Gry wideo

Zajęcia 1.
(
wprowadzenie)

Zajęcia 2.
(
wprowadzenie do MMF i Gdevelop)

Zajęcia 3.
(historia gier wideo i menu)

Zajęcia 4.
(
projekt gry I)

Zajęcia 5.
(projekt gry II)

Zajęcia 6.
(
świat gry)

Zajęcia 7.
(
podstawowe mechaniki gry I)

Zajęcia 8.
(publikacja po zajęciach)

Zajęcia 9.
(publikacja po zajęciach)

Zajęcia 10.
(publikacja po zajęciach)

Literatura do egzaminu

Gałuszka, D. (2017). Gry wideo w perspektywie edukacji pozaformalnej i formalnej. Państwo i Społeczeństwo, 17(3), s. 71-84.

Dostęp (PDF)

Gałuszka, D. (2017). Gry wideo w środowisku rodzinnym. Diagnoza i rekomendacje. LIBRON, s. 19-41.

Dostęp (PDF)

Kowalczyk, N., & Brzezicka, A. (2020). Gry wideo a zmiany strukturalne mózgu. Kosmos, 69(1), s. 233-241.

Dotęp (PDF)

Kłosińska, U. (2018). Połączyły ich gry wideo: czyli jak grać w gry z seniorami. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych, s. 8 - 32.

Dostęp (PDF)