Statystyka

Zajęcia 1.
(wprowadzenie, podstawy opisu statystycznego)

Zajęcia 2.
(oprogramowanie statystyczne)

Zajęcia 3.
(rodzaje zmiennych, podstawy obsługi PSPP)

Zajęcia 4.
(przypadki odstające)

Zajęcia 5.
(wnioskowanie statystyczne)

Zajęcia 6.
(
wielkość efektu i przedział ufności)

Zajęcia 7.
(
przypadki odstające)

Zajęcia 8.
(
regresja)

Zajęcia 9.
(
statystyki nieparametryczne)

Zajęcia 10.
(
ANOVA)

Program PSPP

Link do pobrania oprogramowania PSPP (windows):

https://sourceforge.net/projects/pspp4windows/

Link do pobrania oprogramowania PSPP (macOS):

https://www.hs-augsburg.de/~beckmanf/pspp/

W razie trudności z pobraniem programu pomoc można znaleźć tutaj:

https://www.gnu.org/software/pspp/get.html