Artykuły naukowe i rozdziały w monografiach naukowych

Artykuły w czasopismach dydaktycznych

Referaty na międzynarodowych konferencjach naukowych

Postery na międzynarodowych konferencjach naukowych 

Referaty na krajowych konferencjach naukowych

Postery na krajowych konferencjach naukowych

Referaty na studencko-doktoranckich konferencjach naukowych

Postery na studencko-doktoranckich konferencjach naukowych

Wykłady gościnne

1. Oronowicz-Jaśkowiak, W. (2021, lipiec). O seksuologii klinicznej i seksuologii sądowej. Wykład gościnny dla stażystów Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

2. Oronowicz-Jaśkowiak, W. (2021, czerwiec). Fantazje seksualne, perwersje, dewiacje czy parafilie? Kiedy fantazje seksualne są zaburzone, a kiedy są elementem urozmaicającym życie seksualne? Wykład gościnny w ramach cyklu wykładów „10 spotkań o miłości” Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego.

3. Oronowicz-Jaśkowiak, W. (2020, czerwiec). Technologie informacyjne w ocenie i wykrywaniu materiałów pornograficznych z udziałem dzieci. Wykład gościnny podczas spotkania Sekcji Psychologii Sądowej KNSP UJ, Kraków.

4. Oronowicz-Jaśkowiak, W. (2020, maj). Klasyfikacja materiałów pornograficznych z udziałem dzieci przy użyciu konwolucyjnych sieci neuronowych. Wyzwania wdrożeniowe i zastosowanie w Polsce”. Wykład gościnny podczas II Webinarium Katedry Kryminalistyki WPiA UW.

5. Oronowicz-Jaśkowiak, W. (2017, listopad). Efekt leczenia antydepresantami może sprowadzać się do wzmocnionego efektu placebo. Empiryczne dowody słuszności tezy Irvinga Kirscha. Wykład gościnny podczas Sesji Plenarnej I Międzynarodowej Studenckiej Konferencji Neuropsychiatrycznej.

Uczestnictwo w konferencjach naukowych bez własnego wystąpienia

Współautorstwo wystąpień konferencyjnych bez uczestnictwa w konferencji

Prowadzenie warsztatów dla studenckich kół naukowych

Prowadzenie warsztatów w ramach konferencji naukowych

Angażowanie społeczności i popularyzacja nauki