Środowiska uruchomieniowe i systemy autoML

Zajęcia 1.
(organizacja zajęć, przygotowanie do pracy)

Zajęcia 2.
(Streamlit)

Zajęcia 3.
(
Streamlit II)

Zajęcia 4.
(
Flask)

Zajęcia 5.
(
przetwarzanie obrazów)

Zajęcia 6.
(
Flask II)

Zajęcia 7.
(omówienie projektów)

Zajęcia 8.
(omówienie projektów)

Dyżur

Więcej informacji oraz zapisy na dyżury można znaleźć w tym miejscu.

Kontakt

oronowiczjaskowiak@pjwstk.edu.pl

Materiały dodatkowe

  1. Od czego zacząć? O autoML, AWS i Dataiku.

  2. Dobre kursy niekomercyjne.

  3. Dobre kursy komercyjne.

Miejsce prowadzenie zajęć

Zajęcia prowadzone są standardowo w trybie stacjonarnym, prowadzone są w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych przy ul. Koszykowej 86. Budynek A2020. Sala A/363.

Zajęcia do odwołania prowadzone są w trybie zdalnym.

Zasady zaliczenia

  1. Obecność na zajęciach - dozwolona jedna nieobecność.

  2. Przesłanie ćwiczeń wykonywanych w czasie zajęć - na koniec zajęć lub najpóźniej do następnego zjazdu.

  3. Zaliczenie projektu końcowego - czas na przesłanie do 31.12.2021 r.