Data i Web Mining

Zajęcia 1.
(wprowadzenie, podstawy projektów ML, podstawy SAS)

Zajęcia 2.
(statystyki opisowe)

Zajęcia 3.
(
regresja liniowa i logistyczna)

Zajęcia 4.
(
DTC i RFC)

Zajęcia 5.
(
sieci neuronowe)

Zajęcia 6.
(
sieci neuronowe II)

Zajęcia 7.
(
sieci neuronowe III)

Zajęcia 8.
(omówienie projektów)

Dyżur

Więcej informacji oraz zapisy na dyżury można znaleźć w tym miejscu.

Kontakt

oronowiczjaskowiak@pjwstk.edu.pl

Materiały dodatkowe

  1. Wprowadzenie do Data i Web Mining.

  2. Podstawy języka Python.

Miejsce prowadzenie zajęć

Zajęcia prowadzone są standardowo w trybie stacjonarnym, prowadzone są w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych przy ul. Koszykowej 86. Budynek A2020. Sala A/357.

Zajęcia do odwołania prowadzone są w trybie zdalnym.

Zasady zaliczenia

  1. Obecność na zajęciach - dozwolona jedna nieobecność.

  2. Przesłanie ćwiczeń wykonywanych w czasie zajęć - na koniec zajęć lub najpóźniej do następnego zjazdu.

  3. Zaliczenie projektu końcowego - czas na przesłanie do 31.12.2021 r.