Podstawy uczenia maszynowego

Miejsce prowadzenie zajęć

Zajęcia prowadzone są w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych przy ul. Koszykowej 86.

Obecność na laboratoriach jest obowiązkowa, dozwolone są maksymalnie dwie nieobecności.

Laboratoria prowadzone są stacjonarnie.

Poniedziałki
Grupa zaczynająca o godzinie 10:15 ma zajęcia w budynku A2020, sala A/360. Grupa zaczynająca o godzinie 12:15 ma zajęcia w budynku B2020, sala B/230.

Wtorki
Grupy zaczynająca o godzinie 10:15 oraz o 12:15 ma zajęcia w budynku A2020, sala A/262.

Zasady zaliczenia

  1. Aktywność na laboratoriach zapewnia połowę stopnia wyżej do zdanego projektu.

  2. Zaliczenie zajęć wiąże się z uzyskaniem co najmniej oceny dostatecznej z projektu oraz z obecnością na zajęciach (są możliwe dwie nieobecności).