Wykształcenie i doświadczenie

Obszar pracy i zainteresowań naukowych:

parafilie i zaburzenia parafiliczne, aspekty psychologiczne wpływające na funkcjonowanie związków, badania seksuologiczne i antropologiczne materiałów pornograficznych, zastosowania informatyki w seksuologii, metody statystyczne i metodologia badań nauk społecznych i medycznych, projektowanie i tworzenie gier niezależnych na użytek zajęć uniwersyteckich.

Wykształcenie

Studia magisterskie:

 • ukończyłem z wyróżnieniem psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (studia jednolite magisterskie), w ramach programu studiów zrealizowałem dwie specjalizacje - z zakresu psychologii klinicznej oraz psychologii sądowej,

 • studiuję informatykę na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie (studia magisterskie inżynierskie),

 • studiuję kryminalistykę i nauki sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowa na Uniwersytecie Warszawskim (studia magisterskie).

Studia doktoranckie (szkoły doktorskie):

 • kształcę się w Studium Doktoranckim Instytutu Psychiatrii i Neurologii (nauki medyczne),

 • kształcę się w Międzydziedzinowej Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Warszawskiego (nauki techniczne).

Studia podyplomowe:

 • ukończyłem studia podyplomowe z zakresu seksuologii klinicznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym,

 • ukończyłem studia podyplomowe z zakresu pedagogiki w Studium Pedagogicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi).

Szkolenia i inne:

 • ukończyłem indywidualny program kształcenia w dziedzinie seksuologii w ramach Collegium Invisibile,

 • ukończyłem serię krótkoterminowych szkoleń z zakresu pomocy psychologicznej, seksuologii, uczestniczyłem w warsztatach w ramach konferencji naukowych.

Doktoraty

Jestem w trakcie dwóch doktoratów:

 • z zakresu zaburzeń preferencji seksualnych w III Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii (nauki medyczne),

 • z zakresu zastosowań sieci neuronowych w seksuologii sądowej na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (nauki techniczne) oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (nauki prawne).

Doświadczenie kliniczne

Prowadzę od lat prywatną praktykę psychologiczno-seksuologiczną, odbywałem staże i praktyki zawodowe od 2013 r. Pełnię funkcję biegłego sądowego w dziedzinie seksuologii przy czterech Sądach Okręgowych (w Warszawie, Siedlcach, Radomiu oraz w Katowicach).

Doświadczenie dydaktyczne

Posiadam wieloletnie doświadczenie dydaktyczne związane z pracą jako wykładowca na trzech najlepszych polskich uczelniach:

 1. Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (zajęcia z psychologii i komunikacji, podstawowe miejsce pracy),

 2. Uniwersytecie Jagiellońskim (zajęcia z psychologii),

 3. Uniwersytecie Warszawskim (zajęcia z seksuologii, statystyki, kryminologii oraz projektowania gier).

Doświadczenie naukowe

Jestem kierownikiem Diamentowego Grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącego diagnozy orach charakterystyki zaburzeń preferencji seksualnych (180.000,00 zł).

Jestem autorem 42 artykułów naukowych, rozdziałów opublikowanych w monografiach naukowych oraz artykułów dydaktycznych.

Uczestniczyłem w kilkudziesięciu psychologicznych i seksuologicznych konferencjach naukowych prezentując 76 razy (w ramach 71 konferencji naukowych) własne referaty oraz wykłady dotyczące zagadnień związanych z preferencjami seksualnymi, diagnozą seksuologiczną oraz bliskimi związkami.

Doświadczenie informatyczne

Jestem autorem dwóch komputerowych gier dydaktycznych wykorzystywanych w ramach zajęć dydaktycznych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz na Uniwersytecie Warszawskim oraz dwóch programów o zastosowaniu naukowym.

Kieruję pracą pierwszego polskiego laboratorium sieci neuronowych - sexAI lab.

Nagrody i wyróżnienia

Za osiągnięcia naukowe zostałem trzykrotnie nagrodzony stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz innymi nagrodami i wyróżnieniami (w tym stypendiami rektorskimi UJ oraz dyrekcji Instytutu Psychiatrii i Neurologii).

Zobacz moje wszystkie zaświadczenia, dyplomy i certyfikaty.