Gry wideo

Zajęcia 1.
(
wprowadzenie)

Zajęcia 2.
(publikacja po zajęciach)

Zajęcia 3.
(publikacja po zajęciach)

Zajęcia 4.
(publikacja po zajęciach)

Zajęcia 5.
(publikacja po zajęciach)

Zajęcia 6.
(publikacja po zajęciach)

Zajęcia 7.
(publikacja po zajęciach)

Zajęcia 8.
(publikacja po zajęciach)

Zajęcia 9.
(publikacja po zajęciach)

Zajęcia 10.
(publikacja po zajęciach)

Materiały do zajęć

Zajęcia 1. (publikacja po zajęciach)

Zajęcia 2. (publikacja po zajęciach)

Zajęcia 3. (publikacja po zajęciach)

Zajęcia 4. (publikacja po zajęciach)

Zajęcia 5. (publikacja po zajęciach)

Zajęcia 6. (publikacja po zajęciach)

Zajęcia 7. (publikacja po zajęciach)

Zajęcia 8. (publikacja po zajęciach)

Zajęcia 9. (publikacja po zajęciach)

Zajęcia 10. (publikacja po zajęciach)

Literatura do egzaminu

Gałuszka, D. (2017). Gry wideo w perspektywie edukacji pozaformalnej i formalnej. Państwo i Społeczeństwo, 17(3), s. 71-84.

Dostęp (PDF)

Gałuszka, D. (2017). Gry wideo w środowisku rodzinnym. Diagnoza i rekomendacje. LIBRON, s. 19-41.

Dostęp (PDF)

Kowalczyk, N., & Brzezicka, A. (2020). Gry wideo a zmiany strukturalne mózgu. Kosmos, 69(1), s. 233-241.

Dotęp (PDF)

Kłosińska, U. (2018). Połączyły ich gry wideo: czyli jak grać w gry z seniorami. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych, s. 8 - 32.

Dostęp (PDF)