Nauka

36 publikacji, 83 wystąpienia konferencyjne
h-indeks 3 | > 10 IF | > 900 pkt MEiN

Artykuły naukowe i rozdziały w monografiach naukowych

 1. Oronowicz-Jaśkowiak, W., Wasilewski, P. (w druku). Description of the neural network based on AB/DL pictures. Possible implications for forensic sexology. Artykył przyjęty do druku w Advances in Psychiatry and Neurology.

 2. Śleboda, S., Oronowicz-Jaśkowiak, W. (w druku). Esteville. Przykład gry dydaktycznej jako narzędzia wspomagającego dydaktykę komunikacji medycznej. Artykuł zaakceptowany do druku w Kontekstach Pedagogicznych.

 3. Oronowicz-Jaśkowiak, Wasilewski, P., Kowaluk, M. (2022). Empirical verification of the suggested hyperparameters for data augmentation using the fast.ai library. Computer Science Research Notes, 158-163.

 4. Oronowicz-Jaśkowiak., W., Siwiak, A., Róg, K., Oronowicz-Jaśkowiak, A. (2022). Classification of nine types of pornographic materials using the sAI 0.3 model. Psychiatria Polska, 56(4), 877-888.

 5. Oronowicz-Jaśkowiak, W., Lew-Starowicz, M. (2021). Polish adaptation of emotional Stroop test in assessment of pedophilia – a pilot study. Psychiatria Polska, 55(1), 85-100.

 6. Oronowicz-Jaśkowiak., W., Siwiak, A., Róg, K. (2020). What is presented on pornographic material? Quantitative analysis of pornographic images. Advances in Psychiatry and Neurology, 29(3), 161-179.

 7. Oronowicz-Jaśkowiak, W., Bzikowska, E., Jabłońska, K., Kłok, A. (2020). Binary classification of pornographic and non-pornographic materials using the sAI 0.4 model and the modified database. Advances in Psychiatry and Neurology, 29(2), 108-119.

 8. Doroszewska, A., Oronowicz-Jaśkowiak, W., Oronowicz-Jaśkowiak, A. (2019). Postawy studentów wobec idei i programu nauczania umiejętności komunikacyjnych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. W: M. Kulas, A. Doroszewska, M. Chojnacka-Kuraś (red.), Językowe, prawne i dydaktyczne aspekty porozumiewania się z pacjentem (s. 98-115). Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

 9. Oronowicz-Jaśkowiak, W. (2019). Classification of seven types of legal pornography using a neural network. Sexological Review, 1(55), 32-40.

 10. Oronowicz-Jaśkowiak, W. (2019). The application of neural networks in the work of forensic experts in child abuse cases. Advances in Psychiatry and Neurology, 28(4), 273-282.

 11. Oronowicz-Jaśkowiak, W., Lew-Starowicz, M. (2019). Rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw seksualnych adolescentów. Przegląd Seksuologiczny, 2(54), 21-26.

 12. Modzelewski, P., Oronowicz-Jaśkowiak, W. (2019). Gry komputerowe a funkcjonowanie psychospołeczne. Przegląd aktualnych doniesień naukowych. Konteksty Pedagogiczne, 2(11), 105-118.

 13. Oronowicz-Jaśkowiak, W. (w druku). Wybrane charakterystyki psychologiczne osób „trans”. Samoocena, satysfakcja z życia, płeć psychologiczna, style przywiązaniowe i bliskie związki. W: B. Bielska, A. Dera, R. Sioma (red.), Nieheteronormatywność: narracje – praktyki – przedstawienia (s. w druku). Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

 14. Oronowicz-Jaśkowiak, W., Lew-Starowicz, M. (2019). Modified Stroop test in psychologic diagnosis of pedophilia. A systematic review. Advances in Psychiatry and Neurology, 28(1), 42-53. DOI: 10.5114/ppn.2019.84355.

 15. Oronowicz-Jaśkowiak, W., Bąbel, P. (2019). Twenty years after ‘Listening to Prozac but hearing placebo’. Do we hear placebo even louder? Health Psychology Report, 7(1), 1-8. DOI: 10.5114/hpr.2019.83383.

 16. Oronowicz-Jaśkowiak, W., Gorajski, T. (2018). Diagnoza zaburzeń preferencji seksualnych oraz szacowanie ryzyka powrotności do przestępstwa w opiniowaniu sprawców przestępstw przeciw wolności seksualnej przez polskich psychologów-seksuologów. Przegląd Seksuologiczny, 1(53), 27-34.

 17. Oronowicz-Jaśkowiak, W. (2018). Multiple motivational factors for engaging in paraphilic infantilism - analysis of forum threads. Sexological Review, 4(52), 23-29.

 18. Oronowicz-Jaśkowiak, W. (2017). Critical analysis of therapeutic strategies focused on recovered memory. Sexological Review, 3(51), 42-48

 19. Siwak, M., Oronowicz-Jaśkowiak, W., Oronowicz-Jaśkowiak, A. (2017). Efekt leczenia antydepresantami może sprowadzać się do wzmocnionego efektu placebo. Przegląd literatury. W: E. Bajek, B. Nowak (red.), Choroby XXI w. – analiza współczesnej sytuacji zdrowotnej (s. 133-141). Lublin: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

 20. Oronowicz, W. Kostecka, B. (2017). Stanowisko dotyczące zasad udostępniania narzędzi psychologicznych. Ogrody Nauk i Sztuk, 7, 117-126.

 21. Siwak, M., Oronowicz, W. (2017). Charakterystyka Syndromu Widzenia Komputerowego (CVS). W: M. Janiszewska, B. Nowak (red.), Obszary zagrożeń zdrowia współczesnego człowieka (s. 132-138). Lublin: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

 22. Oronowicz, W. (2017). Zaburzenie pedofilne i wykorzystywanie seksualne dzieci. Zmienne poznawcze i neurobiologiczne. W: M. Maciąg, B. Nowak (red.), Przegląd badań z zakresu kryminalistyki i medycyny sądowej (s. 173-182). Lublin: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL. ISBN: 978-83-65598-49-3

 23. Oronowicz, W. (2017). Grupa ABDL jako społeczność internetowa. Samoocena, satysfakcja z życia, płeć psychologiczna, style przywiązaniowe i bliskie związki. W: E. Stroińska, M. Skorzycki (red.), Ład i patologie w przestrzeni społecznej (s. 185-199). Warszawa: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk. ISBN: 978-83-64971-30-3.

 24. Oronowicz, W., Siwak, M. (2017). Paraphilic infantilism. The analysis of selected cases presented in media with reference to the etiological hypotheses. Sexological Review, 4(48), 10-16.

 25. Oronowicz, W., Siwiak, A. (2016). Infantylizm parafiliczny (oraz pojęcia pokrewne) a pedofilia. W: B. Zdunek, K. Maciąg (red.), Kryminalistyka w ujęciu naukowym (s. 40-49). Lublin: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL. DOI: 10.13140/RG.2.1.4041.8163. ISBN: 978-83-65272-39-3.

 26. Oronowicz, W. (2016). AB/DL group. Close relationships and sexuality. Sexological Review, 3(47), 10-17. Wersja przetłumaczona na język polski: Grupa ABDL. Bliskie związki i seksualność. Przegląd Seksuologiczny, 3(47), 1-9.

