Data science

Certyfikowany kurs z zakresu uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji.

Uczenie maszynowe, sieci neuronowe i „sztuczna inteligencja” zaczynają dominować właściwie wszystkie obszary naszego życia. Czas ją poznać.

ABC statystyki i metodologii badań naukowych z wykorzystaniem oprogramowania statystycznego PSPP – kurs online

Opis kursu

Podczas kursu słuchacze zostaną zapoznani z podstawami uczenia maszynowego, zarówno z uwzględnieniem aspektów teoretycznych, jak i praktycznych. Podczas kursu wszystkie z omawianych zagadnień zostaną zilustrowane na konkretnych przykładach.

Program kursu został zaplanowany w ten sposób, aby zapoznać słuchaczy z podstawami teoretycznymi, różnicami między wybranymi technikami i narzędziami wykorzystywanymi w uczeniu maszynowym, a następnie pokazać w jaki sposób wiedzę tą wykorzystać w praktyce. W ten sposób słuchacz zdobędzie wiedzę oraz umiejętności, począwszy od wprowadzenia teoretycznego do praktyki.

Program zajęć

  1. Wprowadzenie do uczenia maszynowego. Czym to podejście różni się od klasycznego programowania?

  2. „Proste” techniki i metody wykorzystywane w uczeniu maszynowym – drzewa decyzyjne, lasy, algorytm k-średnich, naiwny klasyfikator Bayesowski.

  3. Sieci neuronowe i ich rodzaje. Zastosowania sieci neuronowych w naukach medycznych i społecznych.

  4. Wyzwania etyczne i prawne związane z wdrażaniem „sztucznej inteligencji”.

  5. W jaki sposób komputer stara się zrozumieć tekst? Inżynieria lingwistyczna.

  6. Jak komputer wyszukuje znaczenie w muzyce? Analiza dźwięku.

  7. Czym dla komputera jest obraz? Klasyfikacja i rozpoznawanie obiektów.

  8. Co nowego zauważy w dużym zbiorze danych „sztuczna inteligencja”, czego nie zobaczy tradycyjna statystyka?

Highlights

ZOOM

Zajęcia prowadzone są przez platformę ZOOM umożliwiającą sprawną pracę w grupach oraz kontakt indywidualny z prowadzącym oraz z innymi słuchaczami.

Materiały do zajęć

Materiały do zajęć (publikacje o otwartym dostępie oraz prezentacje wykorzystane na zajęciach) są dostępne na stronie przedmiotu dla wszystkich słuchaczy.

Przykłady zastosowań

Każdy temat zajęć będzie się zaczynać od wprowadzenia teoretycznego, w dalszej kolejności ilustrowany będzie na konkretnym przykładzie.