Seksuologia

Materiały do zajęć

Zajęcia 1.
(wprowadzenie, błędy w seksuologii i komunikacji)

Zajęcia 2.
(podstawy komunikacji z pacjentami)

Zajęcia 3.
(język dostosowany do pacjentów)

Zajęcia 4.
(podstawy komunikacji z pacjentem)

Zajęcia 5.
(podstawy seksuologii klinicznej)

Zajęcia 6.
(publikacja po zajęciach)

Zajęcia 7.
(publikacja po zajęciach)

Zajęcia 8.
(publikacja po zajęciach)

Zajęcia 9.
(publikacja po zajęciach)

Zajęcia 10.
(publikacja po zajęciach)

Literatura do egzaminu

Błażejewska, A., Stusiński, J., Nowakowski, A., Lew-Starowicz, Z. (2014) Klasyfikacja DSM-5 dla seksuologa. Przegląd Seksuologiczny, 38, 3-15.

Dostęp (PDF)

Stangierska, I., & Horst-Sikorska, W. (2007). Ogólne zasady komunikacji między pacjentem i lekarzem. Forum Medycyny Rodzinnej, 1, 1, 58-68.

Dostęp (PDF)

Skierkowska, M. (2014). Edukacyjne programy profilaktyki wykorzystania seksualnego dzieci. Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 13(1), 142-155.

Dostęp (PDF)

Oronowicz-Jaśkowiak, W., Lew-Starowicz, M. (2019). Rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw seksualnych adolescentów. Przegląd Seksuologiczny, 2(54), 21-26.

Dostęp (PDF)

Polskie Towarzystwo Seksuologiczne (2019). Stanowisko Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego w sprawie związków i rodzicielstwa osób homoseksualnych i biseksualnych. Dostęp z www.pts-seksuologia.pl.

Dostęp (www)

Obecność na zajęciach