 27. Oronowicz, W. (2016). Zachowania parafiliczne a społeczeństwo. Normy kulturowe i postrzeganie społeczne. Ogrody Nauk i Sztuk, 6, 106-114. DOI: 10.15503/onis2016.106.114.

 28. Kostecka, B., Oronowicz, W. (2016). Wpływ środowiska na funkcjonowanie człowieka według ekologicznej koncepcji zdrowia. Aspekty holistyczne i seksuologiczne. W: T. Noch, J. Saczuk, A. Wesołowska (red.), Globalizacja a regionalna ochrona środowiska (s. 77-83). Gdańsk: Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły Wyższej. DOI: 10.13140/RG.2.2.35847.80803. ISBN: 978-83-89762-79-5.

 29. Oronowicz, W., Jaśkowiak, A. (2016). Prezentacja i promowanie dorobku naukowego w Internecie. Przegląd wybranych portali społecznościowych dla naukowców i ich wybranych funkcji. W: P. Szczepańczyk, M. Rajewska (red.), Badania młodych naukowców t. 4 (s. 144-157). Siedlce: Wydawnictwo UNITAS. DOI: 10.13140/RG.2.2.21509.76006. ISBN: 978-83-65414-38-0.

 30. Oronowicz, W., Jaśkowiak, A. (2016). Przepisywanie recept przez psychologów - historia, argumentacja za i przeciw. W: B. Drop, P. Kiciński (red.), Postęp medycyny w leczeniu i ochronie zdrowia t. 2 (s. 259-269). Lublin: Wydawnictwo Naukowe TYGIEL. DOI: 10.13140/RG.2.2.31497.44644. ISBN: 978-83-65598-18-9.

 31. Oronowicz, W. (2016). Psychoterapeutyczne i farmakologiczne metody leczenia zaburzeń preferencji seksualnych. W: P. Szczepańczyk, P. Winczewski, H. Wiśniewski, M. Rajewska (red.), Bioetyka t. 2 (s. 156-171). Siedlce: Wydawnictwo UNITAS. DOI: 10.13140/RG.2.1.1952.4088. ISBN: 978-83-65414-26-7.

 32. Oronowicz, W. (2016). Kryteria diagnostyczne zaburzeń parafilicznych. W: P. Szczepańczyk, P. Winczewski, H. Wiśniewski, M. Rajewska (red.), Cierpienie i o nim interdyscyplinarnie (s. 99-115). Siedlce: Wydawnictwo UNITAS. DOI: 10.13140/RG.2.1.1160.0883. ISBN: 978-83-65414-31-1.

 33. Oronowicz, W. (2016). Udostępnianie testów psychologicznych dla osób niebędących psychologami – aspekty etyczne i profesjonalne. Roczniki Teologiczne: Zeszyty Pracy Socjalnej, 63, 189-199. DOI: 10.18290/rt.2016.63.1-11

 34. Oronowicz, W. Radomska, K., Siwiak, A., Kotkowski, P., Rogowska, K., Serafin, P. (2015). Potrzeba kształcenia psychologów i lekarzy w zakresie psychologii i seksuologii LGBT. W: K. Błasińska, S. Pasikowski, G. Piekarski, J. Ratkowska-Pasikowska (red.), Nierówności Społeczne. W trosce o otwarcia horyzontów edukacji (s. 135-145). Gdańsk: Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej. DOI: 10.13140/RG.2.1.2557.5445. ISBN: 978-83-7591-470-2.

 35. Oronowicz, W., Jaśkowiak, A. (2015). Historia internetowych portali randkowych. W: A. Orzełek, K. Jakimowicz, A. Sykała (red.), Jednostka i Zbiorowość – relacje na przestrzeni dziejów (s. 326-333). Lublin: Koło Naukowe Historii Krajów Europy Wschodniej. DOI: 10.13140/RG.2.1.5090.3523. ISBN 978-83-934217-5-6.

 36. Oronowicz, W., Jaśkowiak, A. (2015). Jak Polacy postrzegają internetowe portale randkowe? W: M. Wysocka-Pleczyk, B. Gulla (red.), Człowiek Zalogowany 4. Świat społeczny w przestrzeni Internetu (s. 99-106). Kraków: Biblioteka Jagiellońska. DOI: 10.13140/RG.2.1.3081.4803. ISBN: 978-83-940803-6-5.

Artykuły w czasopismach dydaktycznych

 1. Oronowicz-Jaśkowiak, W. (2022). Wypalenie zawodowe wśród lekarzy stomatologów. Co powinniśmy o nim wiedzieć i jak z niego wyjść? Tekst opublikowany w Forum Stomatologii Praktycznej.

 2. Oronowicz-Jaśkowiak, W. (2020). Jak diagnozować sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej? Forum Służby Więziennej, 11(270), 30-31.

 3. Oronowicz-Jaśkowiak, W. (2020). Parafilie w ujęciu psychologii pozytywnej, czyli o sposobie rozmowy psychologa z klientem o seksualności bez patologizacja. Psychologia w Praktyce, 22.

 4. Doroszewska, A., Kołodziejek, A., Oronowicz-Jaśkowiak, W. (2020). Rozpoznawanie i reagowanie na przemoc wobec dzieci w nauczaniu przyszłych lekarzy. Dziecko Krzywdzone, 19(1), 28-42.

 5. Oronowicz-Jaśkowiak, W. (2019). W Polsce niezbędne jest wprowadzenie profesjonalnej walki z pornografią. Medycyna Dydaktyka Wychowanie, 12, 32-33.

 6. Oronowicz-Jaśkowiak, W., Doroszewska, A., Kaczor, M. (2019). Symulowani pacjenci w kształceniu kompetencji komunikacyjnych na WUM. Medycyna Dydaktyka Wychowanie, 1, 40-41.

 7. Modzelewski, P., Oronowicz-Jaśkowiak, W. (2017). Inteligencja emocjonalna i wrażliwość moralna. Związki i możliwość ich rozwoju. Czasopismo Pedagogiczne, 2(5), 82-92.

 8. Oronowicz, W., Modzelewski, P. (2016). Wychowywanie dzieci przez pary homoseksualne. Czasopismo Pedagogiczne, 2(3), 62-72.

 9. Oronowicz, W., Pleszka, J., Nerko, J., Begner, B. (2016). Płeć i pochodzenie, a stosunek do wyrażania czułych słów w bliskich związkach. Psychoseksuologia, 2, 24-36.

 10. Jaśkowiak, A., Oronowicz, W., Beresiński, M., Nerko, J. (2015). Hipoteza matczynej odporności jako wyjaśnienie efektu starszych braci. Psychoseksuologia, 1, 13-17.

 11. Oronowicz, W. (2015). Rola inteligencji emocjonalnej w funkcjonowaniu bliskich relacji interpersonalnych. Psychoseksuologia, 1, 9-12.

Referaty na międzynarodowych konferencjach naukowych

 1. Oronowicz-Jaśkowiak, Wasilewski, P., Kowaluk, M. (2022). Empirical verification of the default hyperparameters for data augmentation using the fast.ai library. Referat wygłoszony na International Conference in Central Europe on Computer Graphics, Visualization and Computer Vision (WSCG), Praga. Organizator: University of West Bohemia.

