Seksuologia kliniczna

Polecana literatura

Błażejewska, A., Stusiński, J., Nowakowski, A., Lew-Starowicz, Z. (2014) Klasyfikacja DSM-5 dla seksuologa. Przegląd Seksuologiczny, 38, 3-15.

Dostęp (PDF)

Stangierska, I., & Horst-Sikorska, W. (2007). Ogólne zasady komunikacji między pacjentem i lekarzem. Forum Medycyny Rodzinnej, 1, 1, 58-68.

Dostęp (PDF)

Skierkowska, M. (2014). Edukacyjne programy profilaktyki wykorzystania seksualnego dzieci. Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 13(1), 142-155.

Dostęp (PDF)

Oronowicz-Jaśkowiak, W., Lew-Starowicz, M. (2019). Rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw seksualnych adolescentów. Przegląd Seksuologiczny, 2(54), 21-26.

Dostęp (PDF)

Polskie Towarzystwo Seksuologiczne (2019). Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego w sprawie związków i rodzicielstwa osób homoseksualnych i biseksualnych. Dostęp z www.pts-seksuologia.pl.

Dostęp (www)

Zasady zaliczenia zajęć

  1. Dyplom uczestnictwa może otrzymać każdy Słuchacz, który wziął udział w co najmniej siedmiu zajęciach.

  2. Certyfikat może otrzymać Słuchacz, który wziął udział w co najmniej siedmiu zajęciach oraz zdał egzamin końcowy z treści poruszanych w trakcie przedmiotu (zaliczenie od 51%).