Seksuologia sądowa

Certyfikowany kurs z zakresu seksuologii sądowej

Co sprawia, że podejmowana jest przemoc seksualna wobec dzieci? Czy można wskazać „typowy” portret sprawcy przestępstw seksualnych, czy też jest to na tyle niejednorodne zjawisko, że za każdym razem wymaga indywidualnego spojrzenia? Jak wygląda proces diagnozy potencjalnych sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej?

Anatomia umysłu kryminalisty II. O przestępczości seksualnej – kurs online

Opis kursu

Podczas kursu Słuchacze zostaną zapoznani z podstawami psychologii zaburzeń, seksuologii sądowej, zarówno z uwzględnieniem aspektów teoretycznych, jak i praktycznych opiniowania sądowego.

Program kursu został zaplanowany w ten sposób, aby zapoznać Słuchaczy z podstawami teoretycznymi, różnicami między koncepcjami teoretycznymi, a następnie umożliwić Słuchaczom pracę nad studiami przypadków. W ten sposób Słuchacze zdobędą wiedzę oraz umiejętności, począwszy od wprowadzenia teoretycznego do praktyki.

Program zajęć

  1. Czym jest i czym zajmuje się seksuologia sądowa? Kim jest seksuolog sądowy?

  2. Charakterystyka psychologiczna sprawców przestępstw seksualnych.

  3. Koncepcje etiologiczne tłumaczące przestępczość seksualną wobec osób dorosłych. Zgwałcenie, wykorzystanie niepoczytalności oraz stosunku zależności.

  4. Koncepcje etiologiczne tłumaczące przestępczość seksualną wobec osób małoletnich I. Wykorzystanie seksualne i kazirodztwo.

  5. Koncepcje etiologiczne tłumaczące przestępczość seksualną wobec osób małoletnich II. Materiały pornograficzne.

  6. Rola psychiatry, psychologa oraz seksuologa w opiniowaniu sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej.

  7. Podejścia i koncepcje szacowania ryzyka powrotności do przestępstwa.

  8. Narzędzia poznawcze w diagnozie sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej.

  9. Terapia sprawców przestępczości seksualnej prowadzona w polskich zakładach karnych.

  10. Próba scharakteryzowania zjawiska przestępczości seksualnej popełnianej przez kobiety.

Highlights

ZOOM

Zajęcia prowadzone są przez platformę ZOOM umożliwiającą sprawną pracę w grupach nad omawianiem poszczególnych studiów przypadków.

Materiały do zajęć

Materiały do zajęć (publikacje o otwartym dostępie oraz prezentacje wykorzystane na zajęciach) są dostępne na stronie przedmiotu dla wszystkich słuchaczy.

Perspektywa kliniczna

Prowadzący zajęcia jest praktykiem, biegłym z zakresu seksuologii przy kilku polskich sądach okręgowych. Teoria jest uzupełniana o praktykę.