Nauka

Zobacz moje publikacje naukowe i wystąpienia konferencyjne.

Zobacz moje wystąpienia w telewizji i artykuły popularnonaukowe w prasie.

Strony projektów naukowych

Pierwsza polska sieć neuronowa w zastosowaniu seksuologii klinicznej.

Największe polskie badania sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej.

Pierwsza sieć neuronowa zastosowana w polskim wymiarze sprawiedliwości.