Data science

Zajęcia 1.
(
wprowadzenie)

Zajęcia 2.
(
podstawowe algorytmy ML)

Zajęcia 3.
(środowiska uruchomieniowe)

Zajęcia 4.
(
zastosowania data science)

Zajęcia 5.
(przetwarzanie obrazów)

Zajęcia 6.
(
sieci neuronowe w przetwarzaniu danych)

Zajęcia 7.
(publikacja po zajęciach)

Zajęcia 8.
(publikacja po zajęciach)

Zajęcia 9.
(publikacja po zajęciach)

Zajęcia 10.
(publikacja po zajęciach)

Literatura do egzaminu

W przygotowaniu