FenrirAI

aut. dr Wojciech Oronowicz-Jaśkowiak

Błyskawiczna detekcja treści przedstawiających seksualne wykorzystanie małoletniego.

Pierwsze polskie aplikacje do automatycznej detekcji treści przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci z wykorzystaniem sieci neuronowych.

Szybka klasyfikacja treści przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci działająca jak antywirus. Po prostu wybierz folder do przeskanowania a aplikacja sama wybierze zdjęcia z CSAM. Ocena materiałów oraz identyfikacja istotnych obszarów anatomicznych bezpośrednio z aparatu lub biblioteki urządzenia.

Po raz pierwszy materiał treningowy (zdjęcia, na których sieć się uczy) został zweryfikowany zgodnie z wiedzą antropologiczną, seksuologiczną, psychologiczną oraz informatyczną. Badania stanowiące podstawę do aplikacji xFenrirAI i mFenrirAI były pierwszymi tego typu, które zostały przeprowadzone w Polsce. Rozwój aplikacji przebiegał wieloetapowo, składał się z serii badań antropologicznych, informatycznych, seksuologicznych oraz z zakresu nauk społecznych. 

W toku prowadzonych badań trenowano wiele modeli uczenia maszynowego, badano ich najlepsze hiperparametry, dostosowywano architektury sieci neuronowych, aby końcowe rozwiązanie było zgodne z przygotowanymi regulacjami Unii Europejskiej (AIA; 2022), w szczególności aby klasyfikacja ta była wytłumaczalna dla ekspertów z dziedziny nauk prawnych.

Aplikacje xFenrirAI oraz mFenrirAI rekomendowana przez Stowarzyszenie Naukowe Seksuologii Stosowanej oraz Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce.

Udostępniane bezpłatnie w trzech wersjach funkcjonariuszom policji, prokuratury, biegłym sądowym oraz badaczom:

KOG-SPS

aut. dr Wojciech Oronowicz-Jaśkowiak & dr hab. Michał Lew-Starowicz

Podnieś rzetelność i szybkość prowadzonych badań sądowo-seksuologicznych.

Jedyna polska aplikacja z aktualnymi normami do oceny funkcjonowania poznawczego sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej.

KOG-SPS umożliwia dokonanie oceny funkcji poznawczych w grupie sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej w kilku obszarach - wnioskowania, hamowania. czasem reakcji.

Esteville

aut. dr Wojciech Oronowicz-Jaśkowiak

Nauka komunikacji medycznej przez grę RPG osadzoną w otwartym świecie fantasy.

Gra komputerowa wprowadzona jako metoda dydaktyczna na kierunku lekarskim, wyróżniona nagrodą Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za osiągnięcia o charakterze innowacyjnym i prorozwojowym.

Esteville jest grą, w której zawarte są aktualne standardy postępowania z pacjentami - od ogólnych zaleceń komunikacyjnych, przez umiejętności komunikacyjne i protokoły rozmów. Na koniec rozmowy uzyskasz indywidualną ocenę, bazując na Twoich wyborach.

predictSP

aut. dr Antonina Doroszewska & dr Wojciech Oronowicz-Jaśkowiak

Ułatwienie procesu rekrutacji pacjentów symulowanych na kierunkach medycznych.

Aplikacja wykorzystująca uczenie maszynowe do wspomagania procesu rekrutacyjnego symulowanych pacjentów.

Każdego roku przyjmowanych jest wiele zgłoszeń kandydatów na pacjentów symulowanych. Do rozpoczęcia oraz właściwego wykonywania pracy potrzebnych jest szereg kompetencji miękkich, przykładowo zdolności w zakresie właściwego wyrażania emocji.

Aplikacja predictSP korzysta z danych umożliwiających wybór takiego kandydata, którzy z największym stopniem prawdopodobieństwa sprawdzą się w pracy. Zobacz badania naukowe będące podstawą konstrukcji aplikacji.