Wykształcenie

Obszar pracy i zainteresowań naukowych

Parafilie i zaburzenia parafiliczne, aspekty psychologiczne wpływające na funkcjonowanie związków, badania seksuologiczne i antropologiczne materiałów pornograficznych, zastosowania informatyki w seksuologii, metody statystyczne i metodologia badań nauk społecznych i medycznych, projektowanie i tworzenie gier niezależnych na użytek zajęć uniwersyteckich.

Studia magisterskie

  1. Ukończyłem z wyróżnieniem psychologię (spec. psychologia kliniczna, psychologia sądowa) na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (studia jednolite magisterskie).

  2. Ukończyłem informatykę (spec. data science) na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie (studia magisterskie inżynierskie).

  3. Studiuję kryminalistykę i nauki sądowe (spec. biologia i genetyka sądowa) na Uniwersytecie Warszawskim (studia magisterskie).

Studia podyplomowe

  1. Ukończyłem studia podyplomowe z zakresu seksuologii klinicznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

  2. Ukończyłem studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego w Studium Pedagogicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Szkolenia

Ukończyłem kilkanaście krótkoterminowych szkoleń z zakresu pomocy psychologicznej, seksuologii, uczestniczyłem w warsztatach w ramach konferencji naukowych, w tym również indywidualny program kształcenia w dziedzinie seksuologii w ramach Collegium Invisibile.

Doktoraty

Jestem w trakcie dwóch doktoratów:

  • z zakresu zaburzeń preferencji seksualnych w III Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii (nauki medyczne) - kształcę się w Studium Doktoranckim Instytutu Psychiatrii i Neurologii,

  • z zakresu zastosowań sieci neuronowych w seksuologii sądowej na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (nauki techniczne) oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (nauki prawne) - kształcę się w Międzydziedzinowej Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

Doświadczenie kliniczne

Prowadzę od lat prywatną praktykę psychologiczno-seksuologiczną, odbywałem staże i praktyki zawodowe od 2013 r. Pełnię funkcję biegłego sądowego w dziedzinie seksuologii przy czterech Sądach Okręgowych (w Warszawie, Siedlcach, Radomiu oraz w Katowicach).

Doświadczenie dydaktyczne

Posiadam wieloletnie doświadczenie dydaktyczne związane z pracą jako wykładowca oraz asystent na najlepiej ocenianych uczelniach w Polsce:

  • Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (zajęcia z psychologii i komunikacji),

  • Uniwersytecie Warszawskim (zajęcia z psychologii, seksuologii, kryminologii oraz informatyki),

  • Uniwersytecie Jagiellońskim (zajęcia z psychologii).

Doświadczenie naukowe

Jestem kierownikiem Diamentowego Grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącego diagnozy oraz charakterystyki zaburzeń preferencji seksualnych (180.000,00 zł).

Jestem autorem 44 artykułów naukowych, rozdziałów opublikowanych w monografiach naukowych oraz artykułów dydaktycznych.

Uczestniczyłem w kilkudziesięciu psychologicznych i seksuologicznych konferencjach naukowych prezentując osobiście 79 razy (w ramach 74 konferencji naukowych) własne referaty oraz wykłady dotyczące zagadnień związanych z preferencjami seksualnymi, diagnozą seksuologiczną oraz bliskimi związkami, itd.

Prowadziłem wykłady gościnne, uczestniczyłem w konferencjach bez własnego wystąpienia, współtworzyłem wystąpienia konferencyjne, prowadziłem warsztaty konferencyjne, jestem opiekunem praktyk studenckich.

Doświadczenie programistyczne

Jestem autorem dwóch komputerowych gier dydaktycznych wykorzystywanych w ramach zajęć dydaktycznych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz na Uniwersytecie Warszawskim oraz dwóch programów o zastosowaniu naukowym.

Kieruję pracą pierwszego polskiego laboratorium sieci neuronowych - sexAI lab.

Nagrody i wyróżnienia

Za osiągnięcia naukowe zostałem dziesięciokrotnie nagrodzony stypendiami naukowymi, w tym trzykrotnie otrzymałem stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe.