Data science

Materiały do zajęć

Zajęcia 1.
(publikacja po zajęciach)

Zajęcia 2.
(publikacja po zajęciach)

Zajęcia 3.
(publikacja po zajęciach)

Zajęcia 4.
(publikacja po zajęciach)

Zajęcia 5.
(publikacja po zajęciach)

Zajęcia 6.
(publikacja po zajęciach)

Zajęcia 7.
(publikacja po zajęciach)

Zajęcia 8.
(publikacja po zajęciach)

Zajęcia 9.
(publikacja po zajęciach)

Zajęcia 10.
(publikacja po zajęciach)

Literatura do egzaminu

W przygotowaniu

Obecność na zajęciach