mgr psych.

Wojciech Oronowicz-Jaśkowiak

psycholog, seksuolog

Jestem wykładowcą, biegłym sądowym w dziedzinie seksuologii, doktorantem (n. med. oraz n. tech.).

Największą wartością jest dla mnie interdyscyplinarność, którą rozumiem jako rzeczywistą zdolność do łączenia wielu dziedzin nauki przy dogłębnym ich poznaniu.

Wierzę, że w ten sposób można osiągnąć niepowtarzalne rezultaty pracy naukowej i zawodowej.

Kontakt

wojciech.oronowicz-jaskowiak@wum.edu.pl (nauka i dydaktyka)

oronowiczbiuro@gmail.com (konsultacje i opiniowanie sądowo-seksuologiczne)

🐱🐶👾🏎️🏡✈️📚🧩🏋️‍♂️🏍️🍿