Wojciech Oronowicz-Jaśkowiak

obszar zainteresowań naukowych i pracy klinicznej:

parafilie i zaburzenia parafiliczne (charakterystyka zaburzeń preferencji seksualnych), aspekty psychologiczne wpływające na funkcjonowanie bliskich związków romantycznych, badania nad zdrowiem psychologiczno-seksuologicznym,

charakterystyka psychologiczna i seksuologiczna materiałów pornograficznych,

zastosowanie informatyki, w tym uczenia maszynowego, w naukach społecznych i medycznych, metody statystyczne i metodologia badań nauk społecznych i medycznych.