Gry wideo

Polecana literatura

Gałuszka, D. (2017). Gry wideo w perspektywie edukacji pozaformalnej i formalnej. Państwo i Społeczeństwo, 17(3), s. 71-84.

Dostęp (PDF)

Gałuszka, D. (2017). Gry wideo w środowisku rodzinnym. Diagnoza i rekomendacje. LIBRON, s. 19-41.

Dostęp (PDF)

Kowalczyk, N., & Brzezicka, A. (2020). Gry wideo a zmiany strukturalne mózgu. Kosmos, 69(1), s. 233-241.

Dotęp (PDF)

Kłosińska, U. (2018). Połączyły ich gry wideo: czyli jak grać w gry z seniorami. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych, s. 8 - 32.

Dostęp (PDF)

Zasady zaliczenia zajęć

  1. Dyplom uczestnictwa może otrzymać każdy Słuchacz, który wziął udział w co najmniej siedmiu zajęciach.

  2. Certyfikat może otrzymać Słuchacz, który wziął udział w co najmniej siedmiu zajęciach oraz zdał egzamin końcowy z treści poruszanych w trakcie przedmiotu (zaliczenie od 51%).