Wykształcenie

Obszar pracy i zainteresowań naukowych

Parafilie i zaburzenia parafiliczne, aspekty psychologiczne wpływające na funkcjonowanie związków, badania seksuologiczne i antropologiczne materiałów pornograficznych, zastosowania informatyki w seksuologii, metody statystyczne i metodologia badań nauk społecznych i medycznych, projektowanie i tworzenie gier wideo na użytek zajęć uniwersyteckich.

Wykształcenie

Studia magisterskie

 • Ukończyłem z wyróżnieniem psychologię (spec. psychologia kliniczna, psychologia sądowa) na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (studia jednolite magisterskie).

 • Ukończyłem informatykę (spec. data science) na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie (studia magisterskie inżynierskie).

Studia doktoranckie

 • Ukończyłem Studium Doktoranckie Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

 • Kształcę się w Międzydziedzinowej Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

Studia podyplomowe

 • Ukończyłem studia podyplomowe z zakresu seksuologii klinicznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

 • Ukończyłem studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego w Studium Pedagogicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Doktoraty

Jestem w trakcie dwóch doktoratów:

 • z zakresu zaburzeń preferencji seksualnych w III Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii (nauki medyczne),

 • z zakresu zastosowań sieci neuronowych w seksuologii sądowej na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (nauki techniczne) oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (nauki prawne).

Szkolenia

Ukończyłem kilkanaście krótkoterminowych szkoleń z zakresu pomocy psychologicznej, seksuologii, uczestniczyłem w warsztatach w ramach konferencji naukowych, w tym również indywidualny program kształcenia w dziedzinie seksuologii w ramach Collegium Invisibile.

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie kliniczne

Prowadzę od lat prywatną praktykę psychologiczno-seksuologiczną, odbywałem staże i praktyki zawodowe począwszy od 2013 r.

Pracowałem w III Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

Pełnię funkcję biegłego sądowego w dziedzinie seksuologii przy pięciu Sądach Okręgowych (w Warszawie, Siedlcach, Radomiu, Katowicach oraz w Piotrkowie Trybunalskim).

Doświadczenie dydaktyczne

Posiadam wieloletnie doświadczenie dydaktyczne związane z pracą jako wykładowca na najlepiej ocenianych uczelniach w Polsce:

 • Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (zajęcia z psychologii),

 • Uniwersytecie Warszawskim (zajęcia z psychologii, seksuologii, kryminologii oraz informatyki),

 • Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych (zajęcia z informatyki),

 • Uniwersytecie Jagiellońskim (zajęcia z psychologii).

Doświadczenie naukowe

Jestem laureatem i kierownikiem Diamentowego Grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącego diagnozy oraz charakterystyki zaburzeń preferencji seksualnych (180.000,00 zł).

Jestem autorem 44 publikacji - artykułów naukowych, rozdziałów opublikowanych w monografiach naukowych oraz artykułów dydaktycznych.

Uczestniczyłem w kilkudziesięciu psychologicznych i seksuologicznych konferencjach naukowych prezentując osobiście 79 razy (w ramach 74 konferencji naukowych) własne referaty oraz wykłady dotyczące zagadnień związanych z preferencjami seksualnymi, diagnozą seksuologiczną oraz bliskimi związkami, itd.

Prowadziłem wykłady gościnne, uczestniczyłem w konferencjach bez własnego wystąpienia, współtworzyłem wystąpienia konferencyjne, prowadziłem warsztaty konferencyjne, jestem opiekunem praktyk studenckich.

Doświadczenie programistyczne

Jestem autorem dwóch dydaktycznych gier wideo wykorzystywanych w ramach zajęć dydaktycznych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i Uniwersytecie Warszawskim, dwóch programów o zastosowaniu naukowym oraz jednej gry o zastosowaniu klinicznym w terapii par i bliskich związków.

Kieruję pracą pierwszego polskiego laboratorium sieci neuronowych w zastosowaniach seksuologicznych - sexAI lab.

Nagrody i wyróżnienia

Stypendia

Za osiągnięcia naukowe zostałem dziesięciokrotnie nagrodzony stypendiami naukowymi, w tym trzykrotnie otrzymałem stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz stypendiami dyrektora Instytutu Psychiatrii i Neurologii, jak również rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nagrody i inne

Otrzymałem wielokrotnie nagrody naukowe za prezentacje wygłoszone w ramach konferencji naukowych.