Statystyka

Certyfikowany kurs z zakresu statystyki i metodologii badań naukowych

Wszystko, co wystarczy do przedstawienia statystyk do podstawowych prac naukowych, czy też prac licencjackich, magisterskich, nie musi być wcale trudne i pełne wzorów matematycznych, szczególnie, gdy do gry wkracza oprogramowanie statystyczne.

ABC statystyki i metodologii badań naukowych z wykorzystaniem oprogramowania statystycznego PSPP – kurs online

Opis kursu

Podczas kursu Słuchacze zostaną zapoznani z podstawami statystyki i metodologii badań naukowych, zarówno z uwzględnieniem aspektów teoretycznych, jak i praktycznych. Podczas kursu wszystkie z omawianych zagadnień zostaną zilustrowane na konkretnych przykładach i będą liczone w czasie zajęć z użyciem darmowego programu PSPP.

Program kursu został zaplanowany w ten sposób, aby zapoznać Słuchaczy z podstawami teoretycznymi, różnicami między testami statystycznymi, wnioskowaniem a opisem statystycznym, a następnie umożliwić Słuchaczom pracę nad własnymi danymi. W ten sposób Słuchacz zdobędzie wiedzę oraz umiejętności, począwszy od wprowadzenia teoretycznego do praktyki.

Program zajęć

  1. Prowadzenie do opisu statystycznego, czyli o czym mówią nam miary tendencji centralnej, odchylenie standardowe i przedziały ufności?

  2. Czym się różni opis statystyczny od wnioskowania statystycznego? Podstawowe metody wnioskowania statystycznego. Wprowadzenie do obsługi programu PSPP.

  3. Kiedy używać korelacji Pearsona a kiedy testu t-Studenta? O wyborze testów statystycznych.

  4. Nie badałem wyników średnich, mam tylko częstości występowania, jak to obliczyć? O tabelach krzyżowych.

  5. Co w sytuacji, gdy badanych grup jest więcej? Analiza wariancji ANOVA.

  6. Moja próba badawcza jest nieliczna, co mogę z tym zrobić? Wprowadzenie do statystyk nieparametrycznych.

  7. Jak zbudować prosty model statystyczny prognozujący jakąś wartość? Analiza regresji.

  8. Spojrzenie w przyszłość. Co potrafią sztuczne sieci neuronowe i jak się nauczyć ich podstawowej obsługi?

Highlights

ZOOM

Zajęcia prowadzone są przez platformę ZOOM umożliwiającą sprawną pracę w grupach oraz kontakt indywidualny z prowadzącym oraz z innymi słuchaczami.

Materiały do zajęć

Materiały do zajęć (publikacje o otwartym dostępie oraz prezentacje wykorzystane na zajęciach) są dostępne na stronie przedmiotu dla wszystkich słuchaczy.

Praca na przykładach

Praca z wykorzystaniem prawdziwych baz danych oraz ilustracją wszystkich omawianych statystyk na konkretnych przykładach.

xAI Heweliusz

Licencja na użytkowanie programu xAI Heweliusz, pozwalającego na automatyczny wybór odpowiedniego testu statystycznego (dowiedz się więcej o programie tutaj).