Usługi

Szukam pomocy psychologiczno-seksuologicznej w ramach konsultacji indywidualnych lub dla par.

Chcę wesprzeć ofiary przestępstw seksualnych lub sam(a) skorzystać z bezpłatnej pomocy.

Szukam pomocy przy statystyce i metodologii do badań naukowych, data science i analiza danych naukowych.

Jestem zainteresowany uzyskaniem opinii seksuologicznej, opiniowaniem sądowo-seksuologicznym na użytek wymiaru sprawiedliwości.