Wojciech Oronowicz-Jaśkowiak

obszar zainteresowań naukowych i pracy zawodowej:

parafilie i zaburzenia parafiliczne (zaburzenia preferencji seksualnych),

aspekty psychologiczne wpływające na funkcjonowanie bliskich związków romantycznych,

charakterystyka psychologiczna, seksuologiczna i antropologiczna materiałów pornograficznych,

zastosowania informatyki w naukach społecznych i medycznych,

metody statystyczne i metodologia badań nauk społecznych i medycznych.