Dyżur

Zapis na dyżur


  • Poniższy arkusz służy do umówienia się na dyżur prowadzony na platformie Discord,

  • oproszę o zapis najpóźniej tydzień przed dniem dyżuru,

  • po zapisaniu się na dyżur w dniu wybranego przez Państwa terminu, proszę o wywołanie mnie na platformie Discord, jeżeli nie będę na kanale głosowym "dyżur".

Zapisy