 2. Oronowicz-Jaśkowiak, W. (2018, maj). Collegium Invisibile – individual master-student cooperation for outstanding Polish students. Referat wygłoszony na International Conference of the capital and deficyt of social suport pedagogy – from exclusion to integration, Gniezno. Organizator: WWSSE i in. (w tym patronat honorowy MNiSW). DOI: 10.13140/RG.2.2.18810.54720.

 3. Oronowicz-Jaśkowiak, W. (2017, grudzień). Can cognitive characteristics be used for differentiation of pedophilic and non-pedophilic sex offenders? Referat wygłoszony na International Conference of Natural and Medical Sciences, Lublin. Organizator: Lubelski Park Naukowo-Technologiczny i in. (w tym patronat honorowy PAN).

 4. Oronowicz-Jaśkowiak, W. (2017, grudzień). Zastosowanie arteterapii w pracy ze sprawcami przestępstw seksualnych. Referat wygłoszony na VIII Międzynarodowej Konferencji Szkoleniowo-Naukowej z cyklu „Psychiatria i Sztuka”, Kraków. Organizator: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowi i in. DOI: 10.13140/RG.2.2.23402.41929.

 5. Radomska, K., Kostecka, B., Oronowicz, W. (2017, maj). Stygmatyzacja osób z diagnozą psychiatryczną oraz sposoby jej przeciwdziałania. Referat wygłoszony na V Międzynarodowej Konferencji Naukowej: „Idea społeczeństwa dla wszystkich”, Środa Wielkopolska. Organizator: WWSSE.

 6. Oronowicz, W., Drężek, S. (2017, kwiecień). Czy emocje różnią się w zależności od języka, w którym mówimy? Implikacje praktyczne. Referat wygłoszony na II Międzynarodowej Konferencji „Languages & Emotions - Języki i Emocje”, Katowice. Organizator: Uniwersytet SWPS. DOI: 10.13140/RG.2.2.22770.30401.

 7. Oronowicz, W., Bunk, S. (2016, listopad). Współwystępowanie przestępstw seksualnych na tle parafilicznym i psychopatii. Referat wygłoszony na IX Krakowskiej Konferencji Psychologii Sądowej, Kraków. Organizator: Sekcja Psychologii Sądowej Koła Naukowego Studentów Psychologii UJ. DOI: 10.13140/RG.2.2.33965.28640.

 8. Kostecka, B., Oronowicz, W. (2016, październik). Zdrowie człowieka, a jego funkcjonowanie w środowisku. Referat wygłoszony na IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej: "Globalizacja a regionalna ochrona środowiska”, Gdańsk. Organizator: Gdańska Szkoła Wyższa. DOI: 10.13140/RG.2.2.26432.33283.

 9. Kostecka, B., Oronowicz, W. (2016, wrzesień). Promocja zdrowia seksualnego z punktu widzenia dzisiejszego stanu wiedzy. Teoria i praktyka. Referat wygłoszony na III Międzynarodowej Konferencji Interdyscyplinarnej „Zdrowie i odporność psychiczna”, Kraków. Organizator: Instytut Psychologii Stosowanej UJ i in. DOI: 10.13140/RG.2.2.26181.65764.

 10. Oronowicz, W. (2016, kwiecień). Wyjaśnienia ewolucyjne różnic pomiędzy zachowaniami seksualnymi kobiet i mężczyzn. Referat wygłoszony na Międzynarodowej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej: „Czytanie przeszłości”, Rzeszów. Organizatorzy: Instytut Archeologii UR i in. DOI: 10.13140/RG.2.1.4614.1849.

Postery na międzynarodowych konferencjach naukowych

 1. Oronowicz-Jaśkowiak, W., Doroszewska, A. (2022, sierpień). Use of deep neural networks in evaluating medical communication. Poster zaprezentowany AMEE Conference, Lyon. Organizator: International Association for Medical Education.

 2. Oronowicz-Jaśkowiak, W., Lew-Starowicz, M. (2021, kwiecień). Personality variables among sexual offenders with and without diagnosis of paraphilic disorders. Poster zaprezentowany na The 29th European Congress of Psychiatry, Wiedeń. Organizator: The European Psychiatric Association.

 3. Oronowicz-Jaśkowiak, W., Lew-Starowicz, M. (2018, maj). Psychological characteristics of the ABDL group. Poster zaprezentowany na 14th Congress Of The European Federation Of Sexology, Albufeira. Organizator: The European Federation Of Sexology.

 4. Oronowicz-Jaśkowiak, W. (2017, październik). Przejawy motywacji pozaseksualnych infantylizmu parafilicznego. Analiza materiału zastanego. Poster zaprezentowany na II Międzynarodowej Konferencji Rehabilitacja Seksualna: „Seksualność bez barier i uprzedzeń”, Warszawa. Organizatorzy: Wydział Rehabilitacji AWF i LeoMedia. DOI: 10.13140/RG.2.2.19457.35688.

 5. Oronowicz, W. (2016, marzec). Does sexual intelligence exist? Do we need another intelligence construct? Poster zaprezentowany na 8th Annual Cracow Cognitive Science Conference „Intelligence”, Kraków. Organizator: Koło naukowe Studentów Kognitywistyki UJ. DOI: 10.13140/RG.2.1.3856.5523.

 6. Oronowicz, W., Siwiak, A. (2015, listopad). Pedofilia a infantylizm parafiliczny – różnicowanie. Poster zaprezentowany na VIII Krakowskiej Konferencji Psychologii Sądowej, Kraków. Organizator: Sekcja Psychologii Sądowej Koła Naukowego Studentów Psychologii UJ. DOI: 10.13140/RG.2.1.4988.5526.

 7. Oronowicz, W. (2015, październik). Zaburzenia preferencji seksualnych w praktyce psychoterapeuty. Perspektywa etyczna. Poster zaprezentowany na VII Międzynarodowej Konferencji Psychoterapeutycznej, Kraków. Organizatorzy: Polska Federacja Psychoterapii i in. DOI: 10.13140/RG.2.1.3280.2002.

Referaty na krajowych konferencjach naukowych

 1. Oronowicz-Jaśkowiak, W. (2022, maj). Wyzwania stojące przed wdrożeniem algorytmów uczenia maszynowego do identyfikacji treści pornograficznych z udziałem dzieci. Referat wygłoszony na III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Sztuczna inteligencja – nadzieja na przyszłość czy zagrożenie".

 2. Oronowicz-Jaśkowiak, W. (2022, maj). Polska adaptacja narzędzi poznawczych do diagnozy możliwości poznawczych sprawców przestępstw seksualnych z wykorzystaniem Psychology Experiment Building Language. Referat wygłoszony na V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Crime „Psychologia kryminalistyczna i kryminologia”.

 3. Oronowicz-Jaśkowiak, W., Śleboda, S. (2021, maj). Czy gra komputerowa Esteville może rozwijać empatię? Implikacje dla komunikacji medycznej. Referat wygłoszony na V Konferencji Naukowej „Komunikacja w medycynie”, Warszawa. Organizator: Warszawski Uniwersytet Medyczny.

 4. Oronowicz-Jaśkowiak, W. (2021, maj). W jaki sposób sztuczna inteligencja pomoże w ocenie wiedzy i umiejętności studentów? Dzień Kultury Jakości Uczelni WUM, online. Organizator: Warszawski Uniwersytet Medyczny.

