Statystyka

Materiały do zajęć

Zajęcia 1.
(wprowadzenie, podstawy opisu statystycznego)

Zajęcia 2.
(oprogramowanie statystyczne)

Zajęcia 3.
(rodzaje zmiennych, podstawy obsługi PSPP)

Zajęcia 4.
(przypadki odstające)

Zajęcia 5.
(wnioskowanie statystyczne)

Zajęcia 6.
(publikacja po zajęciach)

Zajęcia 7.
(publikacja po zajęciach)

Zajęcia 8.
(publikacja po zajęciach)

Zajęcia 9.
(publikacja po zajęciach)

Zajęcia 10.
(publikacja po zajęciach)

Program PSPP

Link do pobrania oprogramowania PSPP (windows):

https://sourceforge.net/projects/pspp4windows/

Link do pobrania oprogramowania PSPP (macOS):

https://www.hs-augsburg.de/~beckmanf/pspp/

W razie trudności z pobraniem programu pomoc można znaleźć tutaj:

https://www.gnu.org/software/pspp/get.html

Obecność na zajęciach