

Autorzy wbudowanych narzędzi

  • Announcing the AES (2001). Federal Information Processing Standards Publication 197. United States National Institute of Standards and Technology (NIST).

  • Quayle, E. (2008). The COPINE project. Irish Probation Journal, 5, 65-83.

  • Marshall, W. A., Tanner, J. M. (1969/1970). Variations in the pattern of pubertal changes in boys. Archives of disease in childhood, 45(239), 13-23. Variations in pattern of pubertal changes in girls. Archives of disease in childhood, 44(235), 291.

Cytat do prac naukowych

Oronowicz-Jaśkowiak, W. (2020). Program Nabokov. Dostęp z www.oronowicz-jaśkowiak.pl (zakładka oprogramowanie).

Aplikacja, z uwagi na jej specjalistyczne zastosowanie, nie jest udostępniana publicznie.

Aplikacja jest udostępniana nieodpłatnie psychologom seksuologom, po zweryfikowaniu wykształcenia oraz stanowiska pracy.

Spełniasz warunki? Wyślij wiadomość i otrzymaj link do pobrania programu.

Po zainstalowaniu programu uruchom go w trybie administratora
(w przypadku niektórych wersji systemu Windows
program nie ma uprawnień do zapisywania plików)