 5. Oronowicz-Jaśkowiak, W. (2021, maj). Wykorzystanie sieci neuronowych w naukach medycznych. Ogólnopolska Konferencja "Medyczne Targi Wiedzy", online. Organizator: IFMSA.

 6. Oronowicz-Jaśkowiak, W. (2021, maj). Parafilie vs zaburzenia parafiliczne: jakie znaczenie ma ich różnicowanie i jak to zrobić. Referat wygłoszony na 46 Zjeździe Psychiatrów Polskich, online. Organizator: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

 7. Oronowicz-Jaśkowiak, W. (2020, listopad). Propozycja gry dydaktycznej Esteville jako narzędzia wspomagającego kształcenie kompetencji komunikacyjnych. Referat wygłoszony na seminarium „Komunikacja w medycynie online. Doświadczenia nauczania kompetencji komunikacyjnych na odległość”, Warszawa. Organizatorzy: SKM Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i in.

 8. Oronowicz-Jaśkowiak, W., Siwiak, A., Róg, K. (2019, październik). Wykorzystanie sieci neuronowych do kategoryzacji materiałów parafilicznych. Omówienie przyszłych zastosowań w seksuologii sądowej. Referat wygłoszony na X Krakowskiej Konferencji Psychologii Sądowej, Kraków. Organizator: IES i in.

 9. Oronowicz-Jaśkowiak, W. (2018, grudzień). Zastosowanie Skali COPINE oraz Skali Oceny Dojrzewania Płciowego (SMR) w psychologicznej i seksuologicznej ocenie pornografii dziecięcej. Referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: "Przestępczość seksualna - aspekty prawne i kryminologiczne", Białystok. Organizator: Wydział Prawa UwB.

 10. Doroszewska, A., Oronowicz-Jaśkowiak, A., Oronowicz-Jaśkowiak, W., Michalik J. (2018, grudzień). Szaleństwo czy metoda? E-learning jako jedna z metod w nauczaniu kompetencji komunikacyjnych. Referat wygłoszony na III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Komunikacja w Medycynie”, Warszawa. Organizatorzy: SKM WUM i in.

 11. Oronowicz-Jaśkowiak, W. (2018, październik). Zastosowanie zadania Stroopa w warunku emocjonalnym do oceny preferencji pedofilnych. Badania pilotażowe nad polską adaptacją narzędzia. Referat wygłoszony na Konferencji Naukowej „Brainstorm 3.0”, Warszawa. Organizator: Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

 12. Oronowicz-Jaśkowiak, W. (2018, kwiecień). Ocena materiału bodźcowego w emocjonalnym Zadaniu Stroopa do diagnozy preferencji pedofilnych. Referat wygłoszony na X Konferencji Naukowej „Oko w oko z psychologią”, Lublin. Organizator: KNP UMCS.

 13. Oronowicz-Jaśkowiak, W. (2018, kwiecień). Przestrzeń wirtualna a realizacja pragnień seksualnych związanych z infantylizmem parafilicznym. Referat wygłoszony na Konferencji Naukowej „Człowiek w Świecie Technologicznych, Internet. Organizator: Instytut Filozofii UJ

 14. Oronowicz-Jaśkowiak, W. (2018, marzec). Wobec jakich sprawców przestępstw seksualnych można stosować́ arteterapię? Referat wygłoszony na Konferencji Naukowej: „Twórczość i Rozwój wobec wyzwań współczesności”, Lublin. Organizator: Sekcja Arteterapii KNSP i in.

 15. Oronowicz, W., Siwak, M. (2017, kwiecień). Syndrom Widzenia Komputerowego (CVS) – etiologia, leczenie, zapobieganie. Referat wygłoszony na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej – Wymiary Chorób Cywilizacyjnych i Społecznych XXI wieku, Lublin. Organizator: Fundacja na Rzecz Promocji Nauki i Rozwoju TYGIEL. DOI: 10.13140/RG.2.2.18651.36646.

 16. Oronowicz, W. (2017, marzec). Antydepresanty a efekt placebo. Referat wygłoszony na IX Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL 2017, Lublin. Organizator: Fundacja na Rzecz Promocji Nauki i Rozwoju TYGIEL. DOI: 10.13140/RG.2.2.25818.13765.

 17. Oronowicz, W. (2017, marzec). Zastosowanie kliniczne procedur poznawczych w diagnozie pedofilnych preferencji seksualnych. Referat wygłoszony na I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej: „Kliniczne Aspekty Diagnozy Psychologicznej”, Bydgoszcz. Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Psychologiczne i in. DOI: 10.13140/RG.2.2.12887.88482.

 18. Oronowicz, W. (2017, marzec). Gry a kobiety i osoby nieheteroseksualne. Seksualizacja, wizerunek i uprzedzenia. Referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: „Horyzonty Gier Wideo”, Nakło Śląskie. Organizatorzy: Instytut Filologii Polskiej AJD w Częstochowie i in. DOI: 10.13140/RG.2.2.34944.02569.

 19. Oronowicz, W., Nerko, J. (2017, luty). Samoocena i satysfakcja z życia a przekonania dotyczące internetowych portali randkowych. Referat wygłoszony na Konferencji Naukowej: „Człowiek Zalogowany”, Kraków. Organizator: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. DOI: 10.13140/RG.2.2.27077.24809.

 20. Oronowicz, W. (2016, grudzień). Zaburzenie pedofilne i wykorzystywanie seksualne dzieci – różnice neuropoznawcze. Referat wygłoszony na I Ogólnopolskiej Neurobiologicznej Konferencji Naukowej: „Neuron”, Lublin. Organizatorzy: Fundacja Scytia i in. DOI: 10.13140/RG.2.2.29646.46405.

 21. Oronowicz, W., Kostecka, B. (2016, listopad). Co polscy studenci psychologii sądzą o testach? Udostępnianie testów psychologicznych niepsychologom. Referat wygłoszony na XI Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Talenty”, Wrocław. Organizator: IKN Variograf. DOI: 10.13140/RG.2.2.10477.18404.

 22. Oronowicz, W. (2016, listopad). Etiologia zaburzenia pedofilnego. Współdziałanie genów i środowiska. Referat wygłoszony na XI Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Talenty”, Wrocław. Organizator: IKN Variograf. DOI: 10.13140/RG.2.2.22640.66569.

 23. Oronowicz, W. (2016, listopad). Psychologiczne i biologiczne korelaty pedofilii. W poszukiwaniu portretu osób wykorzystujących seksualnie dzieci. Referat wygłoszony na II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Krimed: „Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej”, Lublin. Organizator: Fundacja na Rzecz Promocji Nauki i Rozwoju TYGIEL. DOI: 10.13140/RG.2.2.13200.20486.

 24. Oronowicz, W. (2016, październik). Kontrola poznawcza a zaburzenie pedofilne. Czy deficyty w obszarze kory przedczołowej wiążą się z wykorzystywaniem seksualnym dzieci? Referat wygłoszony na konferencji naukowej „Brainstorm”, Warszawa. Organizator: Koło Neuropsychologii Uniwersytetu Warszawskiego. DOI: 10.13140/RG.2.2.13449.65121.

