Gry wideo

Certyfikowany kurs z zakresu tworzenia gier komputerowych

Teoria i praktyka projektowania i tworzenia gier komputerowych z wykorzystaniem programowania wizualnego w MMF 2.5 i GDevelop.

„Game Over”. Tworzenie gier niezależnych z programowaniem wizualnym w MMF i GDevelop – kurs online

Opis kursu

„Game Over” to kurs wprowadzający do tematyki tworzenia gier komputerowych. Podczas kursu słuchacze zostaną zapoznani z podstawowymi elementami składającymi się na proces projektowanie gier komputerowych, zarówno z uwzględnieniem aspektów teoretycznych, jak i praktycznych. Podczas kursu wszystkie z omawianych zagadnień zostaną zilustrowane na konkretnych przykładach i będą ukazywane na bieżąco w czasie zajęć związanych z programowaniem wizualnym.

Program kursu został zaplanowany w ten sposób, aby zapoznać słuchaczy z podstawami teoretycznymi projektowania gier komputerowych, antropologią i psychologią gier komputerowych, a następnie umożliwić słuchaczom pracę nad własnymi projektami. W ten sposób słuchacz zdobędzie wiedzę oraz umiejętności, począwszy od wprowadzenia teoretycznego do praktyki.

Program zajęć

 1. Wprowadzenie do gier komputerowych. Skład zespołu pracującego nad grą.

 2. O grach komputerowych z perspektywy badań antropologicznych i psychologicznych.

 3. Środowiska pracy wykorzystywane przy tworzeniu gier.

 4. Modelowanie procesów.

 5. Omówienie projektu gry oraz jej poszczególnych składowych.

 6. Wprowadzenie do obsługi programu Fusion 2.5 oraz GDevelop. Programowanie wizualne.

 7. Wprowadzenie do tworzenia mechaniki gry. Obiekty podstawowe i menu gry.

 8. Zarządzanie ramkami, tworzenie wprowadzenia do fabuły i oprawa audio.

 9. Zarządzanie i zapisywanie plików i ściąganie dokumentów z FTP.

 10. Ruch i animacja postaci, liczniki i system awansu postaci.

 11. Mapa gry, ruch kamery i system dialogowy.

 12. Wartości lokalne a globalne i warunki wydarzeń.

Highlights

Discord

Zajęcia prowadzone są przez platformę Discord umożliwiającą sprawną pracę w grupach oraz kontakt indywidualny z prowadzącym oraz z innymi słuchaczami.

Materiały do zajęć

Materiały do zajęć (publikacje o otwartym dostępie oraz prezentacje wykorzystane na zajęciach) są dostępne na stronie przedmiotu dla wszystkich słuchaczy.

Praca na przykładach

Wszystkie omawiane mechaniki gry na konkretnych przykładach.