wykształcenie

studia wyższe

  1. Ukończyłem z wyróżnieniem psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, w ramach studiów zrealizowałem specjalizację z zakresu psychologii klinicznej oraz psychologii sądowej.
  2. Ukończyłem studia podyplomowe z zakresu seksuologii klinicznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
  3. Ukończyłem przygotowanie pedagogiczne w Studium Pedagogicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  4. Kształcę się w Studium Doktoranckim Instytutu Psychiatrii i Neurologii.
  5. Kształcę się w Międzydziedzinowej Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Warszawskiego.
  6. Studiuję informatykę (spec. data science) na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie.

doktoraty

Jestem w trakcie realizacji dwóch doktoratów: z zakresu zaburzeń preferencji seksualnych w III Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz z zakresu zastosowań głębokich sieci neuronowych w seksuologii na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

doświadczenie kliniczne

Prowadzę od lat prywatną praktykę psychologiczno-seksuologiczną. Pełnię funkcję biegłego sądowego w dziedzinie seksuologii przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, Sądzie Okręgowym w Siedlcach oraz przy Sądzie Okręgowym w Radomiu. Odbywałem staże i praktyki zawodowe (od 2013 r.).

doświadczenie naukowe

Jestem wykładowcą na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, prowadzę zajęcia z zakresu psychologii i komunikacji. Prowadzę dodatkowo zajęcia ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Otwartym Uniwersytetu Warszawskiego z zakresu seksuologii.

Jestem kierownikiem Diamentowego Grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącego diagnozy orach charakterystyki zaburzeń preferencji seksualnych (180.000,00 zł).

Jestem autorem 35 artykułów naukowych oraz rozdziałów opublikowanych w monografiach naukowych.

Uczestniczyłem w kilkudziesięciu psychologicznych i seksuologicznych konferencjach naukowych prezentując 71 razy (w ramach 68 konferencji naukowych) własne referaty oraz wykłady dotyczące zagadnień związanych z preferencjami seksualnymi, diagnozą seksuologiczną oraz bliskimi związkami.

Kieruję pracą pierwszego polskiego laboratorium sieci neuronowych - sexAI lab.

Uczestniczę w indywidualnym programie kształcenia w dziedzinie seksuologii w Collegium Invisibile.

Jestem zastępcą redaktora naczelnego Przeglądu Seksuologicznego.

nagrody i wyróżnienia

Za osiągnięcia naukowe zostałem trzykrotnie nagrodzony stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe.