Wilga

Autorski program dla naukowców

A gdyby tak istniał darmowy program, który podpowie jakiego testu statystycznego użyć i jeszcze uzasadni swoją odpowiedź? Taki program, który wyjaśniłby jak zinterpretować uzyskane wyniki porównań statystycznych?

Co potrafi Wilga?

Pytanie

"Chciałbym sprawdzić jakiego testu statystycznego mogę użyć do mojej pracy naukowej. Chciałbym sprawdzić związek między płcią [kobieta, mężczyzna] a częstością występowania uzależnienia od gier komputerowych [uzależnienie, brak uzależnienia]. Mam razem 40 uczestników badania, mniej więcej tyle samo w różnych grupach. Jakiego testu mogę użyć?"

--- >

Odpowiedź

"Wygląda na to, że masz do porównania częstości występowania - zarówno w pierwszej jak i w drugiej grupie. Użyj testu niezależności chi-2. Pamiętaj o tym, że Twoja grupa uczestników badania jest nieliczna do tego testu - można go przeprowadzić, ale pamiętaj o tym przy interpretacji wyników. Czy chcesz wyświetlić uzasadnienie wykonania tego testu statystycznego do wykorzystania w pracy naukowej? Czy chcesz zobaczyć tutorial w jaki sposób przeprowadzić samodzielnie obliczenia w programie SPSS?"

Pytanie

"Policzyłem wyniki testu niezależności chi-2 i nie wiem jak je interpretować. Miałem 50 uczestników badania, otrzymałem takie wartości jak: chi2 = 32,126; df = 2; p = 0.002; V Cramera = 0.7. O czym świadczą uzyskane wyniki? Czy można je uznać za istotne statystycznie przy próbie badawczej, jaką miałem? Czy jest coś na co powinienem zwrócić szczególną uwagę?"

--- >

Odpowiedź

"Uzyskane wyniki świadczą o tym, że porównanie statystyczne, które przeprowadziłeś jest istotne statystycznie, w populacji rzeczywiście istnieje taka zależność. Efekt, który odkryłeś nie dość, że jest istotny statystycznie, to jest jeszcze silny - różnice pomiędzy Twoimi zmiennymi są bardzo duże. U mężczyzn znacznie częściej niż w przypadku kobiet występują uzależnienia. Czy chcesz wyświetlić uzasadnienie tej interpretacji wyników do wykorzystania w pracy naukowej?"

Na podstawie jakich pytań program sugeruje dany test statystyczny?

Czy przeprowadziłeś badania ilościowe? Jaki charakter ma Twoja pierwsza zmienna? (nominalna, przedziałowa, ilorazowa) Jaki charakter ma Twoja druga zmienna? (nominalna, przedziałowa, ilorazowa) Czy porównujesz grupy niezależne od siebie, czy też mierzysz coś po raz drugi i są to grupy zależne od siebie? Jak duża jest Twoja próba badawcza? Jakie są statystyki normalności rozkładów? Czy twoje grupy badawcze są równoliczne?

Testy statystyczne

Wilga pomaga w wyborze jednego z popularnych testów statystycznych. Uwzględnia również testy nieparametryczne - jeżeli wykryje, że grupa badawcza może nie pozwalać na wykonanie testów parametrycznych.

Interpretacja wyników

Sam wynik to nie wszystko, więc Wilga potrafi samodzielnie zinterpretować uzyskane wyniki.

Historia wersji

Nowy moduł interpretacji testów

23 lipca 2021 r. Wilga 1.2

Nowa wersja programu Wilga zawiera podstawową wersję nowego modułu pozwalającego na automatyczną interpretację wyników testów statystycznych oraz szereg innych zmian.

Pełna lista zmian w porównaniu do ostatniej wersji programu:

  • Wprowadzenie nowego modułu interpretacji testów statystycznych

  • Usunięcie konieczności każdorazowego wpisywania kodu licencji po zakończeniu pracy z programem

  • Poprawa algorytmu wybierającego test statystyczny

  • Poprawa wyglądu aplikacji

Poprawa błędów

8 marca 2021 r. Wilga 1.1

Dzisiaj opublikowana została pierwsza poprawka do programu Wilga. Poprawka zawiera istotne zmiany w wyborze testów statystycznych.

Zmiany w porównaniu do pierwszej wersji programu:

  • Poprawa algorytmu wybierającego test statystyczny

  • Poprawa wyglądu aplikacji

Pierwsza wersja programu

12 luty 2021 r. Wilga 1.0

Dzisiaj opublikowana została pierwsza wersja programu Wilga! Program, na podstawie serii pytań kierowanych do użytkownika, pozwala pomóc w wyborze odpowiedniego testu statystycznego. W chwili obecnej program pozwala na wybranie kilku testów statystycznych, wyświetla również informacje odnoszące się do poszczególnych testów i pytań.

Zmiany w porównaniu do pierwszej wersji programu:

  • Dodanie nowych funkcjonalności (nowe testy statystyczne)

  • Dodanie podstawowych informacji merytorycznych odnoszących się do testów

  • Zmiana wyglądu aplikacji i jego nazwy

Dalszy rozwój programu

13 września 2020 r. Heweliusz 0.3

Pod dosyć długiej przerwie wróciłem do dalszego rozwijania projektu Heweliusz. W nowej wersji programu testowego odświeżyłem wygląd, dodałem funkcje online i rozpocząłem pracę nad właściwą funkcją programu tj. algorytmem doboru testów statystycznych do danych. Jest szansa na to, że program zostanie udostępniony na początku przyszłego roku, możliwe, że w okolicy stycznia. Program zostanie udostępniony za darmo moim studentom/słuchaczom kursu ze statystyki.

Pierwsza testowa wersja programu

26 maja 2020 r. Heweliusz 0.2

Heweliusz 0.2 to pierwsza wersja programu, która stanowi bazę do dalszego rozwijania projektu. Nie jest to jeszcze taka wersja, którą można pobrać, jest to jedynie wersja testowa, ukazana w ramach konkursu Hackaton EduShock. W porównaniu do oprogramowania docelowego jest pozbawiona wielu funkcji a bugów jest więcej niż ficzerów ;) Na zrzutach ekranu można zobaczyć główne okno aplikacji, zarys interfejsu i przykładowy output jaki będzie zapewniać program.

Warunki korzystania z programu

Wilga (dalej „program”) jest aplikacją darmową i dostarczaną bez jakiejkolwiek gwarancji o przeznaczeniu przede wszystkim edukacyjnym. Korzystanie z programu do obliczania statystyk nie może być jedynym narzędziem pracy, ponadto podejmowane jest na wyłączną odpowiedzialność użytkownika programu. W takim wypadku bezwzględnie konieczne jest każdorazowe sprawdzanie poprawności przeprowadzonych obliczeń oraz poprawności informacji przedstawianych w programie, ponieważ bazowanie wyłącznie na danych prezentowanych w programie może wiązać się z ryzykiem popełnienia błędu.

Autor programu nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje związane z użytkowaniem programu. Autor programu nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystania oprogramowania do celów niezgodnych z obowiązującym prawem. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z użytkowania programu.

Program nie był testowany w sposób gwarantujący zapewnienie poprawności prowadzonych obliczeń. Program nie był testowany na różnych konfiguracjach komputerowych. Program nie był konsultowany merytorycznie, nie stanowi narzędzia w znaczeniu klinicznym, czy też psychometrycznym.

Wszelkie prawa związane z niniejszym programem, należą do autora programu, mgr Wojciecha Oronowicza-Jaśkowiaka. Kod źródłowy programu stanowi własność intelektualną autora.

Minimalne wymagania techniczne

System operacyjny: Windows XP/Vista/7/8/10/11 (nie działa na macOS).

Wymagania sprzętowe: Procesor Intel Core 2 Duo , karta graficzna NVIDIA GeForce2 / ATI Radeon 7200, pamięć 1 GB RAM, miejsce na dysku 100 MB.

Cytat do prac naukowych

Oronowicz-Jaśkowiak, W. (2020). Program Wilga. Dostęp z www.oronowicz-jaśkowiak.pl (zakładka oprogramowanie).

Program jest udostępniany nieodpłatnie moim studentom w ramach zajęć z zakresu statystyki i metodologii.

Jesteś lub byłeś/aś uczestnikiem mojego kursu? Hasło umożliwiające skorzystanie z aplikacji jest przesłane do studentów na pierwszych zajęciach z przedmiotu.

Po zainstalowaniu programu uruchom go w trybie administratora
(w przypadku niektórych wersji systemu Windows program nie ma uprawnień do zapisywania plików)