Czterdzieści dwie publikacje naukowe. Osiemdziesiąt sześć wystąpień konferencyjnych.

Artykuły naukowe i rozdziały w monografiach naukowych

Artykuły w czasopismach branżowych

Artykuły w czasopismach dydaktycznych

Referaty na międzynarodowych konferencjach naukowych

Postery na międzynarodowych konferencjach naukowych 

Referaty na krajowych konferencjach naukowych

Postery na krajowych konferencjach naukowych

Referaty na studencko-doktoranckich konferencjach naukowych

Postery na studencko-doktoranckich konferencjach naukowych

Wykłady gościnne

Uczestnictwo w konferencjach naukowych bez własnego wystąpienia

Współautorstwo wystąpień konferencyjnych bez uczestnictwa w konferencji

Prowadzenie warsztatów dla studenckich kół naukowych

Prowadzenie warsztatów w ramach konferencji naukowych

Angażowanie społeczności i popularyzacja nauki