dr n. med., mgr inż. inf., mgr psych., mgr biol. sąd.
MD-PhD, M.Sc. IT, M.Sc. Psych., M.Sc. Foren. Biol.
adiunkt / assistant professor PJATK

Wojciech Oronowicz-Jaśkowiak

Zajmuję się badaniami informatycznymi, seksuologicznymi oraz antropologicznymi materiałów pornograficznych z udziałem dzieci, diagnozą parafilii i zaburzeń parafilicznych, badaniem aspektów psychologicznych wpływających na funkcjonowanie związków romantycznych oraz tworzeniem gier wideo na użytek zajęć uniwersyteckich.


🇵🇱 informatyk, psycholog, seksuolog, antropolog
🇬🇧 computer scientist, psychologist, sexologist, anthropologist
🇺🇦 інформатик, психолог, сексолог, антрополог