 25. Oronowicz, W., Kostecka, B. (2016, czerwiec). Społeczeństwo a nienormatywne zachowania seksualne - zmiana, czy stagnacja? Referat wygłoszony na Konferencji Naukowej: „Ewolucja, zmiana, postęp – przemiany kulturowe, filozoficzne i społeczne w XXI wieku”, Kraków. Organizator: Koło Naukowe Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ. DOI: 10.13140/RG.2.1.3514.3281.

 26. Oronowicz, W. (2016, czerwiec). Gdy ciało nie odpowiada płci psychicznej. Skala Satysfakcji z Życia (SWLS) u „osób trans”. Referat wygłoszony na Konferencji Naukowej „Ciało, ciału, ciałem”, Katowice. Organizator: Uniwersytet SWPS. DOI: 10.13140/RG.2.1.4755.6721/1.

 27. Oronowicz, W. (2016, maj). Pornografia dziecięca pod postacią rysunków mangowych. Referat wygłoszony na VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ,,Oko w oko z… Internetem”, Lublin. Organizator: Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS. DOI: 10.13140/RG.2.1.2039.3848.

 28. Oronowicz, W. (2016, kwiecień). Klitoridektomia w perspektywie społecznej i religijnej. Referat wygłoszony na VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: „Religia a procesy społeczne”, Poznań. Organizatorzy: Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i in. DOI: 10.13140/RG.2.1.3069.9929.

 29. Oronowicz, W. (2016, kwiecień). W sytuacji zróżnicowania norm seksualnych. Europejskie normy i wartości a współczesne procesy emigracyjne. Referat wygłoszony na Konferencji Naukowej: „Pedagog, nauczyciel, doradca, terapeuta w sytuacji zróżnicowania kulturowego”, Poznań. Organizatorzy: Zakład Pedeutologii UAM i in. DOI: 10.13140/RG.2.1.4897.5761.

 30. Oronowicz, W. (2016, marzec). Wolność seksualna człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność innego człowieka. O nowoopisanych parafiliach patologicznych. Referat wygłoszony na Konferencji Naukowej: „Wolność i różne jej oblicza”, Warszawa. Organizator: Doktoranckie Koło Naukowe Bioetyki UKSW. DOI: 10.13140/RG.2.1.3672.2322.

 31. Oronowicz, W. (2016, marzec). Na styku psychologii i medycyny. Ruch na rzecz prawa do przepisywania recept przez psychologów. Referat wygłoszony na VIII Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL 2016: „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”, Warszawa. Organizator: Fundacja na Rzecz Promocji Nauki i Rozwoju TYGIEL. DOI: 10.13140/RG.2.1.2168.4880.

 32. Oronowicz, W. (2016, marzec). Promowanie dorobku naukowego w Internecie. Referat wygłoszony na Konferencji Naukowej: „Badania doktorantów jako krok w rozwoju nauki”, Warszawa. Organizator: Doktoranckie Koło Naukowe Bioetyki UKSW. DOI: 10.13140/RG.2.1.4504.2327.

 33. Oronowicz, W. (2016, marzec). Dominujące problemy wiążące się z nieheteroseksualnością w perspektywie osób heteroseksualnych i nieheteroseksualnych. Rodzina, akceptacja społeczna i prawo. Referat wygłoszony na Konferencji Naukowej: „Małżeństwo i rodzina w ujęciu antropologii kulturowej. Perspektywa empiryczna”, Wrocław. Organizator: Koło Naukowe Doktorantów przy Studiach Nauk o Kulturze UWr. DOI: 10.13140/RG.2.1.2676.9043.

 34. Oronowicz, W. (2016, luty). Leczenie zaburzenia pedofilnego – psychoterapia czy farmakologia? Referat wygłoszony na Konferencji Naukowej: „Bioetyka”, Warszawa. Organizator: Doktoranckie Koło Naukowe Bioetyki UKSW. DOI: 10.13140/RG.2.1.4175.8480.

 35. Oronowicz, W. (2016, styczeń). Cierpienie jako kryterium zaburzeń parafilicznych. Referat wygłoszony na Konferencji Naukowej: „Cierpienie - i o nim interdyscyplinarnie”, Warszawa. Organizator: Doktoranckie Koło Naukowe Bioetyki UKSW. DOI: 10.13140/RG.2.1.1961.0640.

 36. Oronowicz, W. (2015, grudzień). Nieheteroseksualność a wsparcie ze strony rodziny. Referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: „Przemiany w systemie wsparcia rodziny we współczesnej Polsce”, Rzeszów. Organizator: Studencki Krąg Korczakowski. DOI: 10.13140/RG.2.1.3391.2405.

 37. Oronowicz, W. (2015, grudzień). Próba przeprowadzenia badań ilościowych u osób „trans”. Wybrane charakterystyki psychologiczne. Referat wygłoszony na Konferencji Naukowej: „Nie(hetero)normatywność. Narracje, praktyki, przedstawienia”, Toruń. Organizatorzy: Instytut Filozofii UMK i in. DOI: 10.13140/RG.2.1.3698.4089.

 38. Oronowicz, W. (2015, listopad). Kształcenie psychologów i lekarzy w zakresie psychologii i seksuologii LGBT – treści, propozycje, stan obecny. Referat wygłoszony na Konferencji Naukowo-Metodycznej: „Edukacja równościowa – wyzwania, potrzeby, możliwości”, Słupsk. Organizator: Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej AP. DOI: 10.13140/RG.2.1.3684.4886/1.

 39. Oronowicz, W. (2015, listopad). Parafilie a społeczeństwo. Czy edukacja może pomóc? Referat wygłoszony na X Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Talenty”, Wrocław. Organizator: IKN Variograf. DOI: 10.13140/RG.2.1.4154.5044.

 40. Oronowicz, W., Siwiak, A. (2015, listopad). Infantylizm parafiliczny (oraz pojęcia pokrewne), a pedofilia. Różnicowanie kluczowe z punktu widzenia seksuologii sądowej. Referat wygłoszony na I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Krimed: „Metody badawcze w kryminalistyce i medycynie sądowej”, Lublin. Organizator: Fundacja na Rzecz Promocji Nauki i Rozwoju TYGIEL. DOI: 10.13140/RG.2.1.4464.2647.

 41. Oronowicz, W. (2015, listopad). Wybrane charakterystyki psychologiczne seksualnej subkultury infantylizmu parafilicznego. Referat wygłoszony na Konferencji Naukowej: „Społeczeństwo na rozdrożach”, Warszawa. Organizator: Społeczna Akademia Nauk. DOI: 10.13140/RG.2.1.2058.6961/1.

 42. Oronowicz, W. (2015, październik). Infantylizm parafiliczny a samoocena. Urozmaicenie życia seksualnego czy zaburzenie pogarszające funkcjonowanie? Referat wygłoszony na Konferencji Naukowej: „Między psychodelią a chorobą”, Kraków. Organizator: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. DOI: 10.13140/RG.2.1.4589.5123/1.

 43. Oronowicz, W. (2015, wrzesień). Poczucie zadowolenia z życia w wyłaniającej się seksualnej subkulturze infantylizmu parafilicznego. Referat wygłoszony na Konferencji Naukowej: „Wartości i sens życia”, Poznań. Organizator: Uniwersytet SWPS. DOI: 10.13140/RG.2.1.5146.5682/1.

Postery na krajowych konferencjach naukowych

 1. Oronowicz-Jaśkowiak, W., Siwiak, A. (2019, październik). ICD-11 a rozpoznanie parafilii i zaburzeń́ parafilicznych w kontekście diagnozy sądowo-seksuologicznej. Poster zaprezentowany na X Krakowskiej Konferencji Psychologii Sądowej, Kraków. Organizator: IES i in.

 2. Oronowicz-Jaśkowiak, W. (2019, październik). Model teoretyczny klasyfikacji materiałów zawierających pornografię z udziałem małoletnich. Poster zaprezentowany na X Krakowskiej Konferencji Psychologii Sądowej, Kraków. Organizator: IES i in.

 3. Modzelewski, P., Oronowicz, W. (2016, maj). Trening inteligencji emocjonalnej w kontekście wrażliwości moralnej. Poster zaprezentowany na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Czas Psychoterapii”, Kraków. Organizator: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. DOI: 10.13140/RG.2.1.2581.8481.

 4. Oronowicz, W. (2016, maj). Narcyzm seksualny a wywieranie wpływu w bliskich związkach. Poster zaprezentowany na Konferencji Naukowej „ZaBaWa. Wokół wpływu społecznego”, Kraków. Organizatorzy: Instytut Psychologii UJ i in. DOI: 10.13140/RG.2.1.4333.6567.

 5. Oronowicz, W. (2015, wrzesień). Weryfikacja empiryczna założeń psychoanalitycznych – regresja, lęk i seksualność. Poster zaprezentowany na Konferencji Naukowej: „Stres i trauma a zdrowie seksualne człowieka”, Sopot. Organizatorzy: Uniwersytet SWPS i in. DOI: 10.13140/RG.2.1.4265.4169.

 6. Oronowicz, W., Nerko, J. (2015, czerwiec). Czy postrzegamy komponenty inteligencji emocjonalnej jako ważne w funkcjonowaniu bliskich relacji interpersonalnych? Poster zaprezentowany na VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: „Bliżej Emocji”, Lublin. Organizator: Katedra Psychologii Emocji i Motywacji KUL. DOI: 10.13140/RG.2.1.1707.0246.

 7. Oronowicz, W., Nerko, J., Pleszka, J., Begner, B. (2015, kwiecień). Czułe słowa w bliskich związkach - różnice pomiędzy językiem polskim a niemieckim. Poster zaprezentowany na VII Krakowskiej Konferencji Kognitywistycznej, Kraków. Organizator: Koło naukowe Studentów Kognitywistyki UJ. DOI: 10.13140/RG.2.1.3209.6809.

 8. Oronowicz, W. (2015, kwiecień). Infantylizm parafiliczny a funkcjonowanie bliskich związków. Czy jest potrzebna interwencja seksuologa? Poster zaprezentowany na I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Różne Oblicza Terapii”, Opole. Organizatorzy: Instytut Psychologii UO i in. DOI: 10.13140/RG.2.1.4517.4880/1.

 9. Oronowicz, W., Jaśkowiak, A. (2015, luty). Przekonania społeczne na temat portali randkowych - widzimy w nich szansę czy zagrożenie? Poster zaprezentowany na Konferencji Naukowej „Człowiek Zalogowany”, Kraków. Organizatorzy: Instytut Psychologii Stosowanej UJ i in. DOI: 10.13140/2.1.2625.3603.

 10. Oronowicz, W. (2014, czerwiec). Udostępnianie testów psychologicznych dla osób niebędących psychologami w świetle norm etycznych. Referat zaprezentowany na Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Kraków. Organizator: Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. DOI: 10.13140/2.1.1916.4961.

Referaty na studencko-doktoranckich konferencjach naukowych

 1. Oronowicz-Jaśkowiak, W. (2018, marzec). Wybrane charakterystyki psychologiczne różnicujące osoby wykazujące zaburzenia parafiliczne od parafilii. Referat wygłoszony na VII Międzyuczelnianej Konferencji Doktorantów: „Pedagodzy i psycholodzy wobec wyzwań edukacyjnych”, Warszawa. Organizatorzy: Wydział Pedagogiczny UW i in.

 2. Oronowicz, W., Nerko, J., Radomska, K. (2016, grudzień). Liczba starszych braci a orientacja seksualna. Dlaczego liczba starszych braci nie pozostaje obojętna względem orientacji seksualnej? Referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej: „Rola rodzeństwa w rozwoju dzieci i młodzieży”, Rzeszów. Organizator: Studencki Krąg Korczakowski. DOI: 10.13140/RG.2.2.35209.65123.

 3. Oronowicz, W. (2016, maj). Neurobiologia pedofilii. Czy możliwe jest wskazanie cech biologicznych wyróżniających osoby z zaburzeniem pedofilnym? Referat wygłoszony na Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej NeuroMania IV, Toruń. Organizator: Toruńskie Koło Kognitywistyczne. DOI: 10.13140/RG.2.1.1999.5761.

 4. Oronowicz, W., Kostecka, B. (2016, maj). Seksualność człowieka w perspektywie psychologii pozytywnej. Referat wygłoszony na II Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej Psychologii i Psychoterapii w Paradygmacie Humanistycznym, Kraków. Organizator: Sekcja Psychologii Humanistycznych KNSP UJ. DOI: 10.13140/RG.2.1.1008.7281.

 5. Modzelewski, P., Oronowicz, W. (2016, maj). Powiązania inteligencji emocjonalnej i wrażliwości moralnej. Czy trening w zakresie podnoszenia umiejętności wchodzących w skład inteligencji emocjonalnej może zwiększyć wrażliwość moralną? Referat wygłoszony na II Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej Psychologii i Psychoterapii w Paradygmacie Humanistycznym, Kraków. Organizator: Sekcja Psychologii Humanistycznych KNSP UJ. DOI: 10.13140/RG.2.1.2921.5602.

 6. Pleszka, J. Oronowicz, W. (2016, kwiecień). Dostępność wybranych narzędzi psychologicznych dla osób niebędących psychologami. Referat wygłoszony na I Studencko-Doktoranckiej Konferencji Psychologicznej "Profesjonalizm to Podstawa”, Warszawa. Organizatorzy: Koło Statystyczne Dominanta i in. DOI: 10.13140/RG.2.1.1776.0402.

 7. Oronowicz, W., Radomska, K. (2015, październik). Postrzegana ważność komponentów inteligencji emocjonalnej. Referat wygłoszony na I Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Kognitywistyczno-Lingwistycznej: „Umysł, język, emocje”, Łódź. Organizatorzy: Koło Naukowe Kognitywistyki przy Zakładzie Kognitywistyki UŁ i in. DOI: 10.13140/RG.2.1.2579.7845/1.

 8. Oronowicz, W. (2015, maj). Infantylizm parafiliczny – tolerancja wobec osób nieheteronormatywnych oraz współwystępowanie z innymi parafiliami. Referat wygłoszony na I Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Seksuologicznej, Poznań. Organizator: Studenckie Koło Naukowe Seksuologii i Psychologii Klinicznej. DOI: 10.13140/RG.2.1.5114.2563/1.

 9. Oronowicz, W., Jaśkowiak, A. (2015, marzec). Od osiemnastowiecznych ogłoszeń matrymonialnych do internetowych portali randkowych. Referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej „Jednostka i zbiorowość na przestrzeni dziejów”, Lublin. Organizatorzy: Koło Naukowe Historii Krajów Europy Wschodniej i in. DOI: 10.13140/2.1.4992.3361.

