Programowanie w analityce danych

Zajęcia 1.
(
podstawy Python)

Zajęcia 2.
(statystyki opisowe)

Zajęcia 3.
(
regresja)

Zajęcia 4.
(
lasy i drzewa)

Zajęcia 5.
(
sieci neuronowe I)

Zajęcia 6.
(
sieci neuronowe II)

Zajęcia 7.
(
omówienie projektów)

Zajęcia 8.
(
dataiku)

Dyżur

Więcej informacji oraz zapisy na dyżury można znaleźć w tym miejscu.

Kontakt

oronowiczjaskowiak@pjwstk.edu.pl

Materiały dodatkowe

  1. Podstawy języka Python.

Miejsce prowadzenie zajęć

Zajęcia prowadzone są standardowo w trybie stacjonarnym, prowadzone są w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych przy ul. Koszykowej 86.

Zajęcia do odwołania prowadzone są w trybie zdalnym.

Zasady zaliczenia

  1. Obecność na zajęciach - dozwolone dwie nieobecności.

  2. Przesłanie ćwiczeń wykonywanych w czasie zajęć - na koniec zajęć lub najpóźniej do następnego zjazdu.

  3. Zaliczenie projektu końcowego - czas na przesłanie do 31.12.2021 r.

  4. Wzór dokumentacji znajduje się na Dysku Google.