Statystyka

Program PSPP

Link do pobrania oprogramowania PSPP (windows):

https://sourceforge.net/projects/pspp4windows/

Link do pobrania oprogramowania PSPP (macOS):

https://www.hs-augsburg.de/~beckmanf/pspp/

W razie trudności z pobraniem programu pomoc można znaleźć tutaj:

https://www.gnu.org/software/pspp/get.html

Zasady zaliczenia zajęć

  1. Dyplom uczestnictwa może otrzymać każdy Słuchacz, który wziął udział w co najmniej siedmiu zajęciach.

  2. Certyfikat może otrzymać Słuchacz, który wziął udział w co najmniej siedmiu zajęciach oraz zdał egzamin końcowy z treści poruszanych w trakcie przedmiotu (zaliczenie od 51%).