Wojciech Oronowicz-Jaśkowiak

obszar zainteresowań naukowych i pracy zawodowej:

parafilie i zaburzenia parafiliczne (charakterystyka zaburzeń preferencji seksualnych),

aspekty psychologiczne wpływające na funkcjonowanie bliskich związków romantycznych,

charakterystyka psychologiczna, seksuologiczna i antropologiczna materiałów pornograficznych,

zastosowania informatyki w naukach społecznych i medycznych,

metody statystyczne i metodologia badań nauk społecznych i medycznych.

kontakt

wojciech.oronowicz-jaskowiak@wum.edu.pl

tel. 510 504 305 (czynny od poniedziałku do piątku, od 12:00 do 15:00)