Seksuologia

Certyfikowany kurs wprowadzający do seksuologii klinicznej

Od podstaw seksuologii klinicznej i teorii komunikacji do seksuologicznych studiów przypadków, z nastawieniem na praktykę kliniczną, w 100% wolny od podejścia psychodynamicznego.

„Mam taki wstydliwy problem…”. Wprowadzenie do seksuologii klinicznej – kurs online

Opis kursu

Celem kursu jest zapoznanie z podstawami seksuologii klinicznej (w tym z zaburzeniami wpłytającymi na zaburzenia seksualne) oraz komunikacji medycznej w kontekście prowadzenia rozmów z pacjentami seksuologicznymi.

Prowadzenie rozmów z pacjentami, którzy doświadczają różnego rodzaju trudności związanych z życiem seksualnym nie jest prostym zadaniem. Wiele z pojawiających się trudności można zaklasyfikować jako błędy komunikacyjne związane ze wstydem (klinicysty oraz pacjentów) przed prowadzeniem rzetelnego wywiadu seksuologicznego.

Podczas kursu Słuchacze zostaną zapoznani zarówno z podstawami seksuologii klinicznej, jak i komunikacji medycznej. Wśród poruszanych zagadnień seksuologicznych znajdą się zaburzenia seksualne (trudności z osiągnięciem lub utrzymaniem erekcji, zaburzenia orgazmu, etc.), parafilie i zaburzenia parafiliczne. Część związana z komunikacją medyczną będzie obejmowała zagadnienia technik komunikacyjnych ułatwiających rozmowę z pacjentem oraz ze specyfiką pracy z pacjentem z trudnościami seksuologicznymi.

Program zajęć

  1. Wprowadzenie do komunikacji medycznej – jakie korzyści przynosi dobre komunikowanie się. Co oznacza „dobra komunikacja” z pacjentem?

  2. Omówienie technik komunikacyjnych stosowanych w komunikacji medycznej.

  3. Ćwiczenie wybranych technik komunikacyjnych w grupie.

  4. Charakterystyka zaburzeń i dysfunkcji seksualnych – brak lub utrata potrzeb seksualnych, awersja seksualna, brak reakcji genitalnej, zaburzenia orgazmu, wytrysk przedwczesny, pochwica, nadmierny popęd seksualny.

  5. Charakterystyka parafilii niepatologicznych.

  6. Charakterystyka orientacji seksualnej.

  7. Charakterystyka tożsamości płciowej i seksualnej.

  8. Prowadzenie rozmowy z pacjentem seksuologicznym w praktyce.

Highlights

ZOOM

Zajęcia prowadzone są przez platformę ZOOM umożliwiającą sprawną pracę w grupach oraz kontakt indywidualny z prowadzącym oraz z innymi słuchaczami.

Materiały do zajęć

Materiały do zajęć (publikacje o otwartym dostępie oraz prezentacje wykorzystane na zajęciach) są dostępne na stronie przedmiotu dla wszystkich słuchaczy.

Studia przypadków

Praca nad studiami przypadków - przełożenie wiedzy teoretycznej na praktykę z omówieniem prowadzącego.

Nabokov

Licencja na użytkowanie programu Nabokov, ułatwiającego klasyfikację materiałów pornograficznych (dowiedz się więcej o programie tutaj).