Komunikacja

Kurs archiwalny

Certyfikowany kurs wprowadzający do skutecznej komunikacji

Od komunikacji z przełożonym do komunikacji w bliskich związkach, z nastawieniem na ćwiczenie umiejętności. Po zajęciach przekonasz się jak kluczowa jest dobra komunikacja.

„Jak się komunikować?” O dobrej komunikacji w życiu, pracy, u lekarza

Opis kursu

Celem kursu jest przekazanie wiedzy z zakresu podstaw komunikacji, która znajdzie swoje zastosowanie w kilku istotnych obszarach życia – w pracy zawodowej, w relacjach międzyludzkich oraz w przypadku kontaktu z pracownikami ochrony zdrowia.

Właściwa komunikacja ma wpływ na wiele obszarów życia. Badania psychologów społecznych potwierdzają, że odpowiednie komunikowanie swoich potrzeb wiąże się istotnie z satysfakcją z małżeństwa oraz innych bliskich związków. Dobra komunikacja w miejscu pracy przeciwdziała wypaleniu zawodowemu oraz zwiększa satysfakcję z wykonywanej pracy. W kontekście rozmów z pracownikami ochrony zdrowia ważne jest natomiast odpowiednie informowanie o swoich objawach, przygotowanie do rozmowy i zadawanie właściwych pytań. Wszystko to może wpłynąć w istotny sposób na skuteczność leczenia, a także samopoczucie chorego.

Program zajęć

  1. Wprowadzenie do komunikacji interpersonalnej – jakie korzyści przynosi dobre komunikowanie się? Co oznacza „dobra komunikacja”?

  2. Omówienie umiejętności komunikacyjnych stosowanych w komunikacji interpersonalnej.

  3. Ćwiczenie wybranych umiejętności komunikacyjnych w grupie.

  4. Komunikacja medyczna I. Dlaczego warto zadbać o właściwą komunikację z pracownikami ochrony zdrowia?

  5. Komunikacja medyczna II. Jak skutecznie komunikować się z pracownikami ochrony zdrowia?

  6. Komunikacja w bliskich związkach. W jaki sposób skuteczna komunikacja przekłada się na satysfakcję ze związku? Jak wykorzystać tę wiedzę?

  7. Komunikacja w pracy. O tym jak zwiększyć satysfakcję z wykonywanej pracy i budować dobre relacje zawodowe.

  8. Skuteczna komunikacja w dobie nowych technologii informacyjnych.

Highlights

ZOOM

Zajęcia prowadzone są przez platformę ZOOM umożliwiającą sprawną pracę w grupach oraz kontakt indywidualny z prowadzącym oraz z innymi słuchaczami.

Materiały do zajęć

Materiały do zajęć (publikacje o otwartym dostępie oraz prezentacje wykorzystane na zajęciach) są dostępne na stronie przedmiotu dla wszystkich słuchaczy.

Studia przypadków

Praca nad studiami przypadków, w których zastosowanie umiejętności komunikacyjnych pozwoliło na uzyskanie wymiernych efektów - przełożenie wiedzy teoretycznej na praktykę z omówieniem prowadzącego.

Zespół specjalistów

Zajęcia są prowadzone przez zespół trzech praktyków i osób zaangażowanych w kształcenie umiejętności komunikacyjnych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym