Kryminologia

Zajęcia 1.
(wprowadzenie, mity
w psychologii)

Zajęcia 2.
(schemat opiniowania sprawców przestępstw)

Zajęcia 3.
(regulacje prawne dotyczące biegłych sądowych)

Zajęcia 4.
(klasyfikacje sprawców zabójstw)

Zajęcia 5.
(klasyfikacja Holmesa)

Zajęcia 6.
(
studium przypadku Anatolija Onoprienki)

Zajęcia 7.
(
szacowanie ryzyka powrotności do przestępstwa)

Zajęcia 8.
(
seksuologia)

Zajęcia 9.
(
narzędzia zdyskredytowane)

Zajęcia 10.
(
data science)

Literatura do egzaminu

Gierowski, J. K. Rola i znaczenie psychologicznej ekspertyzy typologicznej w praktyce organów ścigania.

Dostęp (PDF)

Orzechowska, A., Eichstaedt, K., Gałecki, P. (2020). Udział biegłego psychologa w przesłuchaniu świadka w świetle polskiego prawa karnego. Psychiatria Polska.

Dostęp (PDF)

Wasiak, M. (2016). Profilowanie kryminalne i lingwistyka kryminalistyczna jako multidyscyplinarne metody typowania sprawców przestępstw. Security, Economy & Law, 2(XI), 84-105.

Dostęp (PDF)

Gawenda, A. (2013). Profilowanie psychologiczne seryjnych zabójców. Przegląd Prawa i Administracji, 94, 93-109.

Dostęp (PDF)

Pieszko-Sroka, A. (2011). „Czy zeznania są wiarygodne? Poszukiwanie metody ich oceny i rola psychologa w tym procesie”. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego Nr, 5, 44-54.

Dostęp (PDF)