Uczenie maszynowe

Zasady zaliczenia zajęć

  1. Dyplom uczestnictwa może otrzymać każdy Słuchacz, który wziął udział w co najmniej siedmiu zajęciach.

  2. Certyfikat może otrzymać Słuchacz, który wziął udział w co najmniej siedmiu zajęciach oraz zdał egzamin końcowy z treści poruszanych w trakcie przedmiotu (zaliczenie od 51%).