Studia przypadków

Kurs archiwalny

Certyfikowany kurs z zakresu kryminologii

Jesteś po „Anatomii umysłu kryminalisty…” i masz ochotę na więcej? Myślisz, że znasz się już dobrze na zasadach rządzących zachowaniem sprawców przestępstw? To dobrze, bo przed Tobą kolejne wyzwanie, tym razem o charakterze praktycznym.

„Takie Cluedo, tylko lepsze”. Kryminalne studia przypadków

Opis kursu

Zapraszam na kolejne zajęcia dotyczące aspektów psychologicznych sprawców przestępstw, w tym również przestępczości seksualnej. Zajęcia, które będą oferowane w przyszłym semestrze będą miały specjalny, praktyczny charakter i będą obejmowały symulowane studia przypadków. Czego będą dotyczyły te sprawy? Znajdzie się wśród nich przestępczość seksualna, zabójstwo oraz kwestie dotyczące wiarygodności zeznań świadków.

Na pierwszych zajęciach przypomnimy sobie podstawowe zagadnienia poruszane w ramach kursu „Anatomia umysłu kryminalisty…”. Każde kolejne zajęcia będą jednak miały wyłącznie praktyczny charakter. Na początku zajęć zostaną stworzone trzy zespoły, którym będzie przyświecać jeden cel – stworzenie jak najlepszej opinii psychologicznej na użytek wymiaru sprawiedliwości. Jak to zrobić? Każda grupa otrzyma swoją teczkę akt sprawy.

Program zajęć

  1. Przypomnienie podstawowych zagadnień z zakresu psychologii zaburzeń, seksuologii oraz modeli psychospołecznych przestępczości.

  2. Studium przypadku 1. Motywy sprawców zabójstw. „To nie ja zabiłem!”

  3. Prowadzenie wywiadu psychologicznego w kierunku ustalenia ewentualnego motywu zabójstwa.

  4. Studium przypadku 2. Seksuologia sądowa. „Sama się o to prosiła…”

  5. Prowadzenie wywiadu psychologicznego i seksuologicznego w kierunku ustalenia podłoża zarzucanego czynu.

  6. Studium przypadku 3. Psychologia zeznań świadków. „Samochód był koloru…czerwonego?”

  7. Prowadzenie wywiadu psychologicznego w kierunku psychologicznych kryteriów prawdziwości zeznań świadków.

Highlights

Zróżnicowane sprawy

Kurs ma charakter praktycznych ćwiczeń nad uprzednio przygotowanymi przez prowadzącego studiami przypadków dotyczących sprawcy zabójstwa, przestępstwa seksualnego oraz zeznań świadka.

Otwarte publikacje

Publikacje o otwartym dostępie oraz prezentacje wykorzystane na zajęciach są dostępne na stronie przedmiotu dla wszystkich słuchaczy.

Złożone akta sprawy

Co się będzie znajdowało w teczce? Dokumenty, inne opinie, protokoły, nagrania wideo… A po analizie dostarczonych materiałów czas będzie się przygotować na przeprowadzenie prawdziwej rozmowy z ofiarą oraz ze sprawcą.