Postery na studencko-doktoranckich konferencjach naukowych

 1. Siwak, M., Oronowicz, W. (2016, kwiecień). Próba wyjaśnienia przyczyn obecności wybranych problemów medycznych dotyczących osób ze społeczności LGB. Poster zaprezentowany na II Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Seksuologicznej, Poznań. Organizatorzy: SKN Seksuologii i Psychologii Klinicznej i in. DOI: 10.13140/RG.2.1.3231.7849.

 2. Kostecka, B., Oronowicz, W. (2016, kwiecień). Podstawy empiryczne i teoretyczne rozróżnienia pomiędzy parafiliami a zaburzeniami parafilicznymi. Poster zaprezentowany na II Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Seksuologicznej, Poznań. Organizatorzy: SKN Seksuologii i Psychologii Klinicznej i in. DOI: 10.13140/RG.2.1.4411.4328.

 3. Pleszka, J., Oronowicz, W., Nerko, J. (2015, maj). Różnice międzypłciowe w stosowaniu czułych słów w bliskich związkach. Poster zaprezentowany na Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej: „Język w powiększeniu – jak i po co badać język”, Warszawa. Organizator: Interdyscyplinarne Koło Badań nad Językiem UW. DOI: 10.13140/RG.2.1.1506.7044/1.

 4. Jaśkowiak, A., Oronowicz, W., Marcinkowski, P., Beresiński, M., Nerko, J. (2015, styczeń). Efekt starszych braci – uwagi krytyczne w świetle najnowszych badań. Poster zaprezentowany na V Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej „Psychodebiuty”, Kraków. Organizator: Koło Nauk Psychologicznych PRAGMA. DOI: 10.13140/2.1.1785.4246.

Wykłady gościnne

1. Oronowicz-Jaśkowiak, W. (2021, lipiec). O seksuologii klinicznej i seksuologii sądowej. Wykład gościnny dla stażystów Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

2. Oronowicz-Jaśkowiak, W. (2021, czerwiec). Fantazje seksualne, perwersje, dewiacje czy parafilie? Kiedy fantazje seksualne są zaburzone, a kiedy są elementem urozmaicającym życie seksualne? Wykład gościnny w ramach cyklu wykładów „10 spotkań o miłości” Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego.

3. Oronowicz-Jaśkowiak, W. (2020, czerwiec). Technologie informacyjne w ocenie i wykrywaniu materiałów pornograficznych z udziałem dzieci. Wykład gościnny podczas spotkania Sekcji Psychologii Sądowej KNSP UJ, Kraków.

4. Oronowicz-Jaśkowiak, W. (2020, maj). Klasyfikacja materiałów pornograficznych z udziałem dzieci przy użyciu konwolucyjnych sieci neuronowych. Wyzwania wdrożeniowe i zastosowanie w Polsce”. Wykład gościnny podczas II Webinarium Katedry Kryminalistyki WPiA UW.

5. Oronowicz-Jaśkowiak, W. (2017, listopad). Efekt leczenia antydepresantami może sprowadzać się do wzmocnionego efektu placebo. Empiryczne dowody słuszności tezy Irvinga Kirscha. Wykład gościnny podczas Sesji Plenarnej I Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Neuropsychiatrycznej.

Uczestnictwo w konferencjach naukowych bez własnego wystąpienia

 1. Uczestnictwo w Międzynarodowej Konferencji Naukowej: „International Conference on Communication in Healthcare (ICCH) 2020”

 2. Uczestnictwo w IV Konferencji Naukowej: „Komunikacja w medycynie”

 3. Uczestnictwo w Konferencji Naukowej: „Medical Education Forum”, Kraków

 4. Uczestnictwo w III Konferencji Naukowej: „Komunikacja w medycynie”

 5. Uczestnictwo w Konferencji Naukowej PTS: „Polska Seksuologia. XXV Lat Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego”, Warszawa

 6. Uczestnictwo w Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej: „Przemoc seksualna – perspektywa ofiar i perspektywa sprawców”, Sopot

 7. Uczestnictwo w VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: „Seksualność Człowieka”, Kraków

 8. Uczestnictwo w IV Konferencji Psychologów Klinicznych, Kraków

 9. Uczestnictwo w Konferencji Naukowej: „Młody człowiek wobec pracy, wyzysku i bezrobocia – perspektywa fides i ratio”, Kraków

 10. Uczestnictwo w VI Krakowskiej Konferencji Psychologii Sądowej, Kraków

Współautorstwo wystąpień konferencyjnych bez uczestnictwa w konferencji

 1. Doroszewska, A., Oronowicz-Jaśkowiak, W., Sideris, E., Drozdowska, I., Kołodziejek, A. (2022). Wspólne i rozłączne – nauczanie komunikacji medycznej na różnych kierunkach medycznych. Referat wygłoszony podczas konferencji „Komunikacja w medycynie i dobre relacje z pacjentami – teoria, praktyka, dydaktyka”. Organizator: Warszawski Uniwersytet Medyczny.

 2. Doroszewska, A., Oronowicz-Jaśkowiak, W., Oronowicz-Jaśkowiak, A., Michalik, J. (2019). Madness or a method? E-learning as one of the methods of teaching communication skills. Poster zaprezentowany na The Association for Medical Education in Europe 2019 Conference, Wiedeń. Organizator: The Association for Medical Education in Europe.

 3. Siwak, M., Jaśkowiak, A., Oronowicz, W. (2017, maj). Terapia integracji sensorycznej. Fenomen metody niepopartej badaniami naukowymi. Referat zaprezentowany na XI Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Zdrowia, Poznań. Organizatorzy: Instytut Psychologii UAM i Sekcja Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. DOI: 10.13140/RG.2.2.33330.61124.

 4. Oronowicz, W., Kostecka, B. (2016, grudzień). Współczesna pozycja zawodu psychologa, jako zawodu zaufania publicznego. Poster zaprezentowany na VII Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej „Psychodebiuty”, Kraków. Organizator: Koło Nauk Psychologicznych PRAGMA. DOI: 10.13140/RG.2.2.20949.01768.

 5. Oronowicz, W., Siwiak, A. (2016, listopad). Kryteria diagnostyczne zaburzeń parafilicznych w praktyce biegłego sądowego z zakresu seksuologii. Poster zaprezentowany na IX Krakowskiej Konferencji Psychologii Sądowej, Kraków. Organizator: Sekcja Psychologii Sądowej Koła Naukowego Studentów Psychologii UJ. DOI: 10.13140/RG.2.2.36062.43840.

Prowadzenie warsztatów dla studenckich kół naukowych

 1. Wprowadzenie do badań naukowych. Dwa zajęcia dla Studenckie Koła Naukowe Edukacji Medycznej WUM (2021, luty-marzec).

 2. Szacowanie ryzyka powrotności do przestępstwa. Zajęcia gościnne podczas spotkania Sekcji Psychologii Klinicznej KUL (2020, październik).

 3. Metodologia badań naukowych. Trzy zajęcia dla Studenckie Koła Naukowe Edukacji Medycznej WUM (2020, maj-czerwiec).

Prowadzenie warsztatów w ramach konferencji naukowych

 1. Prowadzenie warsztatu „Jedno ciasteczko jeszcze nikomu nie zaszkodziło – tajniki motywowania pacjenta do podejmowania zachowań prozdrowotnych” na Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Żywienie bez granic”, Warszawa (maj, 2019).

 2. Prowadzenie warsztatu „Opiniowanie psychologiczno-seksuologiczne dla celów procesowych. Wprowadzenie do problematyki i studia przypadków” na XXVI Ogólnopolskiej Konferencji Aktualności Psychologicznych AKTUALIA, Lublin (kwiecień, 2019).

 3. Prowadzenie warsztatu „Wykorzystanie zadań poznawczych w diagnozie zaburzeń preferencji seksualnych” na XXV Ogólnopolskiej Konferencji Aktualności Psychologicznych AKTUALIA, Lublin (kwiecień, 2018).

 4. Prowadzenie warsztatu „Zaburzenia parafiliczne a parafilie – różnicowanie” na II Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Seksuologicznej, Poznań (kwiecień, 2016). DOI: 10.13140/RG.2.1.4828.7125.

 5. Prowadzenie warsztatu „Pacjent ze społeczności LGBT – kontakt i nawiązanie relacji” (współautorzy: J. Nerko i A. Jaśkowiak) na I Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Seksuologicznej, Poznań (maj, 2015). DOI: 10.13140/RG.2.1.3475.8569.

Angażowanie społeczności i popularyzacja nauki

 1. Wypowiedź do artykułu w Newsweek „Pochowajcie mnie w granatowej sukience” w charakterze eksperta z zakresu seksuologii (komentarze do sprawy)

 2. Gość rozmowy telewizyjnej w TVP2 (program „Pytanie na śniadanie”), temat rozmowy „Czy związek przetrwa? 15 pytań, by się tego dowiedzieć”

 3. Udział w odcinku audycji true crime aut. Marcina Myszki (Kryminatorium) „Seksualny drapieżnik z bunkra” w charakterze eksperta z zakresu seksuologii (komentarze do sprawy)

 4. Członek komitetu organizacyjnego V Konferencji Naukowej „Komunikacja w medycynie”

 5. Udział w audioserialu true crime aut. Marcina Myszki (Kryminatorium) oraz Michała Larka (Zabójcze opowieści) „Sprawa Edmunda Kolanowskiego” w charakterze eksperta z zakresu seksuologii (komentarze do sprawy)

 6. Gość programu radiowego w Trójce Polskiego Radia (program „Pora na Trójkę”), temat rozmowy „Dlaczego nie warto zawsze dążyć do ideału?”

 7. Gość rozmowy telewizyjnej w TVP2 (program „Pytanie na śniadanie”), temat rozmowy „Kiedy perfekcjonizm staje się naszym wrogiem?”

 8. Gość rozmowy telewizyjnej w TVP2 (program „Pytanie na śniadanie”), temat rozmowy „Dieta na poprawę libido”

 9. Spotkanie Q&A dla Sekcji Psychologii Sądowej Koła Naukowego PRAGMA przy Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego: „ABC biegłego seksuologa”

 10. Gość rozmowy telewizyjnej w TVP2 (program „Pytanie na śniadanie”), temat rozmowy „Depresja poporodowa u mężczyzn”

 11. Wywiad dla Krajowej Reprezentacji Doktorantów: „Masz większe możliwości, więcej potrafisz – chcemy byś z nami pracował! Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska Uniwersytetu Warszawskiego od kuchni”

 12. Udział w debacie „Co po psychologii?” w ramach zajęć organizowanych przez Koło Naukowe PRAGMA przy UJ

 13. Udział w serialu aut. Marcina Myszki (Kryminatorium) „Rozpruwacz z Bydgoszczy” w charakterze eksperta z zakresu seksuologii (komentarze do sprawy)

 14. Gość rozmowy telewizyjnej w TVP2 (program „Pytanie na śniadanie”), temat rozmowy „Coraz więcej osób korzysta ze stron erotycznych”

 15. Członek komitetu organizacyjnego seminarium "Komunikacja w medycynie online. Doświadczenia nauczania kompetencji komunikacyjnych na odległość"

 16. Gość rozmowy telewizyjnej w TVP2 (program „Pytanie na śniadanie”), temat rozmowy „Nagie zdjęcia dzieci w mediach społecznościowych - tak czy nie?”

 17. Gość rozmowy telewizyjnej w TVP2 (program „Pytanie na śniadanie”), temat rozmowy „Zalety i wady związku ze starszym mężczyzną”

 18. Prowadzenie podcastu dotyczącego zastosowań sieci neuronowych w seksuologii i psychologii „AI po godzinach” (dostępny na platformie Apple Podcasts i Spotify)

 19. Członek komitetu organizacyjnego IV Konferencji Naukowej „Komunikacja w medycynie”

 20. Członek komitetu organizacyjnego III Konferencji Naukowej „Komunikacja w medycynie”

 21. Przeprowadzenie warsztatów psychologicznych w ramach 15 spotkania BeCom! „Psychologia miłości i bliskich związków - jak żyć długo i szczęśliwie?”.

 22. Udział w debacie „Współczesne związki - debata psychoterapeutów o różnych orientacjach teoretycznych” w ramach cyklu spotkań „W Związku z Rodziną" organizowanego przez Studenckie Koło Naukowe Psychoterapii DIALOG.

 23. Współorganizacja Festynu Nauki w ramach XVI Festiwalu Nauki w Krakowie

 24. Członek komitetu organizacyjnego II Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Seksuologicznej w Poznaniu

 25. Przygotowanie raportu „Mowa nienawiści w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim. Raport z diagnozy społeczności lokalnej” na potrzeby projektu Humanity in Action

 26. Wygłoszenie referatu „LGBT w świetle badań naukowych” (współautorzy: S. Stawczyk i J. Nerko) w ramach Festiwalu „Queerowy Maj” w Krakowie

 27. Współorganizacja Festynu Nauki w ramach XV Festiwalu Nauki w Krakowie

 28. Wygłoszenie referatu „O roli emocji w życiu codziennym – od pamięci do bliskich związków” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu

 29. Przygotowanie materiału drukowanego „Opis Testu Postaw Utajonych jako narzędzia zwracającego uwagę na problemy dyskryminacji, mowy nienawiści i przemocy motywowanej uprzedzeniami” (współautor P. Marcinkowski) w ramach konferencji Szkoła bez dyskryminacji - bezpieczna szkoła

 30. Wywiad w ramach materiałów filmowych „Kobiety panseksualne i biseksualne a poliamoria” oraz „Kobiety aseksualne i osoby trans a androgynia” (współautorzy: A. Loewe i W. Dynarski) wykonanego na potrzeby cyklu debat

 31. Współorganizacja VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Seksualność Człowieka „Seksualność kobiety w perspektywie społeczno-kulturowej”

 32. Współorganizacja oraz uczestnictwo w debacie poświęconej udostępnianiu testów psychologicznych dla osób niebędących psychologami w ramach Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego: „Aspekty prawne wykonywania zawodu psychologa”

 33. Przeprowadzenie warsztatów psychologicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kędzierzynie-Koźlu

Największe polskie badania sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej

Pierwsza polska sieć neuronowa w zastosowaniu seksuologii sądowej