Kryminologia

Prezentacje z zajęć

Zajęcia 1. (wprowadzenie, mity dotyczące opiniowania stanu zdrowia psychicznego)

Zajęcia 2. (publikacja po zajęciach)

Zajęcia 3. (publikacja po zajęciach)

Zajęcia 4. (publikacja po zajęciach)

Zajęcia 5. (publikacja po zajęciach)

Zajęcia 6. (publikacja po zajęciach)

Zajęcia 7. (publikacja po zajęciach)

Zajęcia 8. (publikacja po zajęciach)

Zajęcia 9. (publikacja po zajęciach)

Zajęcia 10. publikacja po zajęciach)

Literatura do egzaminu

Gierowski, J. K. Rola i znaczenie psychologicznej ekspertyzy typologicznej w praktyce organów ścigania.

Dostęp (PDF)

Orzechowska, A., Eichstaedt, K., Gałecki, P. (2020). Udział biegłego psychologa w przesłuchaniu świadka w świetle polskiego prawa karnego. Psychiatria Polska.

Dostęp (PDF)

Wasiak, M. (2016). Profilowanie kryminalne i lingwistyka kryminalistyczna jako multidyscyplinarne metody typowania sprawców przestępstw. Security, Economy & Law, 2(XI), 84-105.

Dostęp (PDF)

Gawenda, A. (2013). Profilowanie psychologiczne seryjnych zabójców. Przegląd Prawa i Administracji, 94, 93-109.

Dostęp (PDF)

Pieszko-Sroka, A. (2011). „Czy zeznania są wiarygodne? Poszukiwanie metody ich oceny i rola psychologa w tym procesie”. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego Nr, 5, 44-54.

Dostęp (PDF)

Materiały